15.09.2021 - Profesija koučs - The Art & Science of Coaching | Koučinga Māksla un Zinātne

обучение коучингу

Profesija koučs -  apmācību programma:

 "Koučinga Māksla un Zinātne" ("Art & Science of Coaching") ir ICF (International Coaching Federation) akreditēta programma, kurā apkopotas jaunākās atziņas cilvēku attīstības jomā. Programma ir sadalīta četros autonomos moduļos un ir piemērota augstas personīgās un komandas efektivitātes sasniegšanai maksimāli īsā laikā.

Programmas autore - psiholoģijas doktore, koučs un sertificēta trenere, Starptautiskās Ēriksona koučinga universitātes (Erickson Coaching International) pamatlicēja un prezidente - Merilina Atkinsone (Merilyn Atkinson). Miltona Ēriksona skolniece ir populāru grāmatu autore un kopš 1985.gada pasniedzēja un konsultante vadošajās pasaules korporācijās.

Apmācību programma sastāv no 4 moduļiem (katrs norisinās 4 dienas vienreiz 1,5-2 mēnešos) un divas  starpmoduļu tikšanās laika periodā starp katru no moduļiem.
Apmācības programmu vada pieredzējuši kouču treneri no Starptautiskā Ēriksona Koučinga universitāte no dažādām Pasaules valstīm.

Apmācību teorētiskā daļa notiek latviešu, krievu un angļu valodās,

praktiskā daļa pēc izvēles – latviski, angliski vai krieviski

REĢISTRĀCIJA

 

 

 Tuvākās apmācības 2021 / 2022 gadā

 

Apmācību datumi 24.plūsma  ONLINE 9:00 - 13:30:

1. modulis   15. 16., 17. un 29., 30.septembris un 1.oktobris

2. modulis     27., 28., 29.oktobris un 10., 11., 12.novembris

3. modulis   1., 2., 3.decembris un 15., 16., 17.decembris

4. modulis   2., 3., 4.februāris  un 16., 17., 18.februāris

REĢISTRĀCIJA

23 plūsma:

1.modulis     24., 25, 26.februāris  un 10. 10., 12.marts

2. modulis     7. - 10.aprīlis un 14. - 15.aprīlis

3. modulis   26. - 29.maijs
4. modulis   30.jūnijs - 3.jūlijs

Apmācību programma „Koučinga māksla un zinātne” pasaulē ir atzīta par zelta standartu un ir akreditēta ICF (International Coaching Federation)

1. modulis "Iedvesma. Galvenie koučinga principi",

 

2. modulis "Ieviešana. Radoša pieeja risinājumu meklēšanā",

 

3. modulis "Dziļā uzticība. Dziļo vērtību koučings",

 

4.modulis "Meistarības integrācija. Māksla pabeigt projektus".

 

Sertifikācija

Pēc pilna apmācību kursa beigšanas un eksāmenu nokārtošanas, absolventi saņem „Sertifikātu par apmācību kursa pabeigšanu” vai arī, sekmīgi nokārtojot sertifikāciju „ Erickson Profesionāla Kouča (PC) sertifikātu” (saskaņā ar starptautiskiem standartiem).

 

Galvenie programmas „Transformācijas koučinga māksla un zinātne” aspekti un uzdevumi:

 1. Programma „Koučinga māksla un zinātne” piedāvā četrus izaugsmes un atbalsta modeļus, kas veidoti balstoties uz pozitīvās domāšanas sistēmas bāzes.
 2. Tās pamatā ir radošās uztveres attīstība un sava personīgā spēka apzināšanās.
 3. Programma dod skaidrus un efektīvus instrumentus, kas dabiskā veidā integrējas jebkurā vadības sistēmā.

Programma vērtīga:

 1. Profesijas KOUČS iegūšana - „Profesionāla Kouča (PC) sertifikāts” 
 2. sistēmiskai attīstībai un kā atbalsts līderiem, vadītājiem un biznesa īpašniekiem,
 3. komandas sasniegumu paaugstināšanai,
 4. praktisku iemaņu gūšanai efektīvai cilvēkresursu vadībai.

Koučinga pielietošanas jomas:

 1. Es pats – harmoniska izaugsme un personības motivācija (paškoučings);
 2. Cilvēki – spēcīgs atbalsts dziļāku vērtību noskaidrošanā un jūtamu ekstraordināru rezultātu sasniegšanā (koučings);
 3. Komanda – radoša darbība, lai attīstītu komandas garu, Atbildību un Vienotību mērķu sasniegšanā (komandas koučings).


Koučinga tehnoloģijas ļauj:

 • kvalitatīvi izpētīt uzvedību (personīgo, citu cilvēku, komandas);
 • izstrādāt unikālas, efektīvas stratēģijas personīgajai un korporatīvajai izaugsmei;
 • apzināti uzstādīt ekstraordinārus mērķus un sasniegt tos viegli un ar baudu;
 • aktivizēt mērķtiecīgu personības izaugsmi;
 • būtiski uzlabot savstarpējo attiecību kvalitāti (starppersonālās un komandu).


Dalībnieku galvenās «atslēgas» jeb iemaņas:

 1. Ieradums – apzināties savas dziļākās vērtības un sakārtot prioritātes,
 2. Prasme – apzināti uzstādīt nozīmīgus mērķus, izstrādāt efektīvas stratēģijas to sasniegšanai, radīt projektu komandas un sekmīgi pabeigt projektus,
 3. Pieredze – skaidra savas personības īpašo spēju apzināšanās un spēcīga personīgā izaugsme, sistemātiskas un kritiskas domāšanas spēju attīstība,
 4. Atklājumi – sava individuālā vadības un ietekmēšanas stila apzināšanās,
 5. Spēja – formulēt spēcīgu redzējumu un iedvesmot komandu rezultātu sasniegšanā, iesaistīt savā redzējumā, vadīt spožas prezentācijas un rezultatīvas pārrunas.

Apmācību forma – interaktīvi treniņi-semināri, kuru laikā:

 1. vadītājs piedāvā sistemātisku un skaidru koučinga jēdzienu, metodikas un tehnoloģiju izskaidrošanu,
 2. vadītājs demonstrē koučinga metodes un tehnoloģijas,
 3. vingrinājumos katrs dalībnieks iegūst praktiskās dalības pieredzi gan kā koučs, gan kā klients.

 

Koučinga fundamentālais princips:

 

Situāciju iespējams izmainīt, izmainot savu skatījumu uz apkārtējo pasauli un uz notiekošo.


 

Video angļu valodā:

PRORGRAMMĀ:

1. modulis IEDVESMA. GALVENIE KOUČINGA INSTRUMENTI

Pamatjautājums: Ko Tu gribi?

Koučinga fundamentālie pamati. Koučinga būtiskākie instrumenti, kouča soļi darbā ar klientiem un darbiniekiem. Savās un citu cilvēku smadzenēs notiekošo procesu izpratne, kas ļauj paaugstināt darba un dzīves produktivitāti, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti.

Rezultāti:

 1. Jūs iemācīsieties uzstādīt mērķus saviem padotajiem, analizēt darbību atbilstību plāniem un otrādi.
 2. Jūs uzzināsiet, kā izveidot skaidru redzējumu, paplašināt savu un citu cilvēku domāšanu.
 3. Jūs iemācīsieties mudināt klientus un darbiniekus pašanalīzei, atvērtai atgriezeniskajai saitei un attīstībai.
 4. Jūs iemācīsieties sniegt atbalstošu un konstruktīvu atgriezenisko saiti.
 5. Jūs pratīsiet novadīt pamata koučinga sesiju no sākuma līdz galam.
 6. Jūs apgūsiet instrumentus, kas palīdz radīt motivāciju, dziļu uzticību mērķiem un vērtībām.

Moduļa ilgums - 4 treniņa dienas


2. modulis IEVIEŠANA. RADOŠA PIEEJA RISINĀJUMU MEKLĒŠANĀ

Pamatjautājums: Kā Tu vari sasniegt mērķi?

Modulis ir veltīts mērķiem un projektu ieviešanas procesam. Šeit jūs apgūsiet konkrētus instrumentus, ar kuru palīdzību jūs varēsiet veiksmīgi sasniegt rezultātu, sākot ar plānošanu, prioritāšu noteikšanu, laika vadīšanu līdz pat lēmumu pieņemšanai un radoša potenciāla realizācijai.

Rezultāti:

 1. Jūs optimizēsiet un uzlabosiet savas lēmumu pieņemšanas stratēģijas.
 2. Jūs iemācīsieties kvalitatīvi un efektīvi plānot, atstājot sev pietiekamu brīvības un elastīguma apjomu.
 3. Jūs pratīsiet vadīt koučinga sesijas par realizācijas, laika vadības un lēmumu pieņemšanas tematiem.
 4. Jūs iemācīsieties tikt galā ar negaidītiem uzdevumiem, iekļaujoties plānotajā grafikā.
 5. Jūs iemācīsieties radīt un uzturēt radošu pieeju darbam.

Moduļa ilgums - 4 treniņa dienas


3. modulis DZIĻĀ UZTICĪBA. DZIĻO VĒRTĪBU KOUČINGS

Pamatjautājums: Kā dēļ? Kāpēc tas ir svarīgi?

Modulis attīsta iemaņas kvalitatīvi strādāt ar vērtībām. Jūs redzēsiet, kā vērtību attīstība atver komandas un cilvēku potenciālu. Jūs izbaudīsit individuālo dziļo vērtību izpētes procesu un iemācīsieties palīdzēt arī citiem iziet šādu procesu. Jūs uzzināsiet, kā vadīt komandas koučinga sesijas, kā veidot redzējumu, sapratīsiet, kā evolucionē cilvēku, organizāciju un sabiedrības vērtības saskaņā ar Klēra V. Greivza sistēmu.

Rezultāti:

 1. Jūs atklāsiet vai nostiprināsiet savas dzīves vērtības.
 2. Jūs uzzināsiet, kā attīstīt uzticību saviem mērķiem.
 3. Jūs iemācīsieties palielināt darbinieku dziļo uzticību uzņēmumam.
 4. Jūs uzlabosiet sapulču vadīšanas iemaņas un komandas orientāciju uz rezultātu.
 5. Jūs iemācīsieties vadīt koučinga sesijas par vērtību attīstīšanu un dziļo uzticību mērķiem.
 6. Jūs paaugstināsiet savu apmierinātību ar dzīves kvalitāti.

Moduļa ilgums - 4 treniņa dienas 


4. modulis MEISTARĪBAS INTEGRĀCIJA. MĀKSLA PABEIGT PROJEKTUS

Pamatjautājums: Kā Tu uzzināsi, ka esi sasniedzis rezultātu?

Šis modulis ir veltīts iesāktu darbu un projektu veiksmīgam nobeigumam. Jūs uzzināsiet, kā pārvarēt šķēršļus, saglabāt līdzsvaru un tikt galā ar stresu. Kā bez atlikšanas pabeigt projektus. Kā sniegt atgriezenisko saiti, novērtēt pabeigtā darba rezultātus un izdarīt kopsavilkumu. Kā profesionāli atlasīt darbiniekus un izvirzīt mērķus, kā izstrādāt tirgzinības piedāvājumus, izmantojot metaprogrammu pieeju.

Rezultāti:

 1. Jūs iemācīsieties pabeigt projektus un izdarīt kopsavilkumus.
 2. Jūs iemācīsieties paaugstināt izturību pret stresu.
 3. Jūs pratīsiet būt ideju un radoša spēka pilns, atrodoties ,,zem spiediena”, būt kontaktā ar savām vērtībām.
 4. Jūs pratīsiet veidot ilglaicīgo rezultātu un veiksmes karti četrās galvenajās dzīves jomās.
 5. Jūs apgūsiet ātrās diagnostikas metodes: cilvēku uzvedības prognozei, darbinieku kompetenču novērtēšanai, darbinieku attīstības un novērtēšanas pārrunu vadīšanai.

 

Tuvākās apmācības 2021 / 2022. gadā 24. plūsmā:


1. modulis   15. 16., 17. un 29., 30.septembris un 1.oktobris

2. modulis     27., 28., 29.oktobris un 10., 11., 12.novembris

3. modulis   1., 2., 3.decembris un 15., 16., 17.decembris

4. modulis   2., 3., 4.februāris  un 16., 17., 18.februāris

 

REĢISTRĀCIJA

 

Apmācību maksa:

 

 • 3100 eur līdz 01.09.2021  
 • 850 EUR - Maksājot par katru moduli atsevišķi  līdz 01.09.2021
 • 3500 EUR - Maksājot par visiem moduļiem kopā 
 • 950 EUR - Maksājot par katru moduli atsevišķi  
 • 350 EUR - Sertificētiem koučiem, kas ieprieks jau apguvuši šo programmu, iespēja atkārtoti iziet programmu par katru moduli maksājot atsevišķi

 * iekļauts pilns apmācību process ar sertifikāciju:
@ 128 apmācību stundas
@ 18 stundas prakses kopā ar profesionālu kouču
@ 3 mentorsesijas ar sertificētu mentoru
@ 20 stundas integrācijas tikšanās
@ treneri no dažādām valstīm / PCC
@ materiāli LV, RUS un ENG

 

Pieteikšanās apmācībām:

 

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs ar Jums sazināsimies!

Vai zvaniet 29644468 (Ilze), 26093209 (Svetlana)

 

Lai iegūtu papildus informāciju rakstiet: info@erickson.lv