“Kvantu prāts: domāšana četros kvadrantos”

 

LĒMUMU PIEŅEMŠANA MŪSDIENU MAINĪGAJOS APSTĀKĻOS 


 “Kvantu prāts: domāšana četros kvadrantos”  

MERILINAS ATKINSONES AUTORPROGRAMMA SADARBĪBĀ AR PĪTERU STEFANI


2017. gada 6.-8.aprīlī

Rīgā

 

PDF apraksts LV     PDF описание RU     PDF description EN

 

Mūsdienu zinātne, pētot dažādos veidos Visuma likumus un cilvēka prāta attīstības principus, atklājot vissīkākās daļiņas,  kas veido mūsu pasauli, nonāk pie secinājuma, ka viss ir brīnumainā veidā saistīts. Kvantu fizikas atklājumi ļauj mums labāk izprast to, kā darbojas cilvēka prāts un kādas ir tā iespējas. Šīs zināšanas ļauj mums rast jaunus efektīvus domāšanas veidus, pētīt jaunās iespējas un pieņemt labākus lēmumus.  

 

I want to know God’s thoughts, all the rest are details! Albert Einstein.

Es gribu zināt, par ko domā Dievs, viss pārējais ir detaļas! Alberts Einšteins 

 

Eventbrite - Koučinga iepazīšanās kurss

 

 

Kam ir domāta programma?

 

Ja Jūs piedalīsieties šajā programma, Jūs iegūsiet:

 

  • Efektīvas kompleksās domāšanas un objektīvu lēmumu pieņemšanas instrumentu komplektu.
  • Prasmi paveikt sarežģītus, pat neizpildāmus uzdevumus.
  • Prasmi pārvarēt dzīves šķēršļus.
  • Uzlabot ilgtermiņa un īstermiņa plānošanas sistēmu, kas balstās uz daļiņu duālo dabu..
  • Paplašinātu izpratni par to, kā domāšanas process  un koučings ir saistīti  ar kvantu fiziku un matemātiku.
  • Pašizaugsmes, kā arī sevis un klientu transformācijas koučinga instrumentus.
  • Efektīvu sistēmu personīgās dzīves filozofijas veidošanai un kompleksai pieejai realitātei.
  • Karšu domāšanas jaunas paaudzes instrumentus.

 

Programmas apraksts:


Šī unikālā trīs dienu programma dod iespēju sasniegt jaunu izpratnes līmeni par to, kā ir veidots cilvēka prāts un kā var izmantot Visuma likumus citos, neierastos veidos. Programma notiek būtisku dzīves principu izzināšanas formātā, tā ļauj katram nopietni aizdomāties par savas apziņas dabu. Jūs ieraudzīsiet, kas kvantu fizikai ir kopīgs ar cilvēka domāšanu un to, ka domas un apkārtējā realitāte ir savstarpēji saistītas.

Fizika ir zinātne, kas balstītās uz simetriju un attiecībām. Attiecības un savstarpējas saiknes nosaka Visuma esamības un attīstības likumus. Pirmo reizi saskaroties ar dažiem no šiem likumiem tie šķiet neparasti, pat paradoksāli. Jūs uzzināsiet par kvantu mehānikas pamata paradoksiem, ar kuriem tiekaties ikdienā, un uzzināsiet par dažiem veidiem, kā var izturēties pret šiem paradoksiem.  Jūs varēsiet noskaidrot, kā prāts atspoguļo un vienlaicīgi veido realitāti. Kvantu fizikas  principi kopā ar četru kvadrantu domāšanu veido pavisam jaunu lēmumu pieņemšanas, plānošanas, sistemātiskās pašizaugsmes un transformācijas koučinga mehānismu.

 

Četru kvadrantu domāšanas sistēma:

 

Četru kvadrantu domāšanas sistēma ir balstīta uz spēcīgu “Holonu” ideju, jeb sistēmu sistēmās, ko izveidoja Artūrs Keslers un savos darbos attīstīja Kens Vilbers. Jūs izpētīsiet četru kvadrantu kartes, kas palīdzēs labāk saprast  ārējo un iekšējo realitātes. Programmas dalībnieki iemācīsies veidot savas četru kvadrantu kartes viņu izvēlētās jomās, pildīs uzdevumus, lai iegūtu līdzsvaru un harmoniju šajās jomās.

Jūs izzināsiet četrus domāšanas formātus, kas ir pamata zināšanas mūsu prāta un tā darbības procesu izpratnei. Domāšanas formāti ir apvienotās un sistematizētas domāšanas metodikas, kurus Merilina Atkinsone izstrādāja un attīstīja pēdējo 25 gadu laikā. Jums būs iespēja iegremdēties pašā četru kvadrantu sistēmas domāšanas būtībā. Jums atvērsies brīnumainie resursi, jo Jūs varēsiet pielietot šīs sistēmas dzīvē!

 

Kurss ir ļoti efektīvs, jo Jūs iemācīsieties izmantot šos procesus gan sev pašam, gan globāli, atbalstot citus cilvēkus. Tas nozīmē, ka šajās trijās dienās Jūs iegūsiet ļoti līdzīgas metodes un instrumentus, kurus ir iespējams pielietot gan mikro- gan makro-pasaulē, gan savā personīgajā dzīvē, gan attiecībā uz Visuma dabu. Šādā veidā Jūs kļūsiet tuvāk “Dieva domu” izzināšanai.

 

Eventbrite - Koučinga iepazīšanās kurss  

Programmas autori:


Мerilina Atkinsone (Kanāda) - psiholoģijas doktore, sertificēta trenere un koučs, izcila speciāliste, pazīstama Meistara, Dr. Miltona Eriksona, sēkotāja.

Starptautiskās Eriksona Universitātes dibinātāja un prezidente. Vairāku darbu autore. No 1985 gada   aktīvi darbojas pasniegšanas un konsultāciju jomā. Viņas klientu starpā ir Canadian Airlines, Kodak, Nokia, IBM, Canada Post u citi uzņēmumi. Viena no koučinga dibinātājām un tā praktiskās pielietošanas līdere.  

Pīters Stefani (Slovākija)- filozofijas doktors, treneris un koučs, uzņēmejs, kvantu fiziķis.

Radoši integrē 12-gadīgo zinātnisko pieredzi zemo temperatūru fizikā un 15-gadīgo biznesa pieredzi transformācijas koučingā un trenera darbā. Ievieš kvantu fizikas koncepcijas jauno  kompleksās domāšanas, plānošanas un efektīvo lēmumu pieņemšanas metožu izstrādē.

 

Programmas vadītājs:

 

Pīters Stefani (Slovākija) filozofijas doktors, treneris un koučs, uzņēmejs un kvantu fiziķis.

Pīteram Stefani ir 12 gadu liela pieredze darbā kvantu fizikas jomā un 15 gadu liela pieredze darbā vadošajos amatos. Viņš ir profesionāls treneris un koučs no 2008.gada, ICF loceklis.

Pīters ir darbojies vadošajos amatos dažādu jomu uzņēmumos – elektronikas, ķīmijas rūpniecības, plašā patēriņa preču, rūpniecības tekstila un finanšu pakalpojumu sfērās. Pīters ir vairāk nekā 35 zinātnisko darbu autors zemo temperatūru fizikas jomā. Viņa pētījumi ir plaši atzīti – Pīters ir ieguvis vairāk nekā 200 apbalvojumus.

Kā koučs un treneris Pīters fokusējas uz kompleksās domāšanas attīstību, objektīvo lēmumu pieņemšanu, kvantu intelekta radīšanu un attīstību. Viņa uzmanības centrā atrodas tādas joma kā pašizaugsme, domāšanas dziļumu izzināšana. Unikāli ir tas, kā Pīters ievieš kvantu fizikas koncepcijas koučingā un pielieto tās domāšanas attīstības paātrināšanai.

 


 

Programma tiek vadīta angļu valodā ar sinhrono tulkojumu uz krievu.


Dalības maksa Ēriksona Skolas absolventiem un programmas "Koučinga Pamati" dalībniekiem :

 

550 EUR


Svarīgi:


Ja Jūs neesat piedalījušies mūsu apmācībās, Jums nepieciešams apmeklēt 8 stundas ilgu treniņu “Koučinga Pamati” līdz programmas sākumam
 
Programmas "Kvantu prāts" un treniņa "Koučinga Pamati" dalības maksa - 650 EUR

Pieteikšanās programmai:

zvaniet:  +371 29644468, +371 26093209 (Svetlana)

Lai pieteiktos apmācībām vai iegūtu papildus informāciju rakstietinfo@erickson.lv

 

Eventbrite - Koučinga iepazīšanās kurss  

 

Elektroniskā reģistrēšana: