Biznesa koučings

Tas ir kopīgs darbs ar klientu pie viņa profesionālo un personisko mērķu sasniegšanas, kontekstā ar viņa biznesu vai organizāciju. Kā mērķis šajā gadījumā var kalpot biznesa rezultātu un rādītāju uzlabošana, kā arī paša cilvēka karjeras izaugsme.