Koučings izglītībā Norvēģijas vidusskolās

Par Norvēģijas vidusskolu piemēru stāsta un raksta Projekta autors: Jans-Georgs Kristiansens - Starptautiskās Koučinga federācijas MCC līmeņa koučs, Starptautiskās Ēriksona Universitātes Norvēģijā vadītājs kopš 1998.gada.

38 minūtes gara videoprezentācija -  Jans-Georgs Kristiansens dalās ar savu pieredzi ar Starptautiskās Ēriksona Universitātes koučiem (   angļu un krievu valodā) 

 

Koučinga evolūcija Norvēģijas izglītībā piedzīvoja vairākus etapus  - Koučinga pieejas projekts Norvēģijas skolu sistēmā tika ieviests pakāpeniski un to var nosacīti sadalīt  trīs posmos.

 

Pirmais posms projekta “ Koučings izglītībā”  ieviešanā:

Viss sākās 2002-2006 gadā Ulrenas skolā-ģimnāzijā Askeras komūnā.

Mērķa grupa: direktors, līderu grupa, skolotāji

 

Iepazīšanās ar Ulrenas skolas direktoru notika 2001 gadā, kad skolā uz 30 skolotājiem bija 9 pirmklasnieki. Skola jau bija izslēgta no skolu saraksta, bet tai tika dota pēdējā iespēja laboties.

Bet - 2005.gadā, kad skolā jau bija 180 pretendenti uz pirmo klasi (50 skolotāji), šī skola oficiāli tika atzīta par vienu no labākajām skolām Norvēģijā.

Šajā laika posmā tika veikts liels daudzums aktivitāšu sadarbībā ar Norvēģijas Starptautiskās Ēriksona Universtitātes (Erickson Coaching International – ECI) pārstāvniecību.

Viens no izšķirošajiem apstākļiem bija daudzreizējas sarunas koučinga stilā starp direktoru, skolotājiem un Janu-Georgu Kristiansenu.

Galvenie šī posma instrumenti: tikšanās koučinga stilā (ievērojot ICF (Starptautiskā Koučinga federācija) standartus, bez padomiem vai norādījumiem), komandu koučings, programma veiksmīgu apmācības strateģiju iemaņu apgūšanai visiem pirmā gada skolēniem, tajā skaitā pareizrakstība un lasīšana (tiem, kas cieš no disleksijas), motivējošas uzrunas visiem skolotājiem un vecākiem, konsultācijas procesa laikā ar mērķi uzlabot stratēģijas un koučinga piemērošanu grupās ar līderiem.

Kā veiksmes rādītāju šajā  Ēriksona koučinga pieejas ieviešanas posmā (darbā ar Ulrenas skolu) var uzskatīt arī to faktu, ka 2006 gadā Eva Hoiby – Volrenas skolas direktore, vēršas pie Jana-Georga Kristiansena, lai līdzīgu programmu ieviestu arī viņas vadītajā skolā. Projektu atzina par labāko starp 150 Norvēģijas skolām, kas pretendēja finansējuma saņemšanai 2006 gadā, kad tika iesniegts pieteikumu Nacionālajā Izglītības Direktorātā.

Tālāk jau projekts “Koučings izglītībā”  sāka attīstīties strarpreģionālā, bet pēc tam arī nacionālā mērogā.

 

Otrais posms:

Programma divam sākumskolām Vetrā un Vollenā. Periods: 2007 gada vasara – 2009 gada vasara.

Mērķa grupa: 60 skolotāji un direktori.

Apraksts:

Treniņprogrammu vadīšana skolas brīvlaikos divu gadu garumā. Tas notika kā treniņš 13 cilvēkiem un ilga dienu vai pusdienu. Treniņi tika veidoti tā, lai attstītu koučinga pieejas piemērošanu un apmācītu komandu koučinga iemaņas. Notika komandu koučinga tikšanās līderiem un attīstītības menedžmentam - 60 skolotājiem un grupu līderiem skolās Vetrā (bērni vecumā no 5 līdz 12 gadiem) un Vollenā (bērni vecumā no 6 līdz 16 gadiem). Uz šo brīdi skolām jau bija “nacionālās paraugskolas” statuss. Cik bieži notika apmācību pasākumi? Divas tikšanās katru semestri un iknedēļas vingrinājumi.

Galvenais treniņinstruments – speciāli izveidots kurss, kam par pamatu ņemtas pirmās 6 apmācības dienas no Starptautiskās Ēriksona Universitātes (ECI) programmas “Transformācijas koučinga māksla un zinātne”  papildinot to ar komandu koučingu. Tāpat, individuālais koučings 30 skolotājiem divu gadu garumā.

Projektu vērtēja neatkarīga ekspertu kompānija un atzina, ka skolotāji, kas uzdod vairāk atvērtus jautājumus, attīsta skolniekos īpaši augstu apmācības aktivitāti klasē. Vecāku komitejas pozitīvi komentēja skolotāju darbu jau tad, kad programma vēl nebija beigusies.

Tādejādi, ICF standartu izmantošanai Starptautiskās Ēriksona Universitātes metodikā bija ļoti liela nozīme.

Sarunā ar Evu Hoiby (Vollena skolas direktore) 2009.gada jūlijā, viņa pieminēja vienu būtisku momentu - atmosfēra skolā bija būtiski mainījusies - tagad skolā ir daudz lielāka kopības sajūta ar skolotājiem. Visi skolotāji apgalvo: “Es rūpējos par visiem bērnem tā, kā rūpētos par savējiem”.

Iepriekšminētais tuvināja nākošo posmu: papildus koučinga apmācība tiem skolotājiem un mācību pārziņiem, kas izteica tādu vēlmi.

 

Trešais posms programmai “Koučings apmācībā” :

Kopš 2006.gada vasaras ICF sertificēti kouči, kas mācījušies Starptautiskajā Ēriksona Universtitātē, bieži tika izmantoti kā “sarunu partneri”  (tā skolās sauc koučus) sarunās ar 170 mācību pārziņiem vispārējās izglītības skolās Oslo. Mērķis bija 20 koučinga stundu laikā (gada laikā) dot iespēju mācību pārzinim attīstīt līdera dotības un rast labāko veidu kā izmantot komandas resursus.  Pirmajā tikšanās reizē parasti piedalījās: direktors (pircējs), skolas mācību pārzinis (klients) un ICF sertificēts Starptautiskās Ēriksona Universitātes koučs. Vispārējās izglītības skolas Oslo vairāku gadu garumā ieņem vadošo vietu jaunāko tehnoloģiju piesaistīšanā apmācības procesa attīstībai.

 

Noslēgums:

Pēdējo gadu laikā Starptautiskā Ēriksona Universtitātes  pārstāvniecība kļuvusi par vēlamāko korporatīvo koučinga pakalpojumu sniedzēju vispārējās izglītības skolu direktoru vidū. Projekta mērķis bija nodrošināt koučinga sesijas individuāli un grupās, 20 stundas katru gadu. Projekts vairākas reizes tika aktualizēts piedaloties iepirkumu procedūrās, un 2006 gadā Starptautiskās Ēriksona Universitātes pārstāvniecība uzvarēja iepirkumā, apsteidzot 21 konsultāciju kompāniju. No 2006. līdz 2009. gadam pēc Oslo Vispārējās Izglītības Skolu pārvaldes pieprasījuma Starptautiskās Ēriksona Universitātes kouči novadīja sesijas 30 mācību pārziņiem.

ECI konkurējot ar diviem lieliem konsultāciju uzņēmumiem Norvēģijā, 2009 gadā uzvarēja lielāko daļu iepirkumu par koučingu skolās.

 

PS

Vēl viens koučinga veiksmīgas ieviešanas apliecinājums ir tas, ka divas grāmatas par koučingu skolās tika uzrakstītas pēc kouča Jana-Geroga Kristiansena līdzautoru iniciatīvas  - apzinoties koučinga vērtību savā profesionālajā vidē, šie cilvēki iedvesmoja Janu-Georgu Kristiansenu radoši sadarboties.

 

Par projekta autoru – Janu-Georgu Kristiansenu

 

Jans-Gerogs Kristiansens, sertificēts koučs un Starptautiskās Ēriksona Universitātes treneris – koučs, dzīvo un strādā Norvēģijā. Kopš 90 gadu sākuma strādā par konsultantu un kouču dažādās privātās un valsts skolās, vada Starptautiskās Ēriksona Universitātes pārstāvniecību Norvēģijā.

Ir divu grāmatu par koučingu (norvēģu valodā) līdzautors:  “Koučings skolās – personīgais gids” un “ Profesionāli dialogi – Koučings un radniecīga domāšana skolās” .

 

 

Raksts tulkots no krievu valodas.

 

Oriģinālais raksts:

http://www.erickson.ru/norwayschool-2.htm