2.novembrī 2020 Pārrunu vadīšanas meistarība

 

ONLINE KURSS

6 dienas pa 3h30min

2020.gada 2., 3., 9., 10., 19. un 20.novembrī 

(14:30 - 18:00)

PĀRRUNU VADĪŠANAS MEISTARĪBA”

(Mastery of Negotiations)

 

 Eventbrite - Koučinga iepazīšanās kurss

Programmas mērķis

Palīdzēt cilvēkiem, kas vada pārrunas, iegūt jaunas iemaņas un sasniegt jaunu meistarības pakāpi savā pārrunu vadīšanas prasmē.

Šī programma piedāvā praktisku pieeju tam, kā attīstīt profesionālas pārrunu vadīšanas prasmes un iegūt zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai dotu savu artavu jūs pārstāvētā uzņēmuma nākotnes veiksmei.

 

Efektīvu pārrunu vadīšanas atslēga slēpjas pārruna vadītāja prasmēs un spējās. Pārrunu vadīšanas procesā viņam ir nepieciešami ne tikai ļoti labi argumenti, bet arī labas spējas izvērtēt psiholoģiskus, ekonomiskus, sociālus un saskarsmes pārrunu aspektus. 

 Eventbrite - Koučinga iepazīšanās kurss

Programma domāta:

 • Jebkuram uzņēmējam, kurš darbojas biznesa vidē, un kuram pārrunu vadīšanas prasmes ir  nepieciešamas ikdienas jautājumu risināšanai
 • Pārrunu vadītājiem ar nelielu pieredzi vai pārrunu komandu dalībniekiem.
 • Pārrunu vadītājiem ar pieredzi, kas grib atsvaidzināt vai attīstīt savas prasmes.
 • Pārrunu vadītājiem, kuri vēlas vadīt pārrunas ar win - win rezultātu.
 • Koučiem, kas strādā ar klientiem, kuri vada pārrunas.
 • Koučiem, kuri vēlas praktizēt "Ēnu koučingu" (Shadow coaching)
 • Koučiem CCE stundas. 

Kā rāda pieredze, samaksa par uz konfrontāciju vērstu pārrunu vadīšanas stilu (uzvarētājs/zaudētājs) ir augsta. Tā negatīvas sekas var izpausties kā konflikti vai pārpratumi, kas veido neefektīvu saskarsmi starp iesaistītajām pusēm, pagarina pārrunu laiku vai liedz tās pozitīvi pabeigt, pagarina darījumu noslēgšanas laiku, izraisa streikus,  palielina izlīguma izmaksas, pasliktina attiecības starp sarunu partneriem, kā arī noved pie klientu zaudēšanas. Šobrīd ir nepieciešamas jaunas, iedarbīgākas pārrunu vadīšanas pieejas.

 Programma tēmas:

 • Pārrunu prioritātes un stratēģijas
 • Pārrunu vadīšanas komandas izveidošana
 • Sagatavošanās: kā sagatavot jautājumus

o        Informācijas avoti un to izmantošana

o        Svarīgāko jautājumu noteikšana

o        Piedāvājuma izveidošana

 • Pārrunu vadīšanas soļi

o        Kā uzdot jautājumus

o        Kā piekāpties

o        Kā tikt ārā no strupceļa

o        Darījuma noslēgšana

 • Piedāvājuma noformulēšana un pārformulēšana

o        Pārrunu dalībnieki

o        Klienti

o        Sapulču vadīšanas principi

 • Efektīvs koučings pārrunu procesā

 

Programmā tiek apskatīti sekojošie jautājumi:

 • Kas ir pārrunas
 • Pārrunu principi un procedūra
 • Efektīvas saskarsmes principi
 •  Prāts un smadzenes: kad sarunās veicas labi
 • Pārrunu  procesa un problēmu izpratne
 • Kas ir ietekme un kā var ietekmēt
 • Saskarsme, tās izmantošana un principi
 • Pārrunu treniņš: pozitīva nodoma  vingrinājums
 • Vadlīniju svarīgākie punkti
 • Pārrunu taktika un manevrēšana
 • Taktikas veidi
 • Svarīgākie padomi pārrunu vadīšanā
 • Procesa pārrunāšana/ietekmēšana
 • Starpkultūru pārrunas
 • Konfliktu atrisināšana pirms to parādīšanās
 •  Patīk/nepatīk un jā/nē izpratne pārrunās
 • Vienprātības/domstarpību izpratne
 • Citi ja/nē veidi: no konflikta līdz komandas darbam
 • Iziešana ārpus konfliktējošo uzskatu rāmjiem
 • Koučinga process korporatīvajā vidē
 • Motivācijas palielināšana pārrunu laikā.

Pēc trīs intensīvas apmācības dienām jūs spēsiet viegli veikt visus šos pārrunu vadīšanas procesa soļus:

 •  Nolasīt signālus.
 • Sagatavoties pārrunām.
 • Piedalīties pārrunās kā pārrunu komandas dalībnieks.
 • Atrast noderīgu informāciju.
 • Izprast daudzpusīgus piedāvājumus un izveidot efektīvus pretpiedāvājumus.
 • Izprast galvenos psiholoģiskus aspektus.
 • Veidot alternatīvas.
 • Noslēgt darījumu.

Programmas norise:

Dinamiska lekcija, praktiskie vingrinājumi mazās grupās, diskusijas un pārrunu simulācijas.

 

Apmācību valoda:

Apmācība notiks angļu valodā.

 

 Apmācību datumi:

2020.gada 2., 3., 9., 10., 19. un 20.novembrī (14:30 - 18:00)

 

Dalības maksa:

500 eur

Eventbrite - Koučinga iepazīšanās kurss