PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Koučinga skola", registrācijas numurs: 40103395125, juridiskā adrese: Rīga, Berģu iela 3 - 25, LV-1024 (turpmāk – RKS) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. 

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. 

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

Papildus tam, kā Erickson Coaching International (ECI) pārstāvniecība Latvijā mums ir saistoša ECI Privacy Policy.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras RKS ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma/ vienošanās noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

2. Personas datu iegūšana var notikt šādi:

  • Sniedzot kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) mūsu tīmekļa vietnē www.erickson.lv
  • Sniedzot kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) reģistrējoties uz RKS organizētiem pasākumiem (turpmāk tekstā – apmācības)
  • Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”).

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt RKS klientus par gaidāmajiem notikumiem, izsūtīt rēķinus par dalību apmācībās, sagatavot vārdu kartes apmācību apmeklētājiem, sagatavot dalībnieku sarakstu un apliecības, sertifikātus par dalību apmācībās, veikt reģistru un uzglabāt to.  Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vēlas pārtraukt, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta (atbildot uz saņemto e-pastu ar - Dzēst mani no sarakstes). 

Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”), mēs uzlabojam jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu. 

4. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@erickson.lv

RKS apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

5. Klienta personas datu aizsardzība

RKS veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus.

6. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

  • kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
  • informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti. 

7. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi RKS tīmekļa apmeklējuma laikā un veicot apmācībasa vai pasākumu rezervāciju tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

8. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@erickson.lv.

Informācija atjaunota 25.05.2018