20111220213613889729
Koučings

4 stūrakmeņi ERICKSON koučinga metodoloģijā


Uz risinājumu vērsts
Virza savu klientu uz to vēlamajiem nākotnes rezultātiem, 
nevis koncentrējās uz pagātnes pieredzes vai uz pašreizējās 
neapmierinātības iemesliem.
Sistēmisks
Uzsver klienta visaptverošo dabu, ļaujot viņam ieraudzīt 
kopainu īstenojot pozitīvās pārmaiņas.
Uz klientu orientēts
Ļauj klientam uzticēties saviem iekšējiem resursiem 
un prasmēm, respektējot viņa rīcību un nākotnes sasniegumus. 
Koučings ir vide, brīva no padomiem.

Uz darbību orientēts
Īpašas izmaņas ar konkrētām iedvesmojošām darbībam, 
kas noved pie būtiskām pārmaiņām attieksmē, uzvedībā 
un paradumu veidošanā.

Koučings ir inovatīva domāšana un efektīvs vadības stils mūsdienu mainīgajos apstākļos.
Koučings ir uz risinājumu vērsts, sistēmisks, uz klientu un darbību orientēts instruments, 
kas ļauj mūsu klientiem apzināti tikt galā ar izaicinājumiem un sasniegt vēlamos 
rezultātus.

Pieteikties koučinga sesijai