9. - 10.jūnijs 2021 Team Coaching | Komandu koučings

"Komandu koučings"
(High performance Team Coaching) 

Sertificēta apmācību programma, 

3 apmācību dienas, apstiprinātas ICF CCE stundas


 9. - 11. jūnijs 2021

 REĢISTRĀCIJA

Programma ir akreditēta ICF (International Coach Federation) un to beidzot tiek izsniegts starptautisks sertifikāts, kas tiek atzīts visā Pasaulē. 


Spēcīga komanda, tā ir uzņēmuma enerģija.

Spēcīgs vadītājs – tā ir māksla motivēt un iedvesmot komandu mērķa sasniegšanai.

Kas ir spēcīgas komandas pamati?

Kā mēs secīgi varam izveidot efektīvu un spēcīgu komandu?

Šodien vairāk, kā jebkad, spēja trenēt komandas domāšanu ir viena no svarīgākajām iemaņām darbinieku vadībā.

 

 

Treniņa mērķauditorija:

 • Uzņēmumu īpašnieki,
 • biznesa līderi,
 • visu līmeņu vadītāji (nodaļu vadītāji, vidējā līmeņa menedžeri, top-menedžeri), kuri vēlas pilnvērtīgāk izmantot komandas resursus un potenciālu efektīvai kompānijas mērķu sasniegšanai.

Prasības dalībniekiem:


Priekšzināšanas koučingā – vismaz minimāli apgūta apmācību programma

„Ievads koučingā”. 

 

Tuvākie apmācības datumi

9. - 11. jūnijs 2021  (9:00 - 17:00)

 REĢISTRĀCIJA

Treniņa mērķi un uzdevumi:

 • Personiskās efektivitātes paaugstināšana un darba rezultātu uzlabošana.
 • Prasme salikt prioritātes un optimizēt izmantojamos cilvēkresursus.
 • Vadīt komandas procesus – stimulēt inovācijas domāšanu caur dinamiskajiem grupu, komandu un organizāciju rīcības modeļiem.
 • Kopīga redzējuma un darbības plāna izveidošanas iemaņas.
 • Darbinieku iesaistīšanas iemaņas ikdienas darbā.
 • Darbs ar personiskā vadības stila resursiem.
 • Jaunu vadības metožu apguve komandas vadībā.
 • Darbinieku motivācijas paaugstināšanas iemaņas, lai sasniegtu korporatīvos rezultātus.
 • Darbinieku iniciatīvas paaugstināšanas iemaņas un uzstādīto mērķu sasniegšanas veidi.
  

Treniņā pielietotās metodes:

 • Teorētiskā materiāla prezentācija, tā apspriede.
 • Komandas koučsesiju demonstrācijas.
 • Praktizēšanās uzdevumi.
 • Lomu un lietišķās spēles.
 

Apmācību valoda:

Treniņš tiek vadīts angļu vai krievu valodā 

(ja nepieciešams nodrošinām tulku).

 

Treniņu vada:

Paulius Rate, PCC  Apmācību maksa:

500 EUR

 


 

Pieteikšanās apmācībām:

zvaniet:  +371 29644468, +371 26093209

Lai pieteiktos apmācībām vai iegūtu papildus informāciju rakstiet: info@erickson.lv

   

 REĢISTRĀCIJA