СИСТЕМНЫЙ КОУЧИНГ

SISTĒMISKAIS KOUČINGS 

 

Sistēmiskais koučings ir domāts koučiem ar vairāk ka viena gada pieredzi darbā ar komandām un/vai individuāliem klientiem, kā arī vadītājiem, kuri vēlas paplašināt savas koučinga iemaņas, attīstot savu personību un atbalstot savu darbinieku izaugsmi.

Uzmanību! Šajā kursā netiek apgūtas vai pilnveidotas koučinga pamata kompetences. Šis ir koučinga iemaņu pilnveides kurss dalībniekiem ar priekšzināšanām.

 

 

Dalībnieku ieguvumi:

 • četri praktiski sistēmiskā koučinga instrumenti, kurus dalībnieki varēs pielietot savā ikdienas darbā ar klientiem;
 • jaunas atklāsmes par sevi kā kouču  vai vadītāju, izmēģinot sistēmiskā koučinga principus; lielāka skaidrība par vismaz vienu savu šī brīža izaicinājumu, iespējams, saistītu ar koučinga pielietošanu, pārdošanu, karjeras veidošanu.

 

Programmas saturs:

 • Izpratnes veidošana par sistēmisko koučingu. Ar ko sistēmiskais koučings ir atšķirīgs? Klienta neapzinātais materiāls, kā sistēmiskā koučinga avots. Klienta mērķis un klienta sistēmas mērķis – atšķirīgi procesi ar ko neapzināti saskaras klients. Atšķirības koučinga procesā: temps, dziļums, jaunas atklāsmes pretstatā labiem risinājumiem, vērot pretstatā just. Sistēmiskā kouča iekšējās pozīcijas veidošana.
 • Klienta sistēmu izpēte kā sistēmiskā koučinga instruments. Klienta sistēmu identificēšana – pie kādām sistēmām klients pieder? Apzinātības veidošana par dažādajām piederības formām. Klienta koučinga sesijas tēmas izskatīšana viņa sistēmu kontekstā.
 • Mērķu izpēte kā sistēmiskā koučinga instruments. Klienta mērķu un to savstarpējo attiecību attēlošana telpā ar dažādu objektu palīdzību. Sistēmiskā koučinga tehnika mērķu izpētei, izmantojot grīdas enkurus. Mērķi individuāliem klientiem, mērķi organizācijām, komandām, līderiem. Sistēmiskā koučinga pieejas atšķirīgos gadījumos.
 • Sistēmiskā klausīšanās: būt kontaktā ar sistēmenerģiju, bez vērtējuma, atļaut sev nezināt. Būt priekš klienta, netiekot pārņemtam ar sistēmenerģiju. Nezināšana kā spēks. Personīgo tēmu atšķiršana no klienta tēmām. Emociju un sajūtu izmantošana sistēmiskajā koučingā.
 • Sistēmisko jautājumu uzdošana kā sistēmiskā koučinga instruments.. Sistēmiskie jautājumi: to avots un mērķis. Trīs bieži sastopamu sistēmisko dinamiku atklāšana ar sistēmisko jautājumu palīdzību. Ko darīt ar saņemtajām atbildēm?       

Apmācības datumi:

 

Apmācību valoda:

Treniņš tiek vadīts latviešu valodā ar paskaidrojumiem krieviski.

Apmācību maksa:

240 EUR

Trenere - Iveta Apine

Eventbrite - Koučinga iepazīšanās kurss

 

Par treneri:

 • Koučinga, apmācību un konsultāciju uzņēmuma “Humulus” valdes locekle
 • ICF Latvija un ICF Global biedre
 • Organizāciju un ģimenes sistēmisko sakārtojumu vadītāja, koučs un konsultante
 • Sistēmisko darbu mācījusies Nīderlandes Helingera institūtā (2012) un Maskavas sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā (2015)
 •  Starptautisku sistēmisko semināru, darbnīcu un apmācību organizatore Latvij
 • Pasniedzēja ar piecpadsmit gadu pieredzi biznesa semināru vadīšanā, vairāk kā seši gadi individuālajā un komandas koučinga vadīšanā. 


Pieteikšanās apmācībām:

zvaniet:  +371 29644468, +371 26093209 (Svetlana)

Lai pieteiktos apmācībām vai iegūtu papildus informāciju rakstiet: info@erickson.lv