Koučings darba vietā

Apmācību kurss "Koučings darba vietā"

"Koučings darba vietā" | Workplace Coaching - starptautiska apmācību programma biznesa koučingā

7.maijā 2024

Koučings kā inovatīva domāšana un sistēmisks vadības stils.

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

“Koučings darba vietā” online programma ļaus līderiem, vadītājiem un viņu uzņēmumiem radīt pāreju no “izrīkot un kontrolēt” pieejas uz koučinga pieeju “uzticēties un būt atbildīgam”. Uzņēmumi un komandas atklās kā efektīvāk komunicēt, samazināt krīzes un konfliktu situācijas, kā jēgpilni iesaistīt darbiniekus, kā veicināt darba sasniegumu produktīvi un uzlabot biznesa rezultātus. Saturs un formāts sasaucās ar reālām un aktuālām darba situācijām. 

Par pamatu tiks izmantots uz Risinājumu Orientēts koučings.

Pētīsim emocionālās un mentālās izturības veicinošus faktorus, kā būt resursa stāvoklī un kā atbalstīt tajā savu komandu. Aicinām piedalīties dažādu līmeņu līderus, lai iedziļinātos savās līderu kompetencēs, dalīties savā pieredzē un attīstīties kopā ar citiem līdzīgi domājošiem.

“Koučinds darba vietā” ir starptautiska programma, ko piedāvā viena no pasaulē lielākajām un atzītākajām koučinga apmācību organizācijām “Erickson Coaching International”, kurā apkopotas jaunākās atziņas cilvēku attīstības jomā un kura ir akreditēta ICF (Starptautiskajā koučinga federācijā). 

Programmas apmācību beigās jūs iegūsiet stabilu pamatu uz risinājumu orientēta koučinga teorijā un praksē, lai atbalstītu citus apzināties viņu potenciālu, un atbalstīt viņus veikt darbības, kas atbilst viņu lielākajam redzējumam, būt resursu stāvoklī.

Programma ir sadalīta piecos moduļos un ir piemērota augstas personīgās un komandas efektivitātes sasniegšanai maksimāli īsā laikā.

Apmācības programmu vada Profesionāli Sertificēti kouči un pieredzējuši kouču treneri no Starptautiskā Ēriksona Koučinga universitāte un pavada jūs profesionālu kouču-asistentu komanda. Norises veids – klātiene un tiešsaistē Zoom platformā. 

Jums būs interesanti, ja

Jūs — HR

Jums būs iespēja iemācīsieties veidus, formātus, instrumentus un metodes, lai efektīvāk strādātu ar cilvēkiem viņu attīstībai.

Jūs — līderis

Ja jūs vēlaties atbalstīt un virzīt uzņēmuma redzējumu un stratēģiskos mērķus, kā arī pārveidot un ieviest pārmaiņas uzņēmuma kultūrā.

Jūs - darbinieks

Ja vēlaties padziļināt līderības kompetences. Iemācīties efektīvi komunicēt, plānot savu laiku, veicināt savu izaugsmi un izveidot sistēmu, kas nodrošina balansu jūsu dzīvē.

Jūs — vadītājs

Ja vēlaties veicināt savu darbinieku vai komandas izcilību, atbildību un sniegumu. Visefektīvāk pielāgot dažādas personības un viņu vērtības uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Apgūt inovatīvu pieeju un koučinga domāšanas veidu.

Koučinga pamati uzņēmumā

Ja jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā. Piedāvājam kursu "Koučings pamati" pielāgotu jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Programmā – Koučings Darba Vietā

Kompetences kuras attīstīsim:

Komunikācija

 • Uz risinājumu vērsta, nevis uz problēmu , pieeja komunikācijai
 • Klausīšanās: aktīvi un konsekventi piemērojot 3 klausīšanās līmeņus saziņā
 • Spēcīgi jautājumi un balss toņi kā komunikācijas rīki

Emocionālā un mentālā izturība

 • Būt resursu stāvoklī
 • Emocionālā un mentālā higiēna
 • Refleksija

Mērķtiecīgi rezultāti

 • Skaidri formulēti un definēti uz rezultātiem balstīti mērķi
 • Saprot atbildību (sev un citiem) un aktīvi piemēro
 • Motivējošas rīcības projektēšanas iemaņas

Tiešā komunikācija

 • Kā sniegt godīgu atgriezenisko saiti (Feedback), kas veicinātu motivāciju rīkoties un vēlēšanos attīstīties

Līderība

 • Sasniedz biznesa rezultātus veidojot mijiedarbību starp cilvēkiem (darbiniekiem) , to individuālajām vērtībām un uzņēmuma redzējumu (vīziju)
 • Mindset – vispēmērotākā līdera pozīcija dažādās situācijās

Programma ir izstrādāta arī tiem, kas vēlas ieviest koučinga stilu uzņēmuma komunikācijā, uzņēmuma kultūrā, kā arī attīstīt savas personīgās kompetences. Uzsvars tiek likts, lai vadītājs var ātri un efektīvi ieviest iegūtās zināšanas un prasmes savā darba vietā strādājot ar sevi, ar savu komandu un ar klientu.

Sadalījums pa moduļiem

I un II modulis

Koučinga fundamentālie pamati.

Koučinga filozofija, koučinga pamatprincipi, sarunas struktūra koučinga stilā un koučinga domāšanas veids. Pēc I un II moduļiem jūs varēsiet:
 • Saprast, kas kurā situācijā ir vispiemērotākais – kad direktīvi norādīt, kad koučot, trenēt un kad būt mentoram
 • Izmantot profesionālās kouča prasmes
 • Izmantot specifiskus koučinga jautājumus, kas veicina jaunus domāšanas ieradumus
 • Efektīvi un konsekventi pielietot koučinga pamatus – klausīties, uzdot spēcīgus jautājumus un atbildības vadīšana
 • Izveidot atbildības modeļus, lai atbalstītu cilvēku individualitāti un iesaistīšanos
 • Veikt konstruktīvu, uz risinājumu vērstu sarunu „ viens pret viens”
 • Atrisināt konfliktu komandā un produktīvi rīkoties
 • Attīstīt spēju viegli un iedvesmojoši uzdot atverošus jautājumus
 • Atklāt komunikācijas stilu, kā savu vērtīgo resursu
Norise: 2 dienas klātienē un 6 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 11:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. Izdales materiāli LV, RUS un ENG valodās. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

III modulis

Komandas koučings

Spēcīga komanda, tā ir uzņēmuma enerģija. Spēcīgs vadītājs – tā ir māksla motivēt un iedvesmot komandu mērķa sasniegšanai. Šodien vairāk, kā jebkad, spēja trenēt komandas domāšanu ir viena no svarīgākajām iemaņām darbinieku vadībā. Pēc III moduļa jūs varēsiet:
 • Iegūsiet algoritmu, kā vadīt sarunu komandā, lai sasniegtu efektīvu iznākumu
 • Kā novadīt sapulci ar fokusu uz risinājumu
 • Kā atvērt komandas resursus

Norise: 2 nodarbību dienas klātienē 9:00 – 17:00, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. Izdales materiāli LV, RUS un ENG valodās. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

IV un V modulis

Radoša pieeja risinājumu meklēšanā

Modulis ir veltīts mērķiem un projektu ieviešanas procesam. Šeit jūs apgūsiet konkrētus instrumentus, ar kuru palīdzību jūs un jūsu komanda varēsiet veiksmīgi sasniegt rezultātu, sākot ar plānošanu, prioritāšu noteikšanu, laika vadīšanu līdz pat lēmumu pieņemšanai un radoša potenciāla realizācijai. Pēc IV un V moduļiem jūs varēsiet:
 • Izveidot skaidru redzējumu, paplašināt savu un citu cilvēku domāšanu
 • Mudināt darbiniekus pašanalīzei, atvērtai atgriezeniskajai saitei un attīstībai
 • Sniegt atbalstošu un konstruktīvu atgriezenisko saiti
 • Izmantot instrumentus, kas palīdz radīt motivāciju, dziļu uzticību mērķiem un vērtībām
 • Atbalstīt savu darbinieku mērķu uzstādīšanā, analizēt darbību atbilstību plāniem
 • Attīstīt stratēģiskās domāšanas prasmes
 • Efektīvi noteikt prioritātes projektu pabeigšanai un rezultātu sasniegšanai
 • Pielietot kreatīvas stratēģijas, kas palīdz sekmīgi īstenot plānus
 • Efektīvi plānot, saglabājot pietiekamu brīvību un elastību
 • Pārvaldīt savu un apzināt citu resursu stāvokli
 • Optimizēt un uzlabot savas lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Radīt un uzturēt radošu pieeju darbam
Norise: 10 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 11:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. Noslēdzošā nodarība klātienē 9:00 – 17:00. Izdales materiāli LV, RUS un ENG valodās. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

4 iemesli apmeklēt apmācības!

Zināšanas caur praksi

Apgūt koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Mūsdienīga pieeja

Radīt pāreju no “izrīkot un kontrolēt” pieejas uz Risinājumu-Orientēta koučinga pieeju “uzticēties un būt savstarpēji atbildīgam”

Elastīgs domāšanas veids

Domāšanas veids, kas ļauj viegli pielāgoties un  pieņemt straujās izmaiņas, saskatot tajās jaunas iespējas.

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki:

18.apmācību grupa
17.oktobris 2023 - 5.marts 2024

1.modulis    17. un 18.oktobris pl.9:00 – 13:30 (Klātienē), 24.oktobris pl.9:00 – 11:30

2.modulis   31.oktobris un 14.,21.,28. novembris un 5.decembris pl.9:00 – 11:30

3.modulis  12. un 19. decembris un 9.,16. un 23.janvāris pl.9:00 – 11:30

4.modulis  Komandu koučings  30. un 31. janvāris pl.9:00 – 17:00 (Klātienē)

5.modulis  6.,13.,20. un 27.februāris pl.9:00 – 11:30

Noslēdzošā nodarbība (izlaidums, sertifikācija) 5.marts pl.9:00 – 17:00 (Klātienē)

Integrācijas tikšanās  4.janvāris un 1.februāris pl.9.00- 10.30, 16.novembris, 7.decembris un 29.februāris 17.30- 19.00

Mastermind: 22.februāris 2024 pl.9:00 – 11:00

19.apmācību grupa
7.maijs 2024 - 15.oktobris 2024

1.modulis   7.maijs pl.9:00 – 17:30 (Klātienē), 21.maijs pl.9:00 – 11:30

2.modulis   28.maijs un 4.,11.,18. jūnijs un 2.jūlijs pl.9:00 – 11:30

3.modulis  Komandu koučings  8. un 9. jūlijs pl.9:00 – 17:00 (Klātienē)

4.modulis  16., 23. un 30. jūlijs un 6., 13. un 20. augusts pl.9:00 – 11:30

5.modulis  3.,10.,17. un 24.septembris un 1. un 8.oktobris pl.9:00 – 11:30

Noslēdzošā nodarbība (izlaidums, sertifikācija) 15.oktobris pl.9:00 – 17:00 (Klātienē)

Integrācijas tikšanās: 30.maijs, 5.septembris, 3.oktobris pl. 17:30-19:00, 4.jūlijs, 8.augusts pl. 9:00-10:30

Mastermind: 23.jūlijs un 10.septembris pl.9:00 – 11:30

Prakse kopā ar 2 grupas biedriem un mentoru: kopā 8 tikšanās, katra ilgst 1,5 stundas (laiks un vieta pēc vienošanās ar grupas biedriem)

Apmācību maksa:

 • 2800 EUR + PVN – Maksājot par visiem moduļiem kopā
 • 670 EUR + PVN – Maksājot par katru moduli atsevišķi 

Iekļauts pilns apmācību process ar sertifikāciju:

 • 80 apmācību stundas
 • 16 stundas prakses kopā ar profesionālu kouču – mentoru
 • 8 stundas integrācijas tikšanās
 • 2 stundas mastermind
 • treneri  – PCC un MCC līmeņa kouči
 • apmācību materiāli

Dalībnieku atsauksmes

"Ko vērtīgu ieguvu? - Spēju ieklausīties citos cilvēkos strukturētājā veidā, cilvēku dažādojums, pozitīvais nolūks .Pasniegšanas struktūra ar iespēju uzreiz praktizēt "
Tatjana Dombrovska
dalībnieks
"Visvērtīgākais, ko ieguvu ir pavisam cits skatījums gan uz savu iekšējo pasauli, gan uz pasauli sev apkārt. Un tas ir "iesēdies" prātā uz palikšanu. Izmaiņas nav apstādināmas un sajūta ir forša. Šis cits skatījums, pieeja dzīvei pavisam noteikti atbalsojas un atbalsosies gan personīgajā dzīvē, gan darba vidē. Man ļoti patika nepiespiestā gaisotne kādā notika viss apmācību process, bet tajā pašā laikā netika arī dotas atlaides izpildē. Tāda maigā vara - caur iedvesmošanu un atbalstīšanu likt pārkāpt pāri sev. "
Santa Rendore
dalībnieks

Interesanti, ko teiksi Tu?!

"Koučings darba vietā" | Workplace Coaching - starptautiska apmācību programma biznesa koučingā

7.maijā 2024

Koučings kā inovatīva domāšana un sistēmisks vadības stils.

Pieteikties

Mūsu komanda

TRENERI

Svetlana Romašina

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

Paulius Rate

PCC koučs

KURATORS

Dace Zariņa

Koučs

Linda Grecka

Koučs

Komandu koučings

Apmācību kurss "Komandu koučings"

Komandu koučings | Hight Performance Team Coaching

5. - 8. novembris 2024

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš strādā ar komandām.

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Ar koučinga palīdzību komandas efektīvi strādā un aug

4 dienu programma Komandu koučings ir domāta līderiem, vadītājiem un koučiem, kuri grib efektīvi strādāt ar komandām. Jūs iemācīsieties veidus, formātus, instrumentus un metodes balstītas uz risinājumu vērsta Erickson koučinga modeli un principiem, kas piemērots darbā gan klātienē, gan tiešsaistē.

Jūs varēsiet tos pielietot sev piemērotā un praktiskā veidā, kas veicina komandas kopējo produktivitāti un komunikāciju.

Fasilitēt komandas dalībnieku domāšanas veida maiņu no konkurēšanas uz iesaistīšanos, zinātkāri un savstarpēju uzticēšanos. Uzlabosies komandas radošās domāšanas spējas, lai attīstītu ilgtermiņa redzējumu un mērķus. Efektīvāk pārvaldīsiet projektus atbilstoši jūsu organizācijas mērķiem un vērtībām. 

Jums būs interesanti, ja

Jūs — uzņēmumā

Ja jūs esat uzņēmējs, uzņēmuma vai nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, HR vadītājs vai tikai domājat par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Jums būs iespēja iemācīsieties veidus, formātus, instrumentus un metodes, lai efektīvāk strādātu ar komandām.

Jūs — koučs

Ja jūs meklējat aktuālu un perspektīvu nišu biznesa koučingā darbā ar komandām un profesionāli strādāt kā komandu koučš. Vēlaties iegūt ICF akreditētu sertifikātu (CCE) Komandu koučingā.

Jūs - Agile projektu vadītājs

Ja jūs meklējat papildus veidus, kā strādāt ar komandām un pilnveidot savas kompetences darbā ar komandām. Kā arī iepazīt koučinga domāšanas veidu.

Jūs — vēlaties izveidot jaunu komandu

Ja jūs esat jaunas efektīvas komandas meklējumos vai veidošanas procesā. Jūs ieraudzīsiet pieeju kā izveidot augstas efektivitātes pašorganizējošu komandu.

Koučinga pamati uzņēmumā

Ja jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā. Piedāvājam kursu "Koučings pamati" pielāgotu jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Apmācību kursā

Jūs iemācīsieties veidus, formātus, instrumentus un metodes balstītas uz risinājumu vērsta Erickson koučinga modeli un principiem, kas piemērots darbā ar komandām gan klātienē, gan tiešsaistē.

Programma ir akreditēta ICF (Starptautiskajā koučinga federācijā) un to beidzot tiek izsniegts starptautiski atzīts sertifikāts ICF CCE 30 stundas.

Uzmanību! Ja iepriekš neesat apguvis koučingu, jums nepieciešams apmeklēt kursu “Koučinga pamati”

Jūs uzzināsiet:

 • Kā iesaistīt komandas locekļus un iegūt viņu unikālās prasmes un talantus.
 • Dažādas komandas metodes, lai attīstītu “komandas prātu”.
 • Kā pamatojoties uz jūsu organizācijas vispārējo mērķi, kopā ar komandu definējiet tās principus un vērtības, kas ir pamatā kopīgai darbībai.
 • Kā izpētīt komandas efektivitātes aspektus, kas palīdz izveidot galvenās struktūras un veicina lēmumu pieņemšanas spējas.
 • Kā saprast, kā darbojas dažas no mūsu galvenajām smadzeņu sistēmām, kļūs skaidrs, ka var aktīvi attīstīt komandas saikni un redzējumu.
 • Kā atbalstīt komandu savas radošās domāšanas veidu paplašināšanā dažādos kontekstos, pārejot no idejām uz darbībām.
 • Kā izveidot efektīvas sanāksmju struktūras un attīstiet komandas dialogu, lai efektivizētu mērķu izvirzīšanu.
 • Kā novērtēt un izsekot komandas progresu un atrast iespējas uzlabot sadarbību.
 • Kā izmantot dažādus mērīšanas, stratēģijas un ideju vākšanas rīkus, lai atbalstītu skaidru darbības soļu izveidi un atbildību ar komandas locekļiem.

Jums būs iespēja:

 • Iegūst prasmes atbalstīt komandu konfliktu situāciju risināšanā.
 • Uzzināt, kā atpazīt darbu ar dažādām personības iezīmēm, stiliem un domāšanu, kas ietekmē komandas dinamiku.
 • Praktizēt, kā novērtēt komandas locekļu ieguldījumu, prasmes un talantus.

 Kursa norise:

Kurss ir piesātināts ar praktiskiem vingrinājumiem un trenera atgriezenisko saiti.

 • Minimus teorijas, maksimums prakses
 • Saprotamas un vienkāršas demonstrācijas
 • Teorētiskā materiāla prezentācija, tā apspriede.
 • Komandas koučsesiju demonstrācijas.

Programmas tēmas:

1.tēma. Ievads apmācībās. Projektu vadība un koučings mūsdienīgā organizācijā:

 • Komandas darba nozīmīgums. Kā īstenojas komandas fasilitēšana.
 • Komandas intelekts, komandas prāta spējas, rezultativitātes pieauguma efekts.
 • Komandu pārvaldības veidi.

2.tēma. Komandas lēmumu pieņemšanas tehnika:

 • Kā komanda atšķiras no grupas?
 • Vadības stili, to priekšrocības un trūkumi.
 • Kā paātrināt un pieņemt efektīvus komandas lēmumus?

3.tēma. Kā uzstādīt komandas mērķus:

 • Kādi ir kritēriji efektīvai mērķa definēšanai?
 • Kā uzlabot darba kvalitāti, izmantojot mērķus, kuri ir: pozitīvi, kontroles zonā, ekoloģiski un SMART.
 • Prioritāšu noteikšana.
 • Komandas vienošanās par projektu un par tikšanās reizi.
 • 4 stadijas projekta plānošanai: iedvesma, ieviešana, apņēmība un projekta veiksmīgs nobeigums.

4.tēma. Projektu komandas organizēšanas principi: kādas metodes vadītāji izmanto darbā ar komandu?

 • Pamatprincipi, kas nepieciešami, lai gūtu panākumus projektu darbā.
 • Paradoksi vadot komandu – kā ieviest izmaiņas?
 • Kā cilvēki iesaistās tajā, ko viņi dara un tajā ko viņi vēlas?
 • Galvenās iedvesmas prasmes un gala rezultātu formāts.

5.tēma. Attiecību veidošanas prasmes.

 • Uzticēšanās veidošanas prasmes.
 • Uzticēšanās veidošanas metodes.
 • Kā mazināt intrigu un sarežģīto attiecību negatīvo ietekmi komandā.

6.tēma. Komandas koučings. Kā uzdot spēcīgus jautājumus?

 • Kas ir veicinošs dialogs?
 • Kas būtu jāprasa komandai, lai tā iegūtu maksimālu labumu?
 • Jautājumu uzdošanas tehnika loģisko līmeņu piramīdā.
 • Kādi jautājumi maksimāli motivē cilvēkus?
 • Kā ar jautājumu palīdzību motivēt darbiniekus uz skaidriem mērķiem un rezultātiem?
 • Kad būtu nepieciešams veidot domu kartes? Efektīvas līderības stratēģijas.

7.tēma. Komandas attīstības stadijas.

 • Komandas attīstības stadijas: apmācības – salīdzināšanās – koučings – partnerība.
 • Kā katrā stadijā tiek sasniegti mērķi?
 • Kāds komandas vadības stils ir nepieciešams katrā komandas attīstības stadijā?

8.tēma. Kvalitātes uzlabošana komandas dialogā.

 • Kā veidot komandas dialogu?
 • Kāda ir līdera loma komandā?
 • Komandas funkcijas – koučinga stadija.

9.tēma. Komandas veicināšana – sapulču vadīšana.

 • Vadītāja loma efektivitātes uzlabošanā komandas darbam sapulcēs.
 • Nozīmīgākie momenti sapulču plānošanā un veidošanā.
 • Prāta vētra – komandas dialoga sirds. Kā padarīt prāta vētru pēc iespējas efektīvāku?
 • Komandas HARTAS (vienošanās) izveide.

10.tēma. Komandas stāsta veidošana.

 • Iedvesmojoša metafora.
 • Kādēļ nepieciešams izveidot komandas stāstu?
 • Stāsts par pieredzi komandas mijiedarbībā.

11.tēma. Komandas vērtību veidošana.

 • Vērtību rats kā instruments motivācijas celšanai.
 • Komandas pamatvērtības.
 • Kā apvienot komandas dalībnieku individuālās vērtības?
 • Komandas darbības, kuru pamatā ir pamatvērtības.

12.tēma. Misijas veidošana.

 • Galvenās pieejas misijas veidošanai.
 • Kādas galvenās iezīmes ietvert misija?
 • Iedvesmojošas misijas izveide – Kādai tai vajadzētu būt?
 • Kas ir vīzija?
 • Misijas stiprināšana caur komandas vīziju.

13.tēma. Rezultātu kopsavilkums 4D formātā.

 • Kāds būs piemērotākais rezultātu kopsavilkšanas veids?
 • 4 jomas, kurām vadītājam jāpievērš uzmanība.
 • Pašnovērtējuma izmantošana, sasniegumu svinēšana.

14.tēma. Atgriezeniskā saite projektos.

 • Skalas kritēriju izmantošana atgriezeniskās saites sniegšanā.
 • Mehānismi, lai sniegtu pozitīvu atgriezenisko saiti.
 • Atgriezeniskās saites paradoksi.
 • Domāšana, kas vērsta uz veiksmīgu rezultātu, un domāšana, kas vērsta uz neveiksmēm.

4 iemesli apmeklēt kursu!

Zināšanas caur praksi

Iepazīsiet koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Kouča lomā

Mēs piedāvāsim jums pabūt kouča lomā darbā ar komandu, lai jūs varat sajust un saprast komandas kouča vērtīgumu

Praktiskas iemaņas

Jūs varēsiet izmantot koučinga pieeju savā darbā ar komandām un izveidot efektīvas komandas

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki:
5. – 8. novembris 2024

Apmācību maksa:
950 EUR + PVN

* 825 eiro + pvn , 15% atlaide agrā rezervācija līdz 1.aprīlim 2024

* 475 eiro + pvn. 50% atlaide tiem, kuri iet atkārtoti

Dalībnieku atsauksmes

"To, cik būtisks ir godīgums komandas darbā un reāla ieklausīšanās vienam otrā, un tieši katra viedokļa respektēšana/ņemšana vērā. Ikviens no mums vēlas būt sadzirdēts un ikvienam no mums ir jābūt spējīgam dzirdēt otru. Grupu darbi to parādīja ļoti dziļā un izteiksmīgā veidā! Bija ļoti vērtīga gan teorijas daļas, gan praktiskās sadaļas. Tas, ka bija tik labs balanss un tik spēcīga un pozitīva 'pēcgarša'. Praktiskās metodes un tas, cik dziļi un pēc būtības darbs ar komandām tika apskatīts."
Līga Kuzmane
dalībnieks
"Dziļāku izpratni un instrumentus darbā ar komandām. Profesionalitāte, dinamika, vizualizācijas, organizatoru attieksme"
Daiga Cīrule
dalībnieks
"Izpratni par atšķirībām starp individuālo un komandu koučingu, kā arī vienotas misijas un ikviena dalībnieka iesaistes nozīmi komandas saliedētībā. Pirmā pieredze tiešsaistes apmācību kursā, papildu idejas par komandas darba organizēšanu tiešsaistē."
Gints Janelsiņš
dalībnieks
"Komandas intelekts + komandas sesijas bulta. Praktiskie uzdevumi un piemēri + fantastiska atmosfēra"
Baiba Ceimere
dalībnieks
Praktiskas idejas un zināšanas par misijas un vīzijas būtību, komandas viengabalainību.
Sandija Salaka
dalībnieks

Interesanti, ko teiksi Tu?!

TRENERIS

Komandu koučings | Hight Performance Team Coaching

5. - 8.novembris 2024

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš strādā ar komandām.

Pieteikties

Paulius Rate

PCC koučs

Profesija koučs

Apmācības profesijai koučs - "Transformācijas Koučinga māksla un zinātne"

Profesija koučs - Transformācijas Koučinga māksla un zinātne | The Art & Science of Coaching

3.aprīlis 2024

Kļūsti par Erickson Profesionālu Kouču

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Transformācijas Koučinga māksla un zinātne”  ir ICF (International Coaching Federation) akreditēta programma (Level 1 un Level 2)* ko piedāvā viena no pasaulē lielākajām un atzītākajām koučinga apmācību organizācijām, kurā apkopotas jaunākās atziņas cilvēku attīstības jomā. Ja jūs vēlaties kļūt par profesionālu dzīves (life) kouču vai biznesa kouču, vai papildus savai profesijai darbā ar cilvēkiem meklējat jaunas pieejas un metodes, programma sniegs jums visplašākās uz risinājumiem vērstas koučinga prasmes, rīkus un augstu koučinga kompetences līmeni.

Programmas apmācību beigās jūs iegūsiet stabilu pamatu uz risinājumu orientēta koučinga teorijā un praksē, lai atbalstītu citus apzināties viņu potenciālu, un atbalstīt viņus veikt darbības, kas atbilst viņu vērtībām.
Kā uz risinājumu orientēts koučs jūs attīstīsiet 8 pamatkompetences, kas palīdzēs veidot jēgpilnas un produktīvas sarunas / koučinga sesijas, lai atbalstītu pozitīvas un ilgtspējīgas izmaiņas citos.

Neatkarīgi no tā, vai esat cilvēks, kurš vēlas kļūt par profesionālu dzīves (lifecoach) vai biznesa vides kouču, vai arī vēlaties pilnveidot sevi profesionālajā jomā vai vēlaties transformējošas pārmaiņas, šī programma ir piemērota tiešu jums.

Koučinga domāšanas veids, filozofija un pieeja būs atbalsts gan jums, jūsu klientiem, gan komandai un uzņēmumam.

Programmas autore – psiholoģijas doktore, koučs un sertificēta trenere, Starptautiskās Ēriksona koučinga universitātes (Erickson Coaching International) pamatlicēja un prezidente – Merilina Atkinsone (Merilyn Atkinson). Miltona Ēriksona skolniece ir populāru grāmatu autore un kopš 1985.gada pasniedzēja un konsultante vadošajās pasaules korporācijās.

Apmācības programmu vada Profesionāli Sertificēti kouči un pieredzējuši kouču treneri no Erickson Coaching International.

Latvijā MŪSU kouči aktīvi turpina savu attīstību iegūstot nākamos starptautiskās sertifikācijas (ICF) līmeņu. 

Associate Certified Coach (ACC) Latvijā aptuveni 15 no tiem “Rīgas Koučinga skolu” pabeiguši 10

Professional Certified Coach (PCC) – Latvijā aptuveni 12 no tiem “Rīgas Koučinga skolu” pabeiguši 10

Master Certified Coach (MCC) – Latvijā 2 un viens no tiem ir “Rīgas Koučinga skolas” vadītāja un šīs programmas trenere Svetlana Romašina

Jums būs interesanti, ja

Jūs — jaunas profesijas meklējumos

Ja jūs meklējat aktuālu un perspektīvu nišu, domājat apgūt jaunu profesiju vai pārkvalificēties. Jums būs iespēja apgūt mūsdienīgu un pieprasītu profesiju - koučs (izaugsmes veicinātājs) un iegūt starptautiski atzītu sertifikātu (ICF).

Jūs — speciālists

Ja jūs jau strādājat ar cilvēkiem kā konsultants, pasniedzējs, treneris, psihologs, mediātors, mentors, skolotājs vai profesionālis no citām blakus profesijām. Jūs iegūsiet papildus zināšanas un jaunu pieredzi, kas paplašinās jūsu pieeju esošajā profesijā darbā ar cilvēkiem.

Sevis pilnveidošana

Ja jūs meklējat veidus, kā sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot apzinātu dzīvi. Jums būs iespēja izdzīvot šo metodi uz sevi, pastrādāt ar sev svarīgiem dzīves uzdevumiem un sajutīsiet koučinga domāšanas veida pozitīvu ietekmi uz tavu ikdienu un dzīvi kopumā.

Jūs — uzņēmumā

Ja vēlaties kļūt par iekšējo kouču uzņēmumā. Jums būs iespēja apgūt mūsdienīgu un pieprasītu profesiju - koučs (izaugsmes veicinātājs) un iegūt starptautiski atzītu sertifikātu (ICF).

Apmācību programma - Koučings darba vietā

Ja jūs esat uzņēmējs, uzņēmuma vai nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, HR vadītājs vai tikai domājat par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā.

Programmā – Transformācijas Koučinga māksla un zinātne 

Level 1 – Erickson Akreditēts Koučs,  apmācības atbilst ICF ACC akreditācijai

Koučinga fundamentālie pamati.

Koučinga filozofija, koučinga pamatprincipi, ētika, koučinga sesijas struktūra un kouča soļi darbā ar klientiem balstoties uz ICF kouča 8 kompetencēm.

Noslēgumā jūs varēsiet:

 • Novadīt uz rezultātu orientētu koučinga sesiju no sākuma līdz beigām 
 • Radīt nepieciešamo uzticēšanos ar klientu
 • Izveidot skaidru koučinga sesijas rezultātu
 • Pielietot spēcīgus jautājumus, kuri veicinās klientus pietuvoties vēlamajiem risinājumiem un darbībām
 • Izprast smadzeņu sistēmas funkcijas un to lomu efektīvā komunikācijā
 • Ieraudzīt sev vēlamo paštēlu
 • Sākt sajust koučam atbilstošu domāšanas veidu
 • Sniegt atbalstošu un konstruktīvu atgriezenisko saiti

Koučinga instrumenti

Modulis ir veltīts mērķiem un projektu ieviešanas procesam. Šeit jūs apgūsiet konkrētus instrumentus, ar kuru palīdzību jūs varēsiet atbalstīt klientus veiksmīgi sasniegt rezultātu, sākot ar prioritāšu noteikšanu, plānošanu, laika vadīšanu līdz pat lēmumu pieņemšanai un radoša potenciāla realizācijai.

Noslēgumā jūs varēsiet:

 • Izmantojot koučinga instrumentus atbalstīt klientu prioritāšu izvirzīšanā un to veiksmīgā sasniegšanā
 • Optimizēsiet un paplašināt gan savas gan klienta lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Jūs varēsiet kvalitatīvi un efektīvi plānot, atstājot sev pietiekamu brīvības un elastīguma apjomu, kā arī pielietot to  ar saviem klientiem
 • Izmantot spēcīgas vizualizācijas tehnikas
 • Tikt galā ar negaidītiem uzdevumiem, iekļaujoties plānotajā grafikā un atbalstīt tajā savus klientus
 • Pielietot procesus, kas atbalsta klientu attīstīt meistarību savā dzīvē
 • Radīt un uzturēt radošu pieeju darbam

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 8 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00 vai 

Tiešsaistē: 12 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 13:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. 

Advanced coaching – Erickson Serificēts Profesionāls koučs, apmācības atbilst ICF ACC un PCC akreditācijai

Turpinājums pēc Level 1

Transformācijas koučings

Attīsta iemaņas kvalitatīvi strādāt ar vērtībām. Jūs redzēsiet, kā vērtību attīstība atver cilvēku potenciālu. Jūs izbaudīsit individuālo dziļo vērtību izpētes procesu un iemācīsieties palīdzēt arī citiem iziet šādu procesu. Jūs uzzināsiet, kā evolucionē cilvēku, organizāciju un sabiedrības vērtības saskaņā ar Klēra V. Greivza sistēmu.

Noslēdzot  jūs varēsiet:

 • Nostiprināt savas dzīves vērtības
 • Izmantot specifiskas tehnikas, lai attīstītu apņēmību un atbildību saviem un klientu mērķiem un darbībām to sasniegšanai
 • Uzdot jautājumus, kuri ļauj ieraudzīt savas un klientu pamatvērtības un pārliecības
 • Pielietot pieejas, kas veicina sevis un savu vērtību (kā arī klientu) apzināšanos un savu kompetenču attīstību 
 • Izmantot dažādus rīkus, lai palīdzētu klientam pārvarēt šķēršļus
 • Saudzīgi izaicināt klientus tā, lai veicinātu apzināšanos un atklāsmju rašanos
 • Caur vienkāršu tehniku atbalstīt klientu pārejai no stresa stāvokļa uz resursu stāvokli
 • Pielietot piemērotus jautājumus darbā ar klienta metaforām

Integrācija, refleksija

Šis  ir veltīts dziļākai 8 kompetenču izpratnei un iepriekš iegūto zināšanu integrācijai. Jums būs iespēja pamanīt nianses kouča darbā ar klientiem attīstot savu kā kouča meistarību.

Noslēdzot jūs varēsiet:

 • Apzināti pabeigt projektus un izveidot kopsavilkumus
 • Paaugstināt izturību pret stresu caur efektīvu tehniku
 • Izveidot ilglaicīgu rezultātu un veiksmes karti četrās galvenajās dzīves jomās
 • Izstrādāt klienta metaprogrammu profilu (diagnostikas metode)
 • Dziļi izprast kouča 8 kompetences
 • Izveidot savu kā kouča tālāko attīstības plānu
 • Identificēt un spēt atšķirt kouča profesionalitātes līmeņus – iesācēja, vidējais un padziļinātais
 • Caur spēcīgiem jautājumiem autentiski un spontāni mijiedarbotie ar klientu
 • Komunikācijā ar klientu izmantot atbalstošu valodu, kas dos vislielāko ietekmi
 • Izveidot un uzturēt vidi, kas veicina klientā pašatklāsmes

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 8 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00  vai 

Tiešsaistē: 12 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 13:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. 

4 iemesli apmeklēt apmācības!

Zināšanas caur praksi

Apgūt koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Mūsdienīga profesija

Koučs (izaugsmes veicinātšjs) – šobrīd viena no pieprasītākajām profesijām darbā ar cilvēkiem.

Elastīgs domāšanas veids

Domāšanas veids, kas ļauj viegli pielāgoties un  pieņemt straujās izmaiņas, saskatot tajās jaunas iespējas.

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus. Personības transformācija!

Norises laiki  2024

Apmācību datumi un laiki 29. plūsma Klātiene:

Level 1 

 3. un 4.aprīlis 2024 pl.9.00-17.00

17. un 18.aprīlis 2024 pl.9.00-17.00

5.un 6.jūnijs 2024  pl.9:00-17:00

19. un 20. jūnijs 2024  pl.9:00-17:00

Mentorings + eksāmena sesija

Integrācijas tikšanās 8.un 22.maijs, 13.jūnijs, 3. un 17.jūlijs 2024

Prakse kopā ar 2 grupas biedriem un mentoru: kopā 6 tikšanās, katra ilgst 2 stundas (laiks un vieta pēc vienošanās ar grupas biedriem)

Advanced coaching 

24. un 25.jūlijs 2024  pl.9:00-17:00

7. un 8.augusts 2024  pl.9:00-17:00

26. un 27.septembris 2024  pl.9:00-17:00

9. un 10.oktobris 2024  pl.9:00-17:00

Integrācijas tikšanās 14. un 28.augusts, 11.septembris pl.17:30 – 20:00

Prakse kopā ar 2 grupas biedriem un mentoru: kopā 3 tikšanās, katra ilgst 2 stundas (laiks un vieta pēc vienošanās ar grupas biedriem)

Apmācību maksa:

 Level 1 apmācību maksa*:

Advanced coaching apmācību maksa*: 

 • 1750 EUR + PVN  – Erickson Coaching International sertifikāts un var turpināt ceļu uz Level 2
* maksājot dalīto maksājumu +7%

Iekļauts pilns apmācību process ar sertifikāciju:

 • 78/154 apmācību stundas
 • 8/16 apmācību dienas
 • 12/18 stundas prakses kopā ar profesionālu kouču
 • 3 individuālās mentorsesija
 • 4 Grupas mentorsesijas 
 • Grupas supervīzija ar PCC kouču
 • 12/20 stundas integrācijas tikšanās
 • Treneri ICF MCC un PCC
 • apmācību materiāli

Pēc veiksmīgi pabeigtas programmas Jūs iegūsiet starptautisku Erickson Coaching International sertifikātu – “Koučinga māksla un zinātne”  programmas Erickson Coaching International  – Level 1 / Erickson Professional Coach (EPC)

* Turpiniet un iegūstat Starptautiskās Koučinga Federācijas (ICF) sertifikāciju uz

Level 2 (ICF PCC) – sertifikāta iegūšana caur Level 2 ICF “Kouča ceļš uz profesionalitāti”

Vairāk informācijas no ICF var uzzināt ŠEIT vai droši zvaniet.

ICF_Level 1 un 2

Sertifikāts LEVEL 1 pēc programmas "Transformācijas Koučinga māksla un zinātne" beigšanas.

Sertifikāts (EPC) pēc programmas "Transformācijas Koučinga māksla un zinātne" beigšanas.

Profesija koučs - Transformācijas Koučinga māksla un zinātne | The Art & Science of Coaching

3.aprīlis 2024

Kļūsti par Erickson Profesionālu Kouču

Pieteikties

Mūsu komanda

Svetlana Romašina

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

TRENERI

Svetlana Romašina

MCC koučs

Paulius Rate

PCC koučs

Moera Saule

MCC koučs

Svetlana Popova

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

Peter Stefanyi

MCC koučs

Jan Georg Kristiansen

MCC koučs

Galina Mihailovskih

PCC koučs

KURATORI

Irina Ogsta

Koučs

Inita Lūka

PCC koučs

Koučinga Pamati

Apmācību kurss "Koučinga Pamati"

ONLINE apmācību kurss "KOUČINGA PAMATI"

25. un 26. oktobrī 2023 (16:30 - 20:00)

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš grib sākt iepazīties ar koučinga būtību no pašiem pamatiem.Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Vienas dienas kursā “Koučings pamati” jūs iegūsiet skaidrību kā varat izmantot koučingu savā personīgajā un darba ikdienā.  Būs iespēja redzēt kā darbojas koučings un caur praksi iegūsiet pirmo pieredzi koučinga pieejas izmantošanā.

Jums būs interesanti, ja

Jūs — vadītājs

Ja jūs esat uzņēmējs, uzņēmuma vai nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, HR vadītājs vai tikai domājat par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Jums būs iespēja uzzināt kāpēc šobrīd koučings ir tik pieprasīts biznesa vidē, kādi ieguvumi no tā ir un apgūt pirmās iemaņas koučingā.

Jūs — speciālists

Ja jūs jau strādājat ar cilvēkiem kā konsultants, pasniedzējs, treneris, psihologs, mediātors, mentors, skolotājs vai profesionālis no citām blakus profesijām. Jums būs iespēja uzzināt kā koučinga pieeja var atbalstīt jūs jūsu esošajā profesijā darbā ar cilvēkiem.

Sevis pilnveidošana

Ja jūs meklējat veidus, kā sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot apzinātu dzīvi. Jums būs iespēja izdzīvot šo metodi uz sevi un saprast vai tas ir piemērots tev.

Jūs — jaunas profesijas meklējumos

Ja jūs meklējat aktuālu un perspektīvu nišu, domājat apgūt jaunu profesiju vai pārkvalificēties. Jums būs iespēja iepazīties ar mūsdienīgu un pieprasītu profesiju - koučs (izaugsmes veicinātājs).

Koučinga pamati uzņēmumā

Ja jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā. Piedāvājam kursu "Koučings pamati" pielāgotu jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Apmācību kursā

Vienas dienas apmācību kurss. Kurss ir piesātināts ar praktiskiem vingrinājumiem un trenera atgriezenisko saiti.  

Jums būs iespēja pamēģināt koučinga pieeju uz sevi. 

Varēsiet sajust un saprast cik interesanti un vērtīgi tieši jums būtu apgūt koučingu padziļināti.

Jūs uzzināsiet:

 • Koučinga rašanās vēsturi
 • Kas ir koučings, kouča kompetences
 • Ar ko koučings atšķirās no citām blakus profesijām
 • Ēriksona koučinga  pamatprincipus
 • Kāpēc koučings kā vadības stils ir tik rezultatīvs un populārs?
 • Kas ir profesionāls koučš
 • Jautājumu veidus – slēgtie, atvērtie un atverošie jautājumi
 • Kā formulēt efektīvus jautājumus
 • Koučinga pamattehnikas
 • 4 plānošanas jautājumus
 • Koučinga sesijas struktūru

Jums būs iespēja:

 • Atklāt efektīvu koučinga pielietojumu sev
 • Iespēja vairākas reizes pabūt klienta un kouča lomās
 • Koncentrēties uz saviem plāniem un mērķiem uzdodot sev svarīgums jautājumus
 • Praktizēt klausīšanos un iemaņu uzdot jautājumus

Kursa norise:

Kursā novērosiet kā veidot vienkāršu un efektīvu koučinga sarunu. Kurss ir piesātināts ar praktiskiem vingrinājumiem un trenera atgriezenisko saiti.

 • Minimus teorijas, maksimums prakses
 • Saprotamas un vienkāršas demonstrācijas

4 iemesli apmeklēt kursu!

Zināšanas caur praksi

Iepazīsiet koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Kouča lomā

Mēs piedāvāsim jums pabūt kouča lomā, lai jūs varat sajust un saprast cik interesanti un vērtīgi jums būtu apgūt koučingu padziļināti

Praktiskas iemaņas

Jūs varēsiet sākt izmantot koučinga pieeju savā ikdienā gan darbā gan personīgajā dzīvē

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki:
25. un 26. Oktobrī 2023 (16:30 – 20:00)

Apmācību maksa:
125 EUR + PVN

Dalībnieku atsauksmes

„ Ļoti daudz ieguvu piedaloties šajā seminārā „Ievads koučingā”. Nonācu pilnīgi citā pasaulē. Atklāju sevī jaunu potenciālu, spēju jebkurā notikumā un cilvēkā saskatīt pozitīvo, risināt problēmsituācijas Man iegūtās zināšanas palīdzēja uzlabot komunikāciju gan ar kolēģiem, gan klientiem. Semināru ļoti profesionāli un interesanti vadīja Svetlana Romašina. Labi uzskates materiāli, saprotami piemēri, intensīvas praktiskās nodarbības. Iesaku visiem šāda veida seminārus savas personības pilnveidošanai un attīstībai. ”
Aija Zvaigzne
SIA RC Baltic galvenā grāmatvede. Koučš.
" Man iepatikās būt kā koučam un kā klientam. Pats svarīgākais ir prast klausīties un iemācīties uzdot pareizos jautājumus un tad - iegūt super rezultātu. 🙂 "
Jānis
dalībnieks

Interesanti, ko teiksi Tu?!

ONLINE apmācību kurss "KOUČINGA PAMATI"

25. un 26. Oktobrī 2023 (16:30 - 20:00)

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš grib sākt iepazīties ar koučinga būtību no pašiem pamatiem.

Pieteikties