Apgūt Profesionāla Koučinga apmācību programmu

Ja vēlies apgūt Profesionālu koučinga apmācību programmu – 

pievienojies vienai no lielākajām un atzītākajām koučings skolām Pasaulē – Erickson Coaching International, kuru mēs kā Rīgas koučinga skola oficiāli pārstāvam Latvijā. Esam viena no pirmajām skolām Latvijā ar 15 gadu pieredzi, kas piedāvā ICF (Starptautiskā koučinga federācija) akreditētas koučinga apmācību programmas. 

Piedāvājam vairāk kā 20 profesionālās apmācības programmas un apmācam koučus, trenerus, psihologus, vadītājus un biznesa īpašniekus tādās jomās kā attīstība, pārmaiņu vadība, līderība, komandas rezultātu paaugstināšana, uzņēmumu vadība, cilvēkresursu vadība, u.c. Katru gadu absolvē vairāki tūkstoši sertificētu kouču visā pasaulē. Papildus informāciju iespējams iegūt www.erickson.edu

 

Kas ir koučs?

Kas ir koučings?

Koučings – partnerība ar klientu, kura pārdomāti provokatīvā un radošā procesā iedvesmo klientu maksimāli palielināt savu personīgo un profesionālo potenciālu.
Koučings ir inovatīva domāšana un efektīvs vadības stils mūsdienu mainīgajos apstākļos. Koučings ir uz risinājumu vērsts, sistēmisks, uz klientu un darbību orientēts instruments, kas ļauj mūsu klientiem apzināti tikt galā ar izaicinājumiem un sasniegt vēlamos rezultātus.

Kādi soļi jāveic, lai kļūtu par profesionālu kouču.

SERTIFIKĀTS - Apmācības "Koučinga māksla un zinātne"
MENTORINGS Level 1 vai APMĀCĪBAS + MENTORINGS Level 2 (ICF akreditēts)
PRAKSE - Individuāli novadītas koučinga sesijas
SERTIFIKĀCIJAS - Starptautiskajā koučinga federācijā (ICF) - ACC (Level 1) / PCC (Level2) / MCC līmeņi