Apmācību kurss "Komandu koučings"

Komandu koučings | Hight Performance Team Coaching

5. - 8. novembris 2024

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš strādā ar komandām.

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Ar koučinga palīdzību komandas efektīvi strādā un aug

4 dienu programma Komandu koučings ir domāta līderiem, vadītājiem un koučiem, kuri grib efektīvi strādāt ar komandām. Jūs iemācīsieties veidus, formātus, instrumentus un metodes balstītas uz risinājumu vērsta Erickson koučinga modeli un principiem, kas piemērots darbā gan klātienē, gan tiešsaistē.

Jūs varēsiet tos pielietot sev piemērotā un praktiskā veidā, kas veicina komandas kopējo produktivitāti un komunikāciju.

Fasilitēt komandas dalībnieku domāšanas veida maiņu no konkurēšanas uz iesaistīšanos, zinātkāri un savstarpēju uzticēšanos. Uzlabosies komandas radošās domāšanas spējas, lai attīstītu ilgtermiņa redzējumu un mērķus. Efektīvāk pārvaldīsiet projektus atbilstoši jūsu organizācijas mērķiem un vērtībām. 

Jums būs interesanti, ja

Jūs — uzņēmumā

Ja jūs esat uzņēmējs, uzņēmuma vai nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, HR vadītājs vai tikai domājat par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Jums būs iespēja iemācīsieties veidus, formātus, instrumentus un metodes, lai efektīvāk strādātu ar komandām.

Jūs — koučs

Ja jūs meklējat aktuālu un perspektīvu nišu biznesa koučingā darbā ar komandām un profesionāli strādāt kā komandu koučš. Vēlaties iegūt ICF akreditētu sertifikātu (CCE) Komandu koučingā.

Jūs - Agile projektu vadītājs

Ja jūs meklējat papildus veidus, kā strādāt ar komandām un pilnveidot savas kompetences darbā ar komandām. Kā arī iepazīt koučinga domāšanas veidu.

Jūs — vēlaties izveidot jaunu komandu

Ja jūs esat jaunas efektīvas komandas meklējumos vai veidošanas procesā. Jūs ieraudzīsiet pieeju kā izveidot augstas efektivitātes pašorganizējošu komandu.

Koučinga pamati uzņēmumā

Ja jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā. Piedāvājam kursu "Koučings pamati" pielāgotu jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Apmācību kursā

Jūs iemācīsieties veidus, formātus, instrumentus un metodes balstītas uz risinājumu vērsta Erickson koučinga modeli un principiem, kas piemērots darbā ar komandām gan klātienē, gan tiešsaistē.

Programma ir akreditēta ICF (Starptautiskajā koučinga federācijā) un to beidzot tiek izsniegts starptautiski atzīts sertifikāts ICF CCE 30 stundas.

Uzmanību! Ja iepriekš neesat apguvis koučingu, jums nepieciešams apmeklēt kursu “Koučinga pamati”

Jūs uzzināsiet:

 • Kā iesaistīt komandas locekļus un iegūt viņu unikālās prasmes un talantus.
 • Dažādas komandas metodes, lai attīstītu “komandas prātu”.
 • Kā pamatojoties uz jūsu organizācijas vispārējo mērķi, kopā ar komandu definējiet tās principus un vērtības, kas ir pamatā kopīgai darbībai.
 • Kā izpētīt komandas efektivitātes aspektus, kas palīdz izveidot galvenās struktūras un veicina lēmumu pieņemšanas spējas.
 • Kā saprast, kā darbojas dažas no mūsu galvenajām smadzeņu sistēmām, kļūs skaidrs, ka var aktīvi attīstīt komandas saikni un redzējumu.
 • Kā atbalstīt komandu savas radošās domāšanas veidu paplašināšanā dažādos kontekstos, pārejot no idejām uz darbībām.
 • Kā izveidot efektīvas sanāksmju struktūras un attīstiet komandas dialogu, lai efektivizētu mērķu izvirzīšanu.
 • Kā novērtēt un izsekot komandas progresu un atrast iespējas uzlabot sadarbību.
 • Kā izmantot dažādus mērīšanas, stratēģijas un ideju vākšanas rīkus, lai atbalstītu skaidru darbības soļu izveidi un atbildību ar komandas locekļiem.

Jums būs iespēja:

 • Iegūst prasmes atbalstīt komandu konfliktu situāciju risināšanā.
 • Uzzināt, kā atpazīt darbu ar dažādām personības iezīmēm, stiliem un domāšanu, kas ietekmē komandas dinamiku.
 • Praktizēt, kā novērtēt komandas locekļu ieguldījumu, prasmes un talantus.

 Kursa norise:

Kurss ir piesātināts ar praktiskiem vingrinājumiem un trenera atgriezenisko saiti.

 • Minimus teorijas, maksimums prakses
 • Saprotamas un vienkāršas demonstrācijas
 • Teorētiskā materiāla prezentācija, tā apspriede.
 • Komandas koučsesiju demonstrācijas.

Programmas tēmas:

1.tēma. Ievads apmācībās. Projektu vadība un koučings mūsdienīgā organizācijā:

 • Komandas darba nozīmīgums. Kā īstenojas komandas fasilitēšana.
 • Komandas intelekts, komandas prāta spējas, rezultativitātes pieauguma efekts.
 • Komandu pārvaldības veidi.

2.tēma. Komandas lēmumu pieņemšanas tehnika:

 • Kā komanda atšķiras no grupas?
 • Vadības stili, to priekšrocības un trūkumi.
 • Kā paātrināt un pieņemt efektīvus komandas lēmumus?

3.tēma. Kā uzstādīt komandas mērķus:

 • Kādi ir kritēriji efektīvai mērķa definēšanai?
 • Kā uzlabot darba kvalitāti, izmantojot mērķus, kuri ir: pozitīvi, kontroles zonā, ekoloģiski un SMART.
 • Prioritāšu noteikšana.
 • Komandas vienošanās par projektu un par tikšanās reizi.
 • 4 stadijas projekta plānošanai: iedvesma, ieviešana, apņēmība un projekta veiksmīgs nobeigums.

4.tēma. Projektu komandas organizēšanas principi: kādas metodes vadītāji izmanto darbā ar komandu?

 • Pamatprincipi, kas nepieciešami, lai gūtu panākumus projektu darbā.
 • Paradoksi vadot komandu – kā ieviest izmaiņas?
 • Kā cilvēki iesaistās tajā, ko viņi dara un tajā ko viņi vēlas?
 • Galvenās iedvesmas prasmes un gala rezultātu formāts.

5.tēma. Attiecību veidošanas prasmes.

 • Uzticēšanās veidošanas prasmes.
 • Uzticēšanās veidošanas metodes.
 • Kā mazināt intrigu un sarežģīto attiecību negatīvo ietekmi komandā.

6.tēma. Komandas koučings. Kā uzdot spēcīgus jautājumus?

 • Kas ir veicinošs dialogs?
 • Kas būtu jāprasa komandai, lai tā iegūtu maksimālu labumu?
 • Jautājumu uzdošanas tehnika loģisko līmeņu piramīdā.
 • Kādi jautājumi maksimāli motivē cilvēkus?
 • Kā ar jautājumu palīdzību motivēt darbiniekus uz skaidriem mērķiem un rezultātiem?
 • Kad būtu nepieciešams veidot domu kartes? Efektīvas līderības stratēģijas.

7.tēma. Komandas attīstības stadijas.

 • Komandas attīstības stadijas: apmācības – salīdzināšanās – koučings – partnerība.
 • Kā katrā stadijā tiek sasniegti mērķi?
 • Kāds komandas vadības stils ir nepieciešams katrā komandas attīstības stadijā?

8.tēma. Kvalitātes uzlabošana komandas dialogā.

 • Kā veidot komandas dialogu?
 • Kāda ir līdera loma komandā?
 • Komandas funkcijas – koučinga stadija.

9.tēma. Komandas veicināšana – sapulču vadīšana.

 • Vadītāja loma efektivitātes uzlabošanā komandas darbam sapulcēs.
 • Nozīmīgākie momenti sapulču plānošanā un veidošanā.
 • Prāta vētra – komandas dialoga sirds. Kā padarīt prāta vētru pēc iespējas efektīvāku?
 • Komandas HARTAS (vienošanās) izveide.

10.tēma. Komandas stāsta veidošana.

 • Iedvesmojoša metafora.
 • Kādēļ nepieciešams izveidot komandas stāstu?
 • Stāsts par pieredzi komandas mijiedarbībā.

11.tēma. Komandas vērtību veidošana.

 • Vērtību rats kā instruments motivācijas celšanai.
 • Komandas pamatvērtības.
 • Kā apvienot komandas dalībnieku individuālās vērtības?
 • Komandas darbības, kuru pamatā ir pamatvērtības.

12.tēma. Misijas veidošana.

 • Galvenās pieejas misijas veidošanai.
 • Kādas galvenās iezīmes ietvert misija?
 • Iedvesmojošas misijas izveide – Kādai tai vajadzētu būt?
 • Kas ir vīzija?
 • Misijas stiprināšana caur komandas vīziju.

13.tēma. Rezultātu kopsavilkums 4D formātā.

 • Kāds būs piemērotākais rezultātu kopsavilkšanas veids?
 • 4 jomas, kurām vadītājam jāpievērš uzmanība.
 • Pašnovērtējuma izmantošana, sasniegumu svinēšana.

14.tēma. Atgriezeniskā saite projektos.

 • Skalas kritēriju izmantošana atgriezeniskās saites sniegšanā.
 • Mehānismi, lai sniegtu pozitīvu atgriezenisko saiti.
 • Atgriezeniskās saites paradoksi.
 • Domāšana, kas vērsta uz veiksmīgu rezultātu, un domāšana, kas vērsta uz neveiksmēm.

4 iemesli apmeklēt kursu!

Zināšanas caur praksi

Iepazīsiet koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Kouča lomā

Mēs piedāvāsim jums pabūt kouča lomā darbā ar komandu, lai jūs varat sajust un saprast komandas kouča vērtīgumu

Praktiskas iemaņas

Jūs varēsiet izmantot koučinga pieeju savā darbā ar komandām un izveidot efektīvas komandas

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki:
5. – 8. novembris 2024

Apmācību maksa:
950 EUR + PVN

* 475 eiro + pvn. 50% atlaide tiem, kuri iet atkārtoti

Dalībnieku atsauksmes

"To, cik būtisks ir godīgums komandas darbā un reāla ieklausīšanās vienam otrā, un tieši katra viedokļa respektēšana/ņemšana vērā. Ikviens no mums vēlas būt sadzirdēts un ikvienam no mums ir jābūt spējīgam dzirdēt otru. Grupu darbi to parādīja ļoti dziļā un izteiksmīgā veidā! Bija ļoti vērtīga gan teorijas daļas, gan praktiskās sadaļas. Tas, ka bija tik labs balanss un tik spēcīga un pozitīva 'pēcgarša'. Praktiskās metodes un tas, cik dziļi un pēc būtības darbs ar komandām tika apskatīts."
Līga Kuzmane
dalībnieks
"Dziļāku izpratni un instrumentus darbā ar komandām. Profesionalitāte, dinamika, vizualizācijas, organizatoru attieksme"
Daiga Cīrule
dalībnieks
"Izpratni par atšķirībām starp individuālo un komandu koučingu, kā arī vienotas misijas un ikviena dalībnieka iesaistes nozīmi komandas saliedētībā. Pirmā pieredze tiešsaistes apmācību kursā, papildu idejas par komandas darba organizēšanu tiešsaistē."
Gints Janelsiņš
dalībnieks
"Komandas intelekts + komandas sesijas bulta. Praktiskie uzdevumi un piemēri + fantastiska atmosfēra"
Baiba Ceimere
dalībnieks
Praktiskas idejas un zināšanas par misijas un vīzijas būtību, komandas viengabalainību.
Sandija Salaka
dalībnieks

Interesanti, ko teiksi Tu?!

TRENERIS

Komandu koučings | Hight Performance Team Coaching

5. - 8.novembris 2024

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš strādā ar komandām.

Pieteikties

Paulius Rate

PCC koučs

Posted in Aktuāli.