SAVAI IZAUGSMEI - "Transformācijas koučinga Māksla un Zinātne"

Kas jūs sagaida?

Transformācijas Koučinga Māksla un Zinātne

29.oktobris 2024

Apgūsti koučinga pieeju savai izaugsmei!

Pieteikties

“Koučinga Māksla un Zinātne”  ir ICF (International Coaching Federation) akreditēta programma, ko piedāvā viena no pasaulē lielākajām un atzītākajām koučinga apmācību organizācijām, kurā apkopotas jaunākās atziņas cilvēku attīstības jomā. Ja jūs vēlaties papildus savai profesijai darbā ar cilvēkiem iegūt jaunas pieejas un metodes, programma sniegs jums visplašākās uz risinājumiem vērstas koučinga prasmes, rīkus un augstu koučinga kompetences līmeni.

Programmas apmācību beigās jūs iegūsiet stabilu pamatu uz risinājumu orientēta koučinga teorijā un praksē, lai atbalstītu sevi un citus apzināties savu potenciālu, un atbalstīt veikt darbības, kas atbilst lielākajam redzējumam.
Kā uz risinājumu orientēts koučs jūs attīstīsiet 8 pamatkompetences, kas palīdzēs veidot jēgpilnas un produktīvas sarunas, lai atbalstītu pozitīvas un ilgtspējīgas izmaiņas sevī un citos.

Programma ir piemērota augstas personīgās un komandas efektivitātes sasniegšanai maksimāli īsā laikā.

Jums būs iespēja apgūt koučinga pieeju un instrumentus savai izaugsmei!

Programmas autore – psiholoģijas doktore, koučs un sertificēta trenere, Starptautiskās Ēriksona koučinga universitātes (Erickson Coaching International) pamatlicēja un prezidente – Merilina Atkinsone (Merilyn Atkinson). Miltona Ēriksona skolniece ir populāru grāmatu autore un kopš 1985.gada pasniedzēja un konsultante vadošajās pasaules korporācijās.

Apmācības programmu vada Profesionāli Sertificēti kouči un pieredzējuši kouču treneri no Starptautiskā Ēriksona Koučinga universitātes.

Jums būs interesanti, ja

Sevis pilnveidošana

Ja jūs meklējat veidus, kā sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot apzinātu dzīvi. Jums būs iespēja izdzīvot šo metodi uz sevi, pastrādāt ar sev svarīgiem dzīves uzdevumiem un sajutīsiet koučinga domāšanas veida pozitīvu ietekmi uz tavu ikdienu un dzīvi kopumā.

Jūs — speciālists

Ja jūs jau strādājat ar cilvēkiem kā konsultants, pasniedzējs, treneris, psihologs, mediātors, mentors, skolotājs vai profesionālis no citām blakus profesijām. Jūs iegūsiet papildus zināšanas un jaunu pieredzi, kas paplašinās jūsu pieeju esošajā profesijā darbā ar cilvēkiem.

Apmācību programma - Koučings darba vietā

Ja jūs esat uzņēmējs, uzņēmuma vai nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, HR vadītājs vai tikai domājat par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā.

Programmā – Transformācijas Koučinga Māksla un Zinātne 

Essentials coaching 

Koučinga fundamentālie pamati. 

Koučinga filozofija, kouča domāšanas veids, koučinga pamatprincipi, ētika, koučinga sesijas struktūra un kouča soļi darbā ar klientiem balstoties uz ICF kouča 8 kompetencēm un kouča ētiku.

Noslēgumā jūs varēsiet:

 • Izprast kas ir koučings, tā vēsture un būtība
 • Novadīt uz rezultātu orientētu koučinga sesiju no sākuma līdz beigām 
 • Koučings uz citas atbalstošās profesijas – atšķirīgais un kopīgais
 • Iemiesot koučinga domāšanas veidu
 • Radīt nepieciešamo uzticēšanos ar klientu
 • Atbalstīt klientu izveidot skaidru koučinga sesijas rezultātu
 • Noslēgt spēcīgas vienošanās ar klientu – psihoģiskā vienošanās, ilgtermiņa vienošanās, vienošanās uz sadarbību un vienošanās uz sesiju (kontrakts)
 • Pielietot spēcīgus jautājumus, kuri veicinās klientus pietuvoties vēlamajiem risinājumiem un darbībām
 • Dzirdēt vs klausīties
 • Izprast smadzeņu sistēmas funkcijas un to lomu efektīvā komunikācijā
 • Ieraudzīt sev vēlamo paštēlu un atbalstīt klientu sava vēlamā paštēla veidošanā
 • Sajust koučam atbilstošu domāšanas veidu
 • Sniegt atbalstošu un konstruktīvu atgriezenisko saiti
 • un citas atbalstošas tēmas efektīvas uz risinājumu orientētas koučinga sesijas vadīšanai

Koučinga instrumenti un metodes

Šis ir veltīts mērķiem un projektu ieviešanas procesam. Šeit jūs apgūsiet konkrētus instrumentus un pieejas, ar kuru palīdzību jūs varēsiet atbalstīt klientus veiksmīgi sasniegt rezultātu, sākot ar prioritāšu noteikšanu, plānošanu, laika vadīšanu līdz pat lēmumu pieņemšanai un radoša potenciāla realizācijai.

Noslēgumā jūs varēsiet:

 • Izmantojot koučinga instrumentus atbalstīt klientu prioritāšu izvirzīšanā un to veiksmīgā sasniegšanā
 • Optimizēsiet un paplašināt gan savas gan klienta lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Jūs varēsiet kvalitatīvi un efektīvi plānot, atstājot sev pietiekamu brīvības un elastīguma apjomu, kā arī pielietot to  ar saviem klientiem
 • Izmantot spēcīgas vizualizācijas tehnikas
 • Veicināt domāšanu ārpus ierastā
 • Prioritāšu noteikšana
 • Tikt galā ar negaidītiem uzdevumiem, iekļaujoties plānotajā grafikā un atbalstīt tajā savus klientus
 • Pielietot procesus, kas atbalsta klientu attīstīt meistarību savā dzīvē
 • Radīt un uzturēt radošu pieeju darbam
 • Izprast, izpaust un pielietot ICF 8 kouča kompetences darbā ar klientu
 • Izprast kouča atbildības un klienta atbildības laukus
 • un citas tēmas un instrumentus efektīvas uz risinājumu orientētas koučinga sesijas vadīšanai
Darba pieeja 30% teorija un 70 % prakses. 

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 8 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00 vai Tiešsaistē: 12 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 16:00 – 20:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses.

Integrācijas tikšanās 5 reizes pl.17:30 – 20:00 (laiki norādīti grafikā)

Prakse 3niekos ar mentoru  6 reizes pa 2 stundām (laiki tiek saskaņoti atsevišķi)

 

Advanced coaching – Transformācijas koučings

Attīsta iemaņas kvalitatīvi strādāt ar vērtībām. Jūs redzēsiet, kā vērtību attīstība atver cilvēku potenciālu. Jūs izbaudīsit individuālo dziļo vērtību izpētes procesu un iemācīsieties palīdzēt arī citiem iziet šādu procesu. Jūs uzzināsiet, kā evolucionē cilvēku, organizāciju un sabiedrības vērtības saskaņā ar Klēra V. Greivza sistēmu.

Noslēdzot  jūs varēsiet:

 • Nostiprināt savas dzīves vērtības un spēsiet atbalstīt citus tajā
 • Izmantot specifiskas tehnikas, lai attīstītu apņēmību un atbildību saviem mērķiem un darbībām to sasniegšanai
 • Uzdot jautājumus, kuri ļauj ieraudzīt savas  pamatvērtības un pārliecības, kā arī strādāt ar tām
 • Pielietot pieejas, kas veicina sevis un savu vērtību apzināšanos un savu kompetenču attīstību 
 • Izmantot dažādus rīkus, lai palīdzētu pārvarēt šķēršļus
 • Saudzīgi izaicināt  tā, lai veicinātu apzināšanos un atklāsmju rašanos
 • Caur vienkāršu tehniku atbalstīt pārejai no stresa stāvokļa uz resursu stāvokli
 • Pētīt un strādāt ar bailēm
 • Pielietot piemērotus jautājumus darbā ar metaforām
 • Izprast kā iespējams strādāt ar vērtību un identitātes līmeņiem
 • un citas tēmas transformatīvas koučinga pieejā

Darba pieeja 30% teorija un 70 % prakses. 

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 4 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00  vai Tiešsaistē: 6 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 16:00 – 20:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses.

Integrācijas tikšanās 2 reizes pl.17:30 – 20:00 (laiki norādīti grafikā)

Prakse 3niekos ar mentoru  3 reizes pa 2 stundām (laiki tiek saskaņoti atsevišķi) – nav obligāti

4 iemesli apmeklēt apmācības!

Zināšanas caur praksi

Apgūt koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Mūsdienīga pieeja

Koučinga pieeja un kompetences – šobrīd vienas no pieprasītākajām kompetencēm darbā ar cilvēkiem.

Elastīgs domāšanas veids

Domāšanas veids, kas ļauj viegli pielāgoties un  pieņemt straujās izmaiņas, saskatot tajās jaunas iespējas.

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki  2024 / 2025 tiešsaistē vakara grupa

1.daļa:    29., 33 un 31.oktobris 2024  pl.16:00 – 20:30

2 daļa:   12., 13. un 14.novembris 2024  pl.16:00 – 20:30

3.daļa:   17., 18. un 19.decembris 2024  pl.16:00 – 20:30

4.daļa:    7., 8. un 9.janvāris 2025  pl.16:00 – 20:30

5.daļa:   11., 12. un 13.februāris 2025  pl.16:00 – 20:30

6.daļa:    25., 26. un 27.februāris 2025  pl.16:00 – 20:30

Apmācību maksa:

 • 1450 EUR + pvn, var maksāt arī pa daļām 

Interesanti, ko teiksi Tu?!

Transformācijas koučinga Māksla un Zinātne

29.oktobris 2024

Apgūsti koučinga pieeju savai izaugsmei!

Pieteikties

TRENERU KOMANDA

Svetlana Romašina

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

Posted in Aktuāli.