Biznesa koučinga apmācību programma "Koučings darba vietā"

Kas jūs sagaida?

Starptautiska apmācību programma biznesa koučingā - "Koučings darba vietā" | Workplace Coaching

17.septembrī 2024

Koučings kā inovatīva domāšana un sistēmisks vadības stils.

Pieteikties

Profesionāla biznesa koučinga programma “Koučings darba vietā”  ir starptautiskās akadēmijas  Erickson Coaching International , Kanādas izstrādāta, kas ļaus līderiem, vadītājiem un viņu uzņēmumiem vai organizācijām radīt pāreju no “izrīkot un kontrolēt” pieejas uz koučinga pieeju “uzticēties un būt atbildīgam”. Uzņēmumi un komandas atklās, kā efektīvāk komunicēt, samazināt krīzes un konfliktu situācijas, kā jēgpilni iesaistīt darbiniekus, kā veicināt darba sasniegumu produktīvi un uzlabot biznesa rezultātus. Saturs un formāts sasaucās ar reālām un aktuālām darba situācijām. 

Par pamatu tiks izmantots uz Risinājumu Orientēts koučings.

Pētīsim emocionālās un mentālās izturības veicinošus faktorus, kā būt resursa stāvoklī un kā atbalstīt tajā savu komandu. Aicinām piedalīties dažādu līmeņu līderus, lai iedziļinātos savās līderu kompetencēs, dalītos savā pieredzē un attīstītos kopā ar citiem līdzīgi domājošiem.

“Koučinds darba vietā” ir starptautiska programma, ko piedāvā viena no pasaulē lielākajām un atzītākajām koučinga apmācību organizācijām “Erickson Coaching International”, kurā apkopotas jaunākās atziņas cilvēku attīstības jomā un kura ir akreditēta ICF (Starptautiskajā koučinga federācijā). 

Programmas apmācību beigās jūs iegūsiet stabilu pamatu uz risinājumu orientēta koučinga teorijā un praksē, lai atbalstītu citus apzināties viņu potenciālu, un atbalstīt viņus veikt darbības, kas atbilst viņu lielākajam redzējumam, būt resursu stāvoklī.

Programma ir sadalīta piecos moduļos un ir piemērota augstas personīgās un komandas efektivitātes sasniegšanai maksimāli īsā laikā.

Apmācības programmu vada Profesionāli Sertificēti kouči un pieredzējuši kouču treneri no Starptautiskā Ēriksona Koučinga universitāte un pavada jūs profesionālu kouču-asistentu komanda, kas aktīvi darbojās biznesa vidē. Norises veids – klātiene un tiešsaistē Zoom platformā. 

Jums būs interesanti, ja

Jūs — HR

Jums būs iespēja iemācīties veidus, formātus, instrumentus un metodes, lai efektīvāk strādātu ar cilvēkiem viņu attīstībai.

Jūs — līderis

Ja jūs vēlaties atbalstīt un virzīt uzņēmuma redzējumu un stratēģiskos mērķus, kā arī pārveidot un ieviest pārmaiņas uzņēmuma kultūrā.

Jūs - darbinieks

Ja vēlaties padziļināt līderības kompetences. Iemācīties efektīvi komunicēt, plānot savu laiku, veicināt savu izaugsmi un izveidot sistēmu, kas nodrošina balansu jūsu dzīvē.

Jūs — vadītājs

Ja vēlaties veicināt savu darbinieku vai komandas izcilību, atbildību un sniegumu. Visefektīvāk pielāgot dažādas personības un viņu vērtības uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Apgūt inovatīvu pieeju un koučinga domāšanas veidu.

Koučinga pamati uzņēmumā

Ja jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā. Piedāvājam kursu "Koučings pamati" pielāgotu jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Programmā – Koučings Darba Vietā

Kompetences, kuras attīstīsim:

Komunikācija

 • Nevis uz problēmu, bet uz risinājumu vērsta pieeja komunikācijai
 • Klausīšanās: aktīvi un konsekventi piemērojot 3 klausīšanās līmeņus saziņā
 • Spēcīgi jautājumi un balss toņi kā komunikācijas rīki

Emocionālā un mentālā izturība

 • Būt resursu stāvoklī
 • Emocionālā un mentālā higiēna
 • Refleksija

Mērķtiecīgi rezultāti

 • Skaidri formulēti un definēti, uz rezultātiem balstīti mērķi
 • Saprot atbildību (sev un citiem) un aktīvi piemēro
 • Motivējošas rīcības projektēšanas iemaņas

Tiešā komunikācija

 • Kā sniegt godīgu atgriezenisko saiti (Feedback), kas veicinātu motivāciju rīkoties un vēlēšanos attīstīties

Līderība

 • Sasniedz biznesa rezultātus, veidojot mijiedarbību starp cilvēkiem (darbiniekiem) , to individuālajām vērtībām un uzņēmuma redzējumu (vīziju)
 • Mindset – vispiemērotākā līdera pozīcija dažādās situācijās

Programma ir izstrādāta arī tiem, kas vēlas ieviest koučinga stilu uzņēmuma komunikācijā, uzņēmuma kultūrā, kā arī attīstīt savas personīgās kompetences. Uzsvars tiek likts, lai vadītājs var ātri un efektīvi ieviest iegūtās zināšanas un prasmes savā darba vietā, strādājot ar sevi, ar savu komandu un ar klientu.

Sadalījums pa moduļiem

 

I un II modulis

Koučinga fundamentālie pamati.

Koučinga filozofija, koučinga pamatprincipi, sarunas struktūra koučinga stilā un koučinga domāšanas veids.

Pēc I un II moduļiem jūs varēsiet:

 • Saprast, kas kurā situācijā ir vispiemērotākais – kad direktīvi norādīt, kad koučot, trenēt un kad būt mentoram
 • Izmantot profesionālās kouča prasmes
 • Izmantot specifiskus koučinga jautājumus, kas veicina jaunus domāšanas ieradumus
 • Efektīvi un konsekventi pielietot koučinga pamatus – klausīties, uzdot spēcīgus jautājumus un atbildības vadīšana
 • Izveidot atbildības modeļus, lai atbalstītu cilvēku individualitāti un iesaistīšanos
 • Veikt konstruktīvu, uz risinājumu vērstu sarunu „ viens pret viens”
 • Atrisināt konfliktu komandā un produktīvi rīkoties
 • Attīstīt spēju viegli un iedvesmojoši uzdot atverošus jautājumus
 • Atklāt komunikācijas stilu kā savu vērtīgo resursu
 • Iemācīties deliģēt un atdot atbildību
 • Veicināt sadarbību un mērķus sasniegšanu
Norise: 2 dienas klātienē 9:00 – 13:30 un 9 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 11:30, kas sastāv no teorētiskās daļas un prakses. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 
 

III modulis

Komandas koučings

Spēcīga komanda – tā ir uzņēmuma enerģija. Spēcīgs vadītājs – tā ir māksla motivēt un iedvesmot komandu mērķa sasniegšanai.

Šodien vairāk kā jebkad spēja trenēt komandas domāšanu ir viena no svarīgākajām iemaņām darbinieku vadībā.

Pēc III moduļa jūs varēsiet:

 • Iegūsiet algoritmu, kā vadīt sarunu komandā, lai sasniegtu efektīvu iznākumu
 • Kā novadīt sapulci ar fokusu uz risinājumu
 • Kā atvērt komandas resursus
 • Veicināt komandas izaugsmi un attīstību
 • Kopēju mērķu izvirzīšana un sasniegšana
 • Komandas vīzijas un misijas izveidošana
 • Konfliktu risināšana komandā
 • Komandas līderība
 • Komandas fasilitēšana
 • Deliģēšana un atbildība
 • Uzticīgu attiecību veidošana komandā
 • Drošas vides veicināšana komandā, u..c.

Norise: 2 nodarbību dienas klātienē 9:00 – 17:00, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

IV un V modulis

Radoša pieeja risinājumu meklēšanā

Modulis ir veltīts mērķiem un projektu ieviešanas procesam. Šeit jūs apgūsiet konkrētus instrumentus, ar kuru palīdzību jūs un jūsu komanda varēsiet veiksmīgi sasniegt rezultātu, sākot ar plānošanu, prioritāšu noteikšanu, laika vadīšanu līdz pat lēmumu pieņemšanai un radoša potenciāla realizācijai.

Pēc IV un V moduļiem jūs varēsiet:

 • Izveidot skaidru redzējumu, paplašināt savu un citu cilvēku domāšanu
 • Mudināt darbiniekus pašanalīzei, atvērtai atgriezeniskajai saitei un attīstībai
 • Sniegt atbalstošu un konstruktīvu atgriezenisko saiti
 • Izmantot instrumentus, kas palīdz radīt motivāciju, dziļu uzticību mērķiem un vērtībām
 • Atbalstīt savu darbinieku mērķu uzstādīšanā, analizēt darbību atbilstību plāniem
 • Attīstīt stratēģiskās domāšanas prasmes
 • Efektīvi noteikt prioritātes projektu pabeigšanai un rezultātu sasniegšanai
 • Pielietot kreatīvas stratēģijas, kas palīdz sekmīgi īstenot plānus
 • Efektīvi plānot, saglabājot pietiekamu brīvību un elastību
 • Pārvaldīt savu un apzināt citu resursu stāvokli
 • Dilemmu risināšana
 • Optimizēt un uzlabot savas lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Radīt un uzturēt radošu pieeju darbam
Norise: 1 diena klātienē 9:00 – 17:00 un 12 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 11:30, kas sastāv no teorētiskās daļas un prakses. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

Kursa kopējā norise: 

Pirmās divas nodarbības klātienē pl.9:00 – 13:30 un noslēdzošā nodarība klātienē pl. 9:00 – 17:00.

21 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 11:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses, no tām 2 reizes Mastermaind prakses.

Integrācijas tikšanās 5 reizes pa 1,5 stundām (datumus skatīt grafikā)

Prakse 3niekos 8 reizes pa 2 stundām ar saviem grupu biedriem un mentoru (datumus un laikus saskano atsevišķi)

Izdales materiāli LV, RUS un ENG valodās. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

 

 

4 iemesli apmeklēt apmācības!

Zināšanas caur praksi

Apgūt koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Mūsdienīga pieeja

Radīt pāreju no “izrīkot un kontrolēt” pieejas uz Risinājumu-Orientēta koučinga pieeju “uzticēties un būt savstarpēji atbildīgam”

Elastīgs domāšanas veids

Domāšanas veids, kas ļauj viegli pielāgoties un  pieņemt straujās izmaiņas, saskatot tajās jaunas iespējas.

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki:

17.septembris 2024 - 25.marts 2025

1.modulis   17. un 18.septembris pl.9:00 – 13:30 (Klātienē), 24.septembris un 1. un 8.oktobris pl.9:00 – 11:30

2.modulis   15., 22., 29.oktobris un 19., 25.novembris un 3.decembris pl.9:00 – 11:30

3.modulis  Komandu koučings  5., 6., 7. un 8. novembris pl.9:00 – 17:00 (Klātienē)

4.modulis  10.decembris un 7., 14., 21. un 28.janvāris un 4.februāris pl.9:00 – 11:30

5.modulis  11., 18., 25.februāris un 4., 11. un 18.marts pl.9:00 – 11:30

Noslēdzošā nodarbība (izlaidums, sertifikācija) 25.marts pl.9:00 – 17:00 (Klātienē)

Integrācijas tikšanās: 3 reizes pl. 17:30-19:00, 2 reizes pl. 9:00-10:30 (laiks tiks saskaņots)

Mastermind: 10.decembris un 25.februāris pl.9:00 – 11:30

Prakse kopā ar 2 grupas biedriem un mentoru: kopā 8 tikšanās, katra ilgst 2 stundas (laiks un vieta pēc vienošanās ar grupas biedriem)

Apmācību maksa:

 • 2800 EUR + PVN – Maksājot par visiem moduļiem kopā
 • 670 EUR + PVN – Maksājot par katru moduli atsevišķi 

Iekļauts pilns apmācību process ar sertifikāciju:

 • 80 apmācību stundas
 • 16 stundas prakses kopā ar profesionālu kouču – mentoru
 • 10 stundas integrācijas tikšanās
 • 5 stundas mastermind
 • treneri  – PCC un MCC līmeņa kouči
 • apmācību materiāli

Starptautisks sertifikāts pēc programmas "Koučings darba vietā" beigšanas.

Dalībnieku atsauksmes

"Ko vērtīgu ieguvu? - Spēju ieklausīties citos cilvēkos strukturētājā veidā, cilvēku dažādojums, pozitīvais nolūks .Pasniegšanas struktūra ar iespēju uzreiz praktizēt "
Tatjana Dombrovska
dalībnieks
"Visvērtīgākais, ko ieguvu ir pavisam cits skatījums gan uz savu iekšējo pasauli, gan uz pasauli sev apkārt. Un tas ir "iesēdies" prātā uz palikšanu. Izmaiņas nav apstādināmas un sajūta ir forša. Šis cits skatījums, pieeja dzīvei pavisam noteikti atbalsojas un atbalsosies gan personīgajā dzīvē, gan darba vidē. Man ļoti patika nepiespiestā gaisotne kādā notika viss apmācību process, bet tajā pašā laikā netika arī dotas atlaides izpildē. Tāda maigā vara - caur iedvesmošanu un atbalstīšanu likt pārkāpt pāri sev. "
Santa Rendore
dalībnieks
"Kas ir vērtīgākais, ko ieguvu? - " Tik grūti nosaukt to vārdos, tās bija ļoti vērtīgas zināšanas, kas man palīdzēja uzlabot manas komunikācijas prasmes un kļūt par spēcīgu atbalsta personu savā darba vietā - gan kolēģiem, gan klientiem. Ieguvu vērtīgus kontaktus, komunikācijas prasmes - atvērtie jautājumi, klausīšanās, pauzes - tas izmainīja manu dzīvi un manas attiecības ar cilvēkiem! Uz labo pusi! "
Simona Vikštrēma
dalībnieks
"Es no šis programmas ieguvu izpratni kas ir koučings, bet papildus tam apguvu dažādas tehnikas komunikācijai ar cilvēkiem. Šķiet, ka šis kurss nav tikai par koučingu un tā tehnikām, bet arī par pozitīvu dzīves uztveri. Lielākais ieguvums ir iespēja sevī iestartēt dažādus transformācijas procesus tālākai izaugsmei. "
Sandis Vulis
dalībnieks
"Lai gan programma ir "Koučings darba vietā", šīs zināšanas ir tik universālas, ka tās iespējams izmantot praktiski jebkur. Es pievienojos apmācību programmai ar domu palīdzēt savai organizācijai risināt dažādus jautājumus/situācijas, taču pabeidzot programmu, es saprotu, ka patiesībā pirmais un lielais darbs man bija ar sevi. Sakārtojot savu redzējumu, savas prakses, paradumus, paverot plašāku skatu apkārt - pārējais dabiski mainīsies ap mani. Pirmkārt, man bija jāpalīdz sev pašai. "
Kristīne Martinsone
dalībnieks

Interesanti, ko teiksi Tu?!

Starptautiska apmācību programma biznesa koučingā - "Koučings darba vietā" | Workplace Coaching

17.septembrī 2024

Koučings kā inovatīva domāšana un sistēmisks vadības stils.

Pieteikties

Mūsu komanda

TRENERI

Svetlana Romašina

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

Paulius Rate

PCC koučs

KURATORS

Dace Zariņa

Koučs

Posted in Aktuāli.