Apmācību kurss "Koučings darba vietā"

"Koučings darba vietā" | Workplace Coaching - starptautiska apmācību programma biznesa koučingā

17.oktobrī 2023

Koučings kā inovatīva domāšana un sistēmisks vadības stils.

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

“Koučings darba vietā” online programma ļaus līderiem, vadītājiem un viņu uzņēmumiem radīt pāreju no “izrīkot un kontrolēt” pieejas uz koučinga pieeju “uzticēties un būt atbildīgam”. Uzņēmumi un komandas atklās kā efektīvāk komunicēt, samazināt krīzes un konfliktu situācijas, kā jēgpilni iesaistīt darbiniekus, kā veicināt darba sasniegumu produktīvi un uzlabot biznesa rezultātus. Saturs un formāts sasaucās ar reālām un aktuālām darba situācijām. 

Par pamatu tiks izmantots uz Risinājumu Orientēts koučings.

Pētīsim emocionālās un mentālās izturības veicinošus faktorus, kā būt resursa stāvoklī un kā atbalstīt tajā savu komandu. Aicinām piedalīties dažādu līmeņu līderus, lai iedziļinātos savās līderu kompetencēs, dalīties savā pieredzē un attīstīties kopā ar citiem līdzīgi domājošiem.

“Koučinds darba vietā” ir starptautiska programma, ko piedāvā viena no pasaulē lielākajām un atzītākajām koučinga apmācību organizācijām “Erickson Coaching International”, kurā apkopotas jaunākās atziņas cilvēku attīstības jomā un kura ir akreditēta ICF (Starptautiskajā koučinga federācijā). 

Programmas apmācību beigās jūs iegūsiet stabilu pamatu uz risinājumu orientēta koučinga teorijā un praksē, lai atbalstītu citus apzināties viņu potenciālu, un atbalstīt viņus veikt darbības, kas atbilst viņu lielākajam redzējumam, būt resursu stāvoklī.

Programma ir sadalīta piecos moduļos un ir piemērota augstas personīgās un komandas efektivitātes sasniegšanai maksimāli īsā laikā.

Apmācības programmu vada Profesionāli Sertificēti kouči un pieredzējuši kouču treneri no Starptautiskā Ēriksona Koučinga universitāte un pavada jūs profesionālu kouču-asistentu komanda. Norises veids – klātiene un tiešsaistē Zoom platformā. 

Jums būs interesanti, ja

Jūs — HR

Jums būs iespēja iemācīsieties veidus, formātus, instrumentus un metodes, lai efektīvāk strādātu ar cilvēkiem viņu attīstībai.

Jūs — līderis

Ja jūs vēlaties atbalstīt un virzīt uzņēmuma redzējumu un stratēģiskos mērķus, kā arī pārveidot un ieviest pārmaiņas uzņēmuma kultūrā.

Jūs - darbinieks

Ja vēlaties padziļināt līderības kompetences. Iemācīties efektīvi komunicēt, plānot savu laiku, veicināt savu izaugsmi un izveidot sistēmu, kas nodrošina balansu jūsu dzīvē.

Jūs — vadītājs

Ja vēlaties veicināt savu darbinieku vai komandas izcilību, atbildību un sniegumu. Visefektīvāk pielāgot dažādas personības un viņu vērtības uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Apgūt inovatīvu pieeju un koučinga domāšanas veidu.

Koučinga pamati uzņēmumā

Ja jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā. Piedāvājam kursu "Koučings pamati" pielāgotu jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Programmā – Koučings Darba Vietā 

Kompetences kuras attīstīsim:

Komunikācija

 • Uz risinājumu vērsta, nevis uz problēmu , pieeja komunikācijai
 • Klausīšanās: aktīvi un konsekventi piemērojot 3 klausīšanās līmeņus saziņā
 • Spēcīgi jautājumi un balss toņi kā komunikācijas rīki

Emocionālā un mentālā izturība

 • Būt resursu stāvoklī
 • Emocionālā un mentālā higiēna
 • Refleksija

Mērķtiecīgi rezultāti

 • Skaidri formulēti un definēti uz rezultātiem balstīti mērķi
 • Saprot atbildību (sev un citiem) un aktīvi piemēro
 • Motivējošas rīcības projektēšanas iemaņas

Tiešā komunikācija

 • Kā sniegt godīgu atgriezenisko saiti (Feedback), kas veicinātu motivāciju rīkoties un vēlēšanos attīstīties

Līderība

 • Sasniedz biznesa rezultātus veidojot mijiedarbību starp cilvēkiem (darbiniekiem) , to individuālajām vērtībām un uzņēmuma redzējumu (vīziju)
 • Mindset – vispēmērotākā līdera pozīcija dažādās situācijās

Programma ir izstrādāta arī tiem, kas vēlas ieviest koučinga stilu uzņēmuma komunikācijā, uzņēmuma kultūrā, kā arī attīstīt savas personīgās kompetences. Uzsvars tiek likts, lai vadītājs var ātri un efektīvi ieviest iegūtās zināšanas un prasmes savā darba vietā strādājot ar sevi, ar savu komandu un ar klientu.

 
 

I un II modulī

Koučinga fundamentālie pamati.

Koučinga filozofija, koučinga pamatprincipi, sarunas struktūra koučinga stilā un koučinga domāšanas veids. 

Pēc I un II moduļiem jūs varēsiet:

 • Saprast, kas kurā situācijā ir vispiemērotākais – kad direktīvi norādīt, kad koučot, trenēt un kad būt mentoram
 • Izmantot profesionālās kouča prasmes
 • Izmantot specifiskus koučinga jautājumus, kas veicina jaunus domāšanas ieradumus
 • Efektīvi un konsekventi pielietot koučinga pamatus – klausīties, uzdot spēcīgus jautājumus un atbildības vadīšana
 • Izveidot atbildības modeļus, lai atbalstītu cilvēku individualitāti un iesaistīšanos
 • Veikt konstruktīvu, uz risinājumu vērstu sarunu „ viens pret viens”
 • Atrisināt konfliktu komandā un produktīvi rīkoties
 • Attīstīt spēju viegli un iedvesmojoši uzdot atverošus jautājumus
 • Atklāt komunikācijas stilu, kā savu vērtīgo resursu
Norise: 2 dienas klātienē un 8 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 11:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. Izdales materiāli LV, RUS un ENG valodās. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

III modulī

Komandas koučings

Spēcīga komanda, tā ir uzņēmuma enerģija. Spēcīgs vadītājs – tā ir māksla motivēt un iedvesmot komandu mērķa sasniegšanai.

Šodien vairāk, kā jebkad, spēja trenēt komandas domāšanu ir viena no svarīgākajām iemaņām darbinieku vadībā.

Pēc III moduļa jūs varēsiet:

 • Iegūsiet algoritmu, kā vadīt sarunu komandā, lai sasniegtu efektīvu iznākumu
 • Kā novadīt sapulci ar fokusu uz risinājumu
 • Kā atvērt komandas resursus

Norise: 2 nodarbību dienas klātienē 9:00 – 17:00, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. Izdales materiāli LV, RUS un ENG valodās. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

IV un V modulis

Radoša pieeja risinājumu meklēšanā

Modulis ir veltīts mērķiem un projektu ieviešanas procesam. Šeit jūs apgūsiet konkrētus instrumentus, ar kuru palīdzību jūs un jūsu komanda varēsiet veiksmīgi sasniegt rezultātu, sākot ar plānošanu, prioritāšu noteikšanu, laika vadīšanu līdz pat lēmumu pieņemšanai un radoša potenciāla realizācijai.

Pēc IV un V moduļiem jūs varēsiet:

 • Izveidot skaidru redzējumu, paplašināt savu un citu cilvēku domāšanu
 • Mudināt darbiniekus pašanalīzei, atvērtai atgriezeniskajai saitei un attīstībai
 • Sniegt atbalstošu un konstruktīvu atgriezenisko saiti
 • Izmantot instrumentus, kas palīdz radīt motivāciju, dziļu uzticību mērķiem un vērtībām
 • Atbalstīt savu darbinieku mērķu uzstādīšanā, analizēt darbību atbilstību plāniem
 • Attīstīt stratēģiskās domāšanas prasmes
 • Efektīvi noteikt prioritātes projektu pabeigšanai un rezultātu sasniegšanai
 • Pielietot kreatīvas stratēģijas, kas palīdz sekmīgi īstenot plānus
 • Efektīvi plānot, saglabājot pietiekamu brīvību un elastību
 • Pārvaldīt savu un apzināt citu resursu stāvokli
 • Optimizēt un uzlabot savas lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Radīt un uzturēt radošu pieeju darbam

Norise: 8 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 11:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses.

Noslēdzošā nodarība klātienē 9:00 – 17:00.

Izdales materiāli LV, RUS un ENG valodās. Pieejami nodarbību materiāli un prezentācijas google krātuvē. 

 

4 iemesli apmeklēt apmācības!

Zināšanas caur praksi

Apgūt koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Mūsdienīga pieeja

Radīt pāreju no “izrīkot un kontrolēt” pieejas uz Risinājumu-Orientēta koučinga pieeju “uzticēties un būt savstarpēji atbildīgam”

Elastīgs domāšanas veids

Domāšanas veids, kas ļauj viegli pielāgoties un  pieņemt straujās izmaiņas, saskatot tajās jaunas iespējas.

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki:

18.apmācību grupa
17.oktobris 2023 - 5.marts 2024

1.modulis    17. un 18.oktobris pl.9:00 – 13:30 (Klātienē), 24.oktobris pl.9:00 – 11:30

2.modulis   31.oktobris un 14.,21.,28. novembris un 5.decembris pl.9:00 – 11:30

3.modulis  12. un 19. decembris un 9.,16. un 23.janvāris pl.9:00 – 11:30

4.modulis  Komandu koučings  30. un 31. janvāris pl.9:00 – 17:00 (Klātienē)

5.modulis  6.,13.,20. un 27.februāris pl.9:00 – 11:30

Noslēdzošā nodarbība (izlaidums, sertifikācija) 5.marts pl.9:00 – 17:00 (Klātienē)

Integrācijas tikšanās  4.janvāris un 1.februāris pl.9.00- 10.30, 16.novembris, 7.decembris un 29.februāris 17.30- 19.00

Mastermind: 22.februāris 2024 pl.9:00 – 11:00

Apmācību maksa:

 • 2800 EUR + PVN – Maksājot par visiem moduļiem kopā
 • 670 EUR + PVN – Maksājot par katru moduli atsevišķi 

Iekļauts pilns apmācību process ar sertifikāciju:

 • 80 apmācību stundas
 • 12 stundas prakses kopā ar profesionālu kouču – mentoru
 • 8 stundas integrācijas tikšanās
 • 2 stundas mastermind
 • treneri  – PCC un MCC līmeņa kouči
 • apmācību materiāli

Dalībnieku atsauksmes

"Ko vērtīgu ieguvu? - Spēju ieklausīties citos cilvēkos strukturētājā veidā, cilvēku dažādojums, pozitīvais nolūks .Pasniegšanas struktūra ar iespēju uzreiz praktizēt "
Tatjana Dombrovska
dalībnieks
"Visvērtīgākais, ko ieguvu ir pavisam cits skatījums gan uz savu iekšējo pasauli, gan uz pasauli sev apkārt. Un tas ir "iesēdies" prātā uz palikšanu. Izmaiņas nav apstādināmas un sajūta ir forša. Šis cits skatījums, pieeja dzīvei pavisam noteikti atbalsojas un atbalsosies gan personīgajā dzīvē, gan darba vidē. Man ļoti patika nepiespiestā gaisotne kādā notika viss apmācību process, bet tajā pašā laikā netika arī dotas atlaides izpildē. Tāda maigā vara - caur iedvesmošanu un atbalstīšanu likt pārkāpt pāri sev. "
Santa Rendore
dalībnieks

Interesanti, ko teiksi Tu?!

"Koučings darba vietā" | Workplace Coaching - starptautiska apmācību programma biznesa koučingā

17.oktobrī 2023

Koučings kā inovatīva domāšana un sistēmisks vadības stils.

Pieteikties

Mūsu komanda

TRENERI

Svetlana Romašina Koučs

Svetlana Romašina

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

Paulius Rate

PCC koučs

KURATORS

Dace Zariņa

Koučs

Linda Grecka

Koučs

Posted in Aktuāli.