Apmācību kurss "Koučings caur metaforām un darbs ar sapņiem"

"KOUČINGS CAUR METAFORĀM UN DARBS AR SAPŅIEM"

25., 26. marts un 10., 11., 12. Aprīlis 2024

Palīdziet gan sev, gan saviem klientiem izveidot spēcīgu laivu, lai brauktu uz priekšu pa apziņas straumi!

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Mēs dzīvojam metaforisku dzīvi! Programma “Koučings caur metaforu un darbs ar sapņiem” ir pamatīgs papildinājums ikviena kouča rīku komplektam, kas sniegs jums iespēju palīdzēt cilvēkiem izpētīt un paplašināt viņu spēju iztēloties savas dzīves metaforas. Jūs iemācīsieties uztvert stāstus, iekšējos vēstījumus un uzskatu struktūras, ko cilvēki izmanto, lai ierobežotu savu dzīvi.

Metaforas un stāsti ir lielisks veids, kā pamodināt jūsu klientu spēku. Miltons Ēriksons savā darbā pastāvīgi izmantoja stāstus un metaforas, veicinot rezultātus neapzinātā līmenī. Daži stāsti bija saistīti ar pozitīva sevis tēla jeb “es” veidošanu un jauniem uzvedības principiem. Šis kurss apvieno daudzus interesantus sasniegumus efektīvu metaforu radīšanā, papildinot tos ar dažādām efektīvām koučinga metodēm.

Programma akreditēta ICF un pabeidzot tiek izsniegts sertifikāts ar 22 CCE stundām. 

Jums būs interesanti, ja

Jūs — koučs

Vēlaties iepazīt papildus rīkus, lai palīdzētu cilvēkiem izpētīt un paplašināt viņu spēju iztēloties savas dzīves metaforas, veicinot rezultātus neapzinātā līmenī.

Jūs — individuālis

Vēlaties padziļināti izprast savas dzīves metaforas un to, kā tās pārveidot, lai gūtu lielākus panākumus.

Jūs - vadītājs

Vēlaties stiprināt savas spējas, lai izmantotu metaforas un stāstus, vadot savas komandas.

Apmācību kursā

Jūs apgūsiet prasmi pielietot programmā ietvertās metodes, lai veicinātu radošumu ikdienas dzīvē sev, saviem klientiem vai kolēģiem.

Jūs apgūsiet īpašas procedūras, lai spētu ātri izprast zemapziņas vēstījumu sistēmu un nozīmi jebkuram konkrētam sapnim, ko vēlaties izpētīt.

Jūs iegūsiet konkrētus metodiskus rīkus darbam gan ar sapņu vēstījumiem, gan “sapņiem līdzīgiem stāvokļiem”.

Jūs iemācīsieties uztvert stāstus, iekšējos vēstījumus un uzskatu struktūras, ko cilvēki izmanto, lai ierobežotu savu dzīvi.

Jūs iegūsiet:

 • Stāstīšanas mākslas prasmi un nosacījumus, kas palīdzēs radīt transformējošas metaforas
 • Metodes metaforu ieviešanai gan darbā ar komandām, gan individuālajiem klientiem
 • Prasmi interpretēt sapņus un metaforas
 • Vadlīnijas sapņu kontroles sistēmas piemērošanai
 • Instrumentus, lai iedziļinātos klienta dziļajā metaforā
 • Principus efektīvas “es” domāšanas attīstīšanai, izmantojot metaforas
 • Redzējumu uztveres izpētei un paplašināšanai

Kursa norise:

Apmācību kurss norisināsies zoom vidē 25., 26. martā un 10., 11., 12.aprīlī no 9.00 līdz 13.30. 

Apmācību valoda – angļu, taču pēc nepieciešamības tulkots arī latviešu valodā

Uzmanību! Ja iepriekš neesat apguvis koučingu, jums nepieciešams apmeklēt kursu “Koučinga pamati”.

Programmas laikā dalībnieki attīsta:

 1. Padziļinātu attiecību veidošanu: Uzmanības koncentrēšana uz klientu, viņa iekšējā stāvokļa pamanīšana.
 1. Pašapziņas paaugstināšanu: Metaforas sniedz atskaites punktu gan ārpus konkrētās tēmas, gan stāstītāja.
 1. Tēlainu runu, lai ilustrētu konkrēto domu: Lielākajai daļai no mums ir vieglāk atcerēties metaforu vai stāstu nekā informāciju.
 1. Emocionālo problēmu saskatīšanu un risināšanu: Metaforas un stāstus var izmantot, lai vadītu un identificētu klienta asociācijas.
 1. Pretestības mazināšanu: Metaforas un stāsti automātiski mudina klausītāju uzburt vizuālus tēlus, jaunas idejas-asociācijas un sajūtas. Ir ļoti grūti pretoties savām asociācijām un daudz vieglāk tām sekot nekā kāda cita ierosinājumam.
 1. Motivācijas palielināšanu: Eriksons izmantoja daudzus stāstīšanas veidus, lai veicinātu motivāciju. Veids, kā viņš šim nolūkam izmantoja stāstus, ir unikāls ieguldījums hipnozē un koučingā.
 1. Problēmu pārdefinēšanu: Metaforas un stāstus var izmantot, lai aizstātu esošo skatupunktu no problemātiskas situācijas ar citu – alternatīvu un pozitīvi noskaņotu (reframing). Reframing ir tehnika, ar kuras palīdzību problēmu definē mazliet citādāk, nekā to definē klients, un tas ir tik daudz, ka mīkstina un maina problēmas ietekmi.

4 iemesli apmeklēt kursu!

Zināšanas caur praksi

Iepazīsiet koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Kouča lomā

Izstrādāsiet savas dzīves metaforas un atradīsiset pieeju atbalstīt klientus viņu metaforu izveidē

Praktiskas iemaņas

Praktizēsim metaforu pielietojumu  ikdienā un darbā ar klientiem caur radošumu un klātesamību

Atklāsmes!

Jūs varēsiet noskaidrot, kā prāts atspoguļo un vienlaicīgi veido realitāti.

Norises laiki:
25., 26. marts un 10., 11., 12. Aprīlis  2024

Apmācību maksa:
 650 EUR + PVN

"KOUČINGS CAUR METAFORĀM UN DARBS AR SAPŅIEM"

25., 26. marts un 10., 11., 12. Aprīlis

Palīdziet gan sev, gan saviem klientiem izveidot spēcīgu laivu, lai brauktu uz priekšu pa apziņas straumi!

Pieteikties

TRENERE

Zerrin Baser

MCC koučs

Posted in Aktuāli.