Starptautiska profesionāla koučinga apmācības "Koučinga māksla un zinātne"

Koučinga māksla un zinātne | The Art & Science of Coaching

5.jūnijā 2024

Profesionāla koučinga apmācību programma

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

“Koučinga māksla un zinātne”  ir ICF (International Coaching Federation) profesionāla koučinga apmācību programma (Level 1 un Level 2)* ko piedāvā viena no pasaulē lielākajām un atzītākajām koučinga apmācību organizācijām Erickson Coaching International, kurā apkopotas jaunākās atziņas un zinātniski pētījumi cilvēku attīstības jomā. Ja jūs vēlaties kļūt par profesionālu dzīves (life) kouču vai biznesa kouču, vai papildus savai profesijai darbā ar cilvēkiem meklējat jaunas pieejas un metodes, programma sniegs jums visplašākās uz risinājumiem vērstas koučinga prasmes, rīkus un augstu koučinga kompetences līmeni.

Programmas apmācību beigās jūs iegūsiet stabilu pamatu uz risinājumu orientēta koučinga teorijā un praksē, lai atbalstītu citus apzināties viņu potenciālu, un atbalstīt viņus veikt darbības, kas atbilst viņu vērtībām.
Kā uz risinājumu orientēts koučs jūs attīstīsiet 8 pamatkompetences, kas palīdzēs veidot jēgpilnas un produktīvas sarunas / koučinga sesijas, lai atbalstītu pozitīvas un ilgtspējīgas izmaiņas citos.

Neatkarīgi no tā, vai esat cilvēks, kurš vēlas kļūt par profesionālu dzīves (lifecoach) vai biznesa vides kouču, vai arī vēlaties pilnveidot sevi profesionālajā jomā vai vēlaties transformējošas pārmaiņas, šī programma ir piemērota tiešu jums.

Koučinga domāšanas veids, filozofija un pieeja būs atbalsts gan jums, jūsu klientiem, gan komandai un uzņēmumam.

Programmas autore – psiholoģijas doktore, koučs un sertificēta trenere, Starptautiskās Ēriksona koučinga universitātes (Erickson Coaching International) pamatlicēja un prezidente – Merilina Atkinsone (Merilyn Atkinson). Miltona Ēriksona skolniece ir populāru grāmatu autore un kopš 1985.gada pasniedzēja un konsultante vadošajās pasaules korporācijās.

Apmācības programmu vada Profesionāli Sertificēti kouči un pieredzējuši kouču treneri no Erickson Coaching International.

Latvijā MŪSU kouči aktīvi turpina savu attīstību iegūstot nākamos starptautiskās sertifikācijas (ICF) līmeņu. 

Associate Certified Coach (ACC) Latvijā aptuveni 15 no tiem “Rīgas Koučinga skolu” pabeiguši 10

Professional Certified Coach (PCC) – Latvijā aptuveni 12 no tiem “Rīgas Koučinga skolu” pabeiguši 12

Master Certified Coach (MCC) – Latvijā 2 un viens no tiem ir “Rīgas Koučinga skolas” vadītāja un šīs programmas trenere Svetlana Romašina

Jums būs interesanti, ja

Jūs — jaunas profesijas meklējumos

Ja jūs meklējat aktuālu un perspektīvu nišu, domājat apgūt jaunu profesiju vai pārkvalificēties. Jums būs iespēja apgūt profesionālu koučingu kļustot par kouču (izaugsmes veicinātājs) un iegūt starptautiski atzītu sertifikātu (ICF).

Jūs — speciālists

Ja jūs jau strādājat ar cilvēkiem kā konsultants, pasniedzējs, treneris, psihologs, mediātors, mentors, skolotājs vai profesionālis no citām blakus profesijām. Jūs iegūsiet papildus zināšanas un jaunu pieredzi, kas paplašinās jūsu pieeju esošajā profesijā darbā ar cilvēkiem.

Sevis pilnveidošana

Ja jūs meklējat veidus, kā sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot apzinātu dzīvi. Jums būs iespēja izdzīvot šo metodi uz sevi, pastrādāt ar sev svarīgiem dzīves uzdevumiem un sajutīsiet koučinga domāšanas veida pozitīvu ietekmi uz tavu ikdienu un dzīvi kopumā.

Jūs — uzņēmumā

Ja vēlaties kļūt par iekšējo kouču uzņēmumā.
Jums būs iespēja apgūt profesionālu koučingu un iegūt starptautiski atzītu sertifikātu (ICF), lai atbalstītu cilvēkus un komandas jūsu uzņēmumā.

Apmācību programma - Koučings darba vietā

Ja jūs esat uzņēmējs, uzņēmuma vai nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, HR vadītājs vai tikai domājat par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā.

Profesionāla koučinga programmā – Koučinga māksla un zinātne 

Essentials coaching ar ICF Level 1 akreditāciju- Profesionāla Koučinga apmācību programma 

Erickson Akreditēts Koučs,  apmācības atbilst ICF ACC akreditācijai

Koučinga fundamentālie pamati. 

Koučinga filozofija, kouča domāšanas veids, koučinga pamatprincipi, ētika, koučinga sesijas struktūra un kouča soļi darbā ar klientiem balstoties uz ICF kouča 8 kompetencēm un kouča ētiku.

Noslēgumā jūs varēsiet:

 • Izprast kas ir koučings, tā vēsture un būtība
 • Novadīt uz rezultātu orientētu koučinga sesiju no sākuma līdz beigām 
 • Koučings uz citas atbalstošās profesijas – atšķirīgais un kopīgais
 • Iemiesot koučinga domāšanas veidu
 • Radīt nepieciešamo uzticēšanos ar klientu
 • Atbalstīt klientu izveidot skaidru koučinga sesijas rezultātu
 • Noslēgt spēcīgas vienošanās ar klientu – psihoģiskā vienošanās, ilgtermiņa vienošanās, vienošanās uz sadarbību un vienošanās uz sesiju (kontrakts)
 • Pielietot spēcīgus jautājumus, kuri veicinās klientus pietuvoties vēlamajiem risinājumiem un darbībām
 • Dzirdēt vs klausīties
 • Izprast smadzeņu sistēmas funkcijas un to lomu efektīvā komunikācijā
 • Ieraudzīt sev vēlamo paštēlu un atbalstīt klientu sava vēlamā paštēla veidošanā
 • Sajust koučam atbilstošu domāšanas veidu
 • Sniegt atbalstošu un konstruktīvu atgriezenisko saiti
 • un citas atbalstošas tēmas efektīvas uz risinājumu orientētas koučinga sesijas vadīšanai

Koučinga instrumenti un metodes

Šis ir veltīts mērķiem un projektu ieviešanas procesam. Šeit jūs apgūsiet konkrētus instrumentus un pieejas, ar kuru palīdzību jūs varēsiet atbalstīt klientus veiksmīgi sasniegt rezultātu, sākot ar prioritāšu noteikšanu, plānošanu, laika vadīšanu līdz pat lēmumu pieņemšanai un radoša potenciāla realizācijai.

Noslēgumā jūs varēsiet:

 • Izmantojot koučinga instrumentus atbalstīt klientu prioritāšu izvirzīšanā un to veiksmīgā sasniegšanā
 • Optimizēsiet un paplašināt gan savas gan klienta lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Jūs varēsiet kvalitatīvi un efektīvi plānot, atstājot sev pietiekamu brīvības un elastīguma apjomu, kā arī pielietot to  ar saviem klientiem
 • Izmantot spēcīgas vizualizācijas tehnikas
 • Veicināt domāšanu ārpus ierastā
 • Prioritāšu noteikšana
 • Tikt galā ar negaidītiem uzdevumiem, iekļaujoties plānotajā grafikā un atbalstīt tajā savus klientus
 • Pielietot procesus, kas atbalsta klientu attīstīt meistarību savā dzīvē
 • Radīt un uzturēt radošu pieeju darbam
 • Izprast, izpaust un pielietot ICF 8 kouča kompetences darbā ar klientu
 • Izprast kouča atbildības un klienta atbildības laukus
 • un citas tēmas un instrumentus efektīvas uz risinājumu orientētas koučinga sesijas vadīšanai
Darba pieeja 30% teorija un 70 % prakses. 

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 8 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00 vai Tiešsaistē: 12 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 13:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses.

Integrācijas tikšanās 5-6 reizes pl.17:30 – 20:00 (laiki norādīti grafikā)

Prakse 3niekos ar mentoru  6 reizes pa 2 stundām (laiki tiek saskaņoti atsevišķi)

Ievērībai! Pēc Level 1, lai saņemtu ACC līmeņa akreditāciju ICF, nepieciešams: savākt 100  prakses stundas, aizpildīt iesniegumu ICF mājas lapām un izpildīt online testu. 

 

Advanced coaching – Transformācijas koučings

Erickson Serificēts Profesionāls koučs, apmācības atbilst ICF ACC un PCC akreditācijai

Turpinājums pēc Level 1 – Transformācijas koučings

Piemērots tiem kuri vēlās padziļināti apgūt koučingu un strādāt ar cilvēku pārliecībām, paterniem, bailēm, pētīt dažādus cilvēku tipus caur metaprogrammām un spirālo dinamiku, kā arī padziļināti izprast ICF 8 kouča kompetences caur PCC marķieriem. Iespēja dziļi pastrādāt ar sevi, lai izprastu transformējoša koučinga būtību un varētu šādi strādāt jau ar saviem klientiem. 
 

Attīsta iemaņas kvalitatīvi strādāt ar vērtībām. Jūs redzēsiet, kā vērtību attīstība atver cilvēku potenciālu. Jūs izbaudīsit individuālo dziļo vērtību izpētes procesu un iemācīsieties palīdzēt arī citiem iziet šādu procesu. Jūs uzzināsiet, kā evolucionē cilvēku, organizāciju un sabiedrības vērtības saskaņā ar Klēra V. Greivza sistēmu.

Noslēdzot  jūs varēsiet:

 • Nostiprināt savas dzīves vērtības un spēsiet atbalstīt savus klientus tajā
 • Izmantot specifiskas tehnikas, lai attīstītu apņēmību un atbildību saviem un klientu mērķiem un darbībām to sasniegšanai
 • Uzdot jautājumus, kuri ļauj ieraudzīt savas un klientu pamatvērtības un pārliecības, kā arī strādāt ar tām
 • Pielietot pieejas, kas veicina sevis un savu vērtību (kā arī klientu) apzināšanos un savu kompetenču attīstību 
 • Izmantot dažādus rīkus, lai palīdzētu klientam pārvarēt šķēršļus
 • Saudzīgi izaicināt klientus tā, lai veicinātu apzināšanos un atklāsmju rašanos
 • Caur vienkāršu tehniku atbalstīt klientu pārejai no stresa stāvokļa uz resursu stāvokli
 • Pētīt un strādāt ar bailēm
 • Pielietot piemērotus jautājumus darbā ar klienta metaforām
 • Izprast kā iespējams strādāt ar klientu vērtību un identitātes līmeņiem
 • un citas tēmas transformatīvas koučinga sesijas vadīšanai

Integrācija, refleksija

Šis  ir veltīts dziļākai 8 kompetenču izpratnei (PCC līmenī) un iepriekš iegūto zināšanu integrācijai. Cilvēku metaprogrammu tipu izpēte. Jums būs iespēja pamanīt nianses kouča darbā ar klientiem attīstot savu kā kouča meistarību. 

Noslēdzot jūs varēsiet:

 • Apzināti pabeigt projektus un izveidot kopsavilkumus
 • Paaugstināt izturību pret stresu caur efektīvu tehniku
 • Izprast cilvēku Metaprogrammas un strādāt saskaņā ar tām 
 • Izveidot ilglaicīgu rezultātu un veiksmes karti četrās galvenajās dzīves jomās
 • Izstrādāt klienta metaprogrammu profilu (diagnostikas metode)
 • Dziļi izprast kouča 8 kompetences
 • Izveidot savu kā kouča tālāko attīstības plānu
 • Identificēt un spēt atšķirt kouča profesionalitātes līmeņus – iesācēja, vidējais un padziļinātais
 • Caur spēcīgiem jautājumiem autentiski un spontāni mijiedarbotie ar klientu
 • Izprast un praktizēt atšķirības starp ICF ACC un PCC kouča profesionalitātes līmeņiem
 • Komunikācijā ar klientu izmantot atbalstošu valodu, kas dos vislielāko ietekmi
 • darboties partnerībā kouča un klienta attiecībās
 • Izveidot un uzturēt vidi, kas veicina klientā pašatklāsmes
 • Piedzīvot grupas mentoringa sesiju un tās analizi ar atgriezenisko saiti
 • un citas tēmas padziļināta koučinga izpratnē ceļā uz ICF PCC līmeni

Darba pieeja 30% teorija un 70 % prakses. 

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 8 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00  vai Tiešsaistē: 12 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 13:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses.

Integrācijas tikšanās 2-3 reizes pl.17:30 – 20:00 (laiki norādīti grafikā)

Prakse 3niekos ar mentoru  3 reizes pa 2 stundām (laiki tiek saskaņoti atsevišķi)

Ievērībai! Pēc Level 2 iegūšanas, lai saņemtu PCC līmeņa akreditāciju ICF, nepieciešams: savākt 500  prakses stundas, aizpildīt iesniegumu ICF mājas lapām un izpildīt online testu.

4 iemesli apmeklēt apmācības!

Zināšanas caur praksi

Apgūt koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Mūsdienīga profesija

Koučs (izaugsmes veicinātšjs) – šobrīd viena no pieprasītākajām profesijām darbā ar cilvēkiem.

Elastīgs domāšanas veids

Domāšanas veids, kas ļauj viegli pielāgoties un  pieņemt straujās izmaiņas, saskatot tajās jaunas iespējas.

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus. Personības transformācija!

Norises laiki  2024

Apmācību datumi un laiki 29. plūsma Klātiene:

Essential coaching ar Level 1 akreditāciju

 1.daļa:    5.un 6.jūnijs 2024  pl.9:00-17:00

2 daļa:   19. un 20. jūnijs 2024  pl.9:00-17:00

3.daļa:   24. un 25.jūlijs 2024  pl.9:00-17:00

4.daļa:    7. un 8.augusts 2024  pl.9:00-17:00

Integrācijas tikšanās 13.jūnijs, 3. un 17.jūlijs, 14. un 28.augusts 2024 pl.17:30 – 20:00

Prakse 3niekos ar grupas biedriem un mentoru: kopā 6 tikšanās, katra ilgst 2 stundas (laiks un vieta pēc vienošanās ar grupas biedriem)

Pēc pēdējās apmācību dienas sākas Mentorings:  Mentorings 4 grupas sesijas un 3 individuālās sesijas, noslēgumā eksāmena sesija

 

Advanced coaching 

1.daļa:   26. un 27.septembris 2024  pl.9:00-17:00

2.daļa:    9. un 10.oktobris 2024  pl.9:00-17:00

3.daļa:   26. un 27.novembris 2024  pl.9:00-17:00

4.daļa:   11. un 12.decembris 2024  pl.9:00-17:00

Integrācijas tikšanās 2-3 reizes, datumi tiks precizēti pl.17:30 – 20:00

Prakse 3niekos ar grupas biedriem un mentoru: kopā 3 tikšanās, katra ilgst 2 stundas (laiks un vieta pēc vienošanās ar grupas biedriem)

Apmācību maksa:

 Level 1 apmācību maksa*:

Advanced coaching apmācību maksa*: 

 • 1500 EUR + PVN  – Erickson Coaching International sertifikāts un var turpināt ceļu uz Level 2
* maksājot dalīto maksājumu +7%

Iekļauts pilns apmācību process ar sertifikāciju:

 • 96/186 kopējās apmācību procesa stundas
 • 78/154 apmācību  stundas
 • 8/16 apmācību dienas
 • 12/18 stundas prakses kopā ar profesionālu kouču
 • 3 individuālās mentorsesija (4,5 stundas)
 • 4 Grupas mentorsesijas (9 stundas)
 • Grupas supervīzija ar PCC kouču
 • 12/20 stundas integrācijas tikšanās
 • Treneri ICF MCC un PCC
 • apmācību materiāli

Pēc veiksmīgi pabeigtas programmas Jūs iegūsiet starptautisku Erickson Coaching International sertifikātu – “Koučinga māksla un zinātne”  programmas Erickson Coaching International  – Level 1 / Erickson Professional Coach (EPC)

* Turpiniet un iegūstat Starptautiskās Koučinga Federācijas (ICF) sertifikāciju uz

Level 2 (ICF PCC) – sertifikāta iegūšana caur Level 2 ICF “Kouča ceļš uz profesionalitāti”

Vairāk informācijas no ICF var uzzināt ŠEIT vai droši zvaniet.

ICF_Level 1 un 2

Sertifikāts LEVEL 1 pēc programmas "Koučinga māksla un zinātne" beigšanas.

Sertifikāts (EPC) pēc programmas "Koučinga māksla un zinātne" beigšanas.

Koučinga māksla un zinātne | The Art & Science of Coaching

5.jūnijs 2024

Profesionāla koučinga apmācību programma

Pieteikties

Mūsu komanda

Svetlana Romašina

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

TRENERI

Svetlana Romašina

MCC koučs

Paulius Rate

PCC koučs

Moera Saule

MCC koučs

Svetlana Popova

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

Peter Stefanyi

MCC koučs

Jan Georg Kristiansen

MCC koučs

Galina Mihailovskih

PCC koučs

KURATORI

Irina Ogsta

Koučs

Inita Lūka

PCC koučs

Posted in Aktuāli.