Kas ir koučings?
Koučinga jēga ir virzība uz mērķi. Izmantojot koučingu, cilvēki sasniedz savus mērķus daudz efektīvāk un ātrāk, kā arī rada skaidru apjausmu par to, vai viņu izvēlētais attīstības virziens tiešām ir tas, kas viņiem ir svarīgi, nozīmīgi un prioritāri. Pateicoties profesionālam kouča atbalstam, cilvēks pats pastāvīgi formulē mērķus, izstrādā dažādas stratēģijas to sasniegšanai un realizē visveiksmīgāko no tām.
Atšķirībā no psihoterapijas, kura ir balstīta uz iepriekšējo pieredzi, koučings ir ārkārtīgi orientēts uz nākotni. Koučings ļauj, strādājot ar savu tagadni, no cita skata punkta paskatīties uz dzīvi, apzināt savas patiesās vērtības (un nevis sabiedrības uzspiesto viedokli!), atbrīvoties no iekšējām barjerām, kas kavē mērķu sasniegšanu, iemācīties atrast un pieņemt savus lēmumus.

ICF definē koučingu kā partnerību ar klientiem pārdomas rosinošā un radošā procesā, kas viņus iedvesmo maksimizēt savu personīgo un profesionālo potenciālu.

Koučings ir izaugsmes veicināšanas metode, ar kuras atbalstu cilvēki var ātrāk un efektīvāk sasniegt savus mērķus. Sesijās, atbilstoši klienta definētajai tēmai, koučs piedāvā efektīvākās koučinga jeb izaugsmes vicināšanas tehnikas jautājuma izpētei un rada vidi, kurā klients:

 • plašāk apzinās savu potenciālu,
 • ierauga ierobežojošās pārliecības, bailes, rīcību, kas līdz šim kavējusi vēlamā realizāciju,
 • skaidrāk izprot savus mērķus un to vērtību savā dzīvē,
 • izstrādā stratēģiju un rīcības plānu, kā vēlamo sasniegt sev vispiemērotākā veidā.
 • apzinās sev pieejamos un nepieciešamos resursus iecerētā realizēšanai (icf.lv).

Kas ir koučs?
Personīgais koučs – ir veiksmīgs, panākumus sasniedzis cilvēks, kurš pārvalda zināšanu sistēmas, lai varētu palīdzēt pasūtītājam sasniegt jebkuru reālu mērķi. Koučs tiek aicināts, lai kopā ar viņu strādātu pie mērķu sasniegšanas, profesionālam atbalstam un iedvesmai.

Profesionāls koučings balstīts uz Starptautiskās Koučinga federācijas

8 KOUČA KOMPETENCĒM un  ĒTIKAS KODEKSA

 

ACC - Associate Certified Coach (vismaz 60+ stundu apmācības, vairāk kā 100 stundu individuālā prakse ar klientiem, 10 stundas darbā ar mentoru)

PCC - Professional Certified Coach (vismaz 125+ stundu apmācības, vairāk kā 500+ stundu individuālā prakse ar klientiem, 10 stundas darbā ar mentoru)

MCC - Master Certified Coach (vismaz 200+ stundu apmācības, vairāk kā 2500+ stundu individuālā prakse ar klientiem, 10 stundas darbā ar mentoru)

Koučs Jums nepalīdzēs, ja Jūs:

 • gaidāt gatavas receptes, padomus vai ieteikums;
 • neesat gatavs aktīvi strādāt, lai sasniegtu savus mērķus;
 • jūs nevēlaties izmaiņas.

Kouču ir vērts nolīgt, ja:

 • Jums ir svarīgi īstenot savu sapni vai mērķi daudz piemērotākā veidā un sākt izbaudīt pašu mērķa sasniegšanas procesu;
 • Jums ir svarīgi patstāvīgi sasniegt rezultātus, maksimāli izmantojot visas potenciālās iespējas;
 • Jums ir būtiski paaugstināt savu efektivitāti un atbildību; Jums ir svarīgi iemācīties uzstādīt savus patiesos mērķus un īstenot tos;
 • Jūs tiecaties sabalansēt visas jūsu dzīves un biznesa jomas
 • Jūs nezināt ko vēlaties, taču zināt, ka kaut ko vēlaties
 • Jūs vēlaties atrast savu patieso es un būt saskaņā ar to, u.c.

Koučinga veidi

Koučingu var iedalīt trīs galvenajos virzienos (pēc izmantošanas nolūka):

Biznesa-koučings.
Tas ir kopīgs darbs ar klientu pie viņa profesionālo un personisko mērķu sasniegšanas, kontekstā ar viņa biznesu vai organizāciju. Kā mērķis šajā gadījumā var kalpot biznesa rezultātu un rādītāju uzlabošana, kā arī paša cilvēka karjeras izaugsme.

Personīgais koučings.
Šajā gadījumā tiek izskatīta cilvēka mērķu sasniegšana koncentrējoties uz cilvēka personību, identitāti un vīziju.

Korporatīvais koučings.
Uzstādīto mērķu sasniegšana vai problēmu risināšana uzņēmuma ietvaros. Ieviešot korporatīvo koučingu, ieguvēji ir visi: nozīmīgākie darbinieki iegūst izpratni par perspektīvām, skaidrību par virzienu uz kurieni iet uzņēmums, lielu patstāvību, savas iniciatīvas atbalstu. Vadība, savukārt, iegūst lojālus, ieinteresētus, efektīvus līdzgaitniekus. Rezultātā – ieviešot korporatīvo koučingu, uzņēmumā pieaug peļņa. Pēc Starptautiskās Koučinga Federācijas (ICF) datiem, koučinga izmaksu atmaksāšanās ir vienāda ar 5.3 pret 1.

Kā to dara koučs?

Individuālis koučings – viens pret viens.

Koučinga sesija notiek viens pret vienu, klients : koučs. Standarta variantā – viena stunda nedēļā. Bet sadarbības ilgums, kas nepieciešams darbam ar mērķiem, var svārstīties no mēneša līdz pusgadam, atkarībā no klienta mērķis.

Sesijas procesa laikā koučs un klients noskaidro un veido mērķus. Lai noteiktu un precizētu sava klienta dziļākās vērtības, koučs saskarsmes laikā rada pozitīvu radošo vidi. Pēc mērķu un vajadzību noskaidrošanas, tiek izstrādātas stratēģijas un pieejas, kuras būs visatbilstošākās konkrētajam cilvēkam, mobilizēs tā iekšējās rezerves un novērsīs iekšējās barjeras. Tas ir juveliera cienīgs, konfidenciāls un ļoti auglīgs darbs.

Jūs sagaida ilgtermiņa sadarbība (4 – 12 sesijas) ar profesionālu kouču, lai virzītos sev vēlamajā virzienā. 

Sesijas ilgums līdz 1 stundai.

Sadarbība 1:1

Komandas koučings

Komandas seijās komandu koučs atbalsta komandas pašām nonākt pie jautājumu risinājuma, apzinot pieejamās iespējas un esošos ierobežojumus. Koučs piedāvā arī instrumentus radošu ideju veidošanai, kas iedrošina komandu paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un atklāt jaunas iespējas komandas efektīvākam, radošākam darbam.
Misijas un vīzijas izveidošanas seesijas.
Komandas izveidošanas sesijas.
Komandas lomu un atbildības definēšanas sesijas
Komandas motivācijas sesijas.
Saliedēšanās komandas sesijas.
Gada atskats un rezultātu novērtēšanas sesijas.
Jaunu mērķu uzstādīšanas sesijas.
Jaunu ideju realizēšanas un  / vai ģenerēšanas sesijat.
Stratēģisko mērķu izvīrzīšanas sesijas, u.c.
 
Koučings sesija notiek komandai (līdz 10 dalībnieki) un komandas koučs (1 vai 2). Sesijas ilgums 2 – 4 stundas, sesiju biežums ne biežāk kā 1 reizi 2 nedēļās, atkarībā no pieprasījuma. Sadarbības ilgums kādam noteiktam mērķim 3 – 10 sesijas.
 
Korporatīvais koučings. 
 
Individuālais koučings, komandu koučings, mentorkoučings, koučinga apmācības, u.c.
Sadarbība starp uzņēmumu, sponsoru un darbiniekiem, lai sasniegtu gan uzņēmuma, gan komandas gad individuālos mērķus.
Uzņēmuma kultūras maiņas,
Komunikācijas uzlabošana,
Komandas izaugsme,
Atgiezensikā saites sniegšana, došana un saņemšana,
Deliģēšana,
Komandas sadarība un sadarbība starp departamentiem, nodaļām, uzņēmumiem un klientiem,
Līderība,
Pozīcijas maiņa,
Izmaiņu ieviešana, u.c. 
 
Individuāli izstrādāts plānos sadarbībā ar uzņēmuma vajadzībām:
Apmācības
Mentorings
Individuālās koučinga sesijas
Komandas koučinga sesijas
Stratēģiskās sesijas
Ēnošana un atgriezeniskā saite, u.c.
 

4 stūrakmeņi ERICKSON koučinga metodoloģijā

Uz risinājumu vērsts!
Virza savu klientu uz to vēlamajiem nākotnes rezultātiem, nevis koncentrējās uz pagātnes pieredzes vai uz pašreizējās neapmierinātības iemesliem.

Sistēmisks!
Uzsver klienta visaptverošo dabu, ļaujot viņam ieraudzīt kopainu īstenojot pozitīvās pārmaiņas.

Uz klientu orientēts!
Ļauj klientam uzticēties saviem iekšējiem resursiem un prasmēm, respektējot viņa rīcību un nākotnes sasniegumus. Koučings ir vide, brīva no padomiem.

Uz darbību orientēts!
Īpašas izmaņas ar konkrētām iedvesmojošām darbībam, kas noved pie būtiskām pārmaiņām attieksmē, uzvedībā un paradumu veidošanā.

Koučings ir inovatīva domāšana un efektīvs vadības stils mūsdienu mainīgajos apstākļos.

Koučings ir uz risinājumu vērsts, sistēmisks, uz klientu un darbību orientēts instruments, kas ļauj mūsu klientiem apzināti tikt galā ar izaicinājumiem un sasniegt vēlamos rezultātus.

Ilze Rūsiņa

  Profesionāls serificēts koučs ICF PCC individuāli un komandām

/ mentors / supervīzors / trenere

Zvaniet: tālr.nr.: +37129644468
Rakstiet:  ilze.rusina@erickson.lv