Individuālie pakalpojumi uzņēmumiem

Piedāvājam individuāli  izstrādātas programmas uzņēmumiem caur koučinga pieeju.

Pieteikties

Individuāli veidojam biznesa koučinga programmas, kursus, seminārus, praktikumus, pielāgojot organizācijas pieprasījumam, vajadzībām, situācijai, problēmai un specifikai.

Komandu koučings

Korporatīvais koučings

Komandas sesijās komandu koučs atbalsta komandas pašām nonākt pie jautājumu risinājuma, apzinot pieejamās iespējas un esošos ierobežojumus. Koučs piedāvā arī instrumentus radošu ideju veidošanai, kas iedrošina komandu paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un atklāt jaunas iespējas komandas efektīvākam, radošākam darbam.

Komandas problēmsituāciju risināšana
Komunikācija un sadarbība starp departamentiem, komandām, cilvēkiem
Komandas izveidošanas 
Misijas, vīzijas un vērtību izveidošana
Komandas lomu un atbildības definēšanas 
Komandas motivācija
Komandas saliedēšana
Gada atskats un rezultātu novērtēšana
Jaunu mērķu uzstādīšana
Jaunu ideju realizēšana un  / vai ģenerēšana
Komandas attīstība un izaugsme
Stratēģisko mērķu izvīrzīšana, u.c.
 
Individuāli izstrādāts plānos sadarbībā ar uzņēmuma vajadzībām:
Apmācības, Mentorings, Individuālās koučinga sesijas, Komandas koučinga sesijas, Stratēģiskās sesijas, Ēnošana un atgriezeniskā saite, u.c.
 
Sadarbība starp uzņēmumu, sponsoru un darbiniekiem, lai sasniegtu gan uzņēmuma, gan komandas gad individuālos mērķus.
 
Uzņēmuma kultūras maiņas,
Komunikācijas uzlabošana,
Komandas izaugsme,
Atgiezensikā saites sniegšana, došana un saņemšana,
Deliģēšana,
Komandas sadarība un sadarbība starp departamentiem, nodaļām, uzņēmumiem un klientiem,
Līderība,
Pozīcijas maiņa,
Izmaiņu ieviešana, u.c. 

Individuāli izstrādātas programmas - praktikumi

Individuālās koučinga sesijas

Individuāli izstrādāts plānos sadarbībā ar uzņēmuma vajadzībām, kā piemēram:

 • LAIKA PLĀNOŠANA
 • DELIĢĒŠANA
 • ATGRIEZENISKĀ SAITE
 • KOMUNIKĀCIJAS PRASMES
 • EFEKTĪVAS SAPULCES
 • IZMAIŅU IEVIEŠANA
 • EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE
 • SADZIRDĒT KOMANDU UN SEVI
 • JAUTĀJUMU UZDOŠANA PADOMU DOŠANAS VIETĀ, u.c.

Piedāvājam individuālās koučinga sesijas 1:1 saskaņā ar uzņēmuma uzstādītajiem mērķiem un pieprasījumu. 

 • MANA LOMA – LĪDERIS / VADĪTĀJS, …
 • ATRAST RISINĀJUMUS DARBĀ AR IZAICINĀJUMIEM
 • ATRAST ATBALSTU CAUR SAVIEM RESURSIEM
 • SPĒCĪGAS KOMANDAS VADĪTĀJS
 • KĀ DELIĢĒT, ATDOT ATBILDĪBU UN UZTICĒTIES
 •  ATRAST SAVUS RISINĀJUMUS MĒRĶU SASNIEGŠANAI
 • JUSTIES STABILĀK NESTABILĀ VIDĒ
 • WORK/LIFE BALANSS
 • MANA IZAUGSME UN ATTĪSTĪBA, u.c.
Posted in Aktuāli.