Koučinga apmācības programmas privātpersonām

Bezmaksas meistarklases "KOUČINGS"

Apmeklēt šo meistarklasi būs lietderīgi ikvienam, kurš vēlas iepazīties ar koučingu.

ONLINE apmācību kurss "KOUČINGA PAMATI"

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš grib sākt iepazīties ar koučinga būtību no pašiem pamatiem.

"Koučings darba vietā" | Workplace Coaching

Koučings kā inovatīva domāšana un sistēmisks vadības stils.