Koučings caur metaforām un darbs ar sapņiem

Apmācību kurss "Koučings caur metaforām un darbs ar sapņiem"

"KOUČINGS CAUR METAFORĀM UN DARBS AR SAPŅIEM"

25., 26. marts un 10., 11., 12. Aprīlis 2024

Palīdziet gan sev, gan saviem klientiem izveidot spēcīgu laivu, lai brauktu uz priekšu pa apziņas straumi!

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Mēs dzīvojam metaforisku dzīvi! Programma “Koučings caur metaforu un darbs ar sapņiem” ir pamatīgs papildinājums ikviena kouča rīku komplektam, kas sniegs jums iespēju palīdzēt cilvēkiem izpētīt un paplašināt viņu spēju iztēloties savas dzīves metaforas. Jūs iemācīsieties uztvert stāstus, iekšējos vēstījumus un uzskatu struktūras, ko cilvēki izmanto, lai ierobežotu savu dzīvi.

Metaforas un stāsti ir lielisks veids, kā pamodināt jūsu klientu spēku. Miltons Ēriksons savā darbā pastāvīgi izmantoja stāstus un metaforas, veicinot rezultātus neapzinātā līmenī. Daži stāsti bija saistīti ar pozitīva sevis tēla jeb “es” veidošanu un jauniem uzvedības principiem. Šis kurss apvieno daudzus interesantus sasniegumus efektīvu metaforu radīšanā, papildinot tos ar dažādām efektīvām koučinga metodēm.

Programma akreditēta ICF un pabeidzot tiek izsniegts sertifikāts ar 22 CCE stundām. 

Jums būs interesanti, ja

Jūs — koučs

Vēlaties iepazīt papildus rīkus, lai palīdzētu cilvēkiem izpētīt un paplašināt viņu spēju iztēloties savas dzīves metaforas, veicinot rezultātus neapzinātā līmenī.

Jūs — individuālis

Vēlaties padziļināti izprast savas dzīves metaforas un to, kā tās pārveidot, lai gūtu lielākus panākumus.

Jūs - vadītājs

Vēlaties stiprināt savas spējas, lai izmantotu metaforas un stāstus, vadot savas komandas.

Apmācību kursā

Jūs apgūsiet prasmi pielietot programmā ietvertās metodes, lai veicinātu radošumu ikdienas dzīvē sev, saviem klientiem vai kolēģiem.

Jūs apgūsiet īpašas procedūras, lai spētu ātri izprast zemapziņas vēstījumu sistēmu un nozīmi jebkuram konkrētam sapnim, ko vēlaties izpētīt.

Jūs iegūsiet konkrētus metodiskus rīkus darbam gan ar sapņu vēstījumiem, gan “sapņiem līdzīgiem stāvokļiem”.

Jūs iemācīsieties uztvert stāstus, iekšējos vēstījumus un uzskatu struktūras, ko cilvēki izmanto, lai ierobežotu savu dzīvi.

Jūs iegūsiet:

 • Stāstīšanas mākslas prasmi un nosacījumus, kas palīdzēs radīt transformējošas metaforas
 • Metodes metaforu ieviešanai gan darbā ar komandām, gan individuālajiem klientiem
 • Prasmi interpretēt sapņus un metaforas
 • Vadlīnijas sapņu kontroles sistēmas piemērošanai
 • Instrumentus, lai iedziļinātos klienta dziļajā metaforā
 • Principus efektīvas “es” domāšanas attīstīšanai, izmantojot metaforas
 • Redzējumu uztveres izpētei un paplašināšanai

Kursa norise:

Apmācību kurss norisināsies zoom vidē 25., 26. martā un 10., 11., 12.aprīlī no 9.00 līdz 13.30. 

Apmācību valoda – angļu, taču pēc nepieciešamības tulkots arī latviešu valodā

Uzmanību! Ja iepriekš neesat apguvis koučingu, jums nepieciešams apmeklēt kursu “Koučinga pamati”.

Programmas laikā dalībnieki attīsta:

 1. Padziļinātu attiecību veidošanu: Uzmanības koncentrēšana uz klientu, viņa iekšējā stāvokļa pamanīšana.
 1. Pašapziņas paaugstināšanu: Metaforas sniedz atskaites punktu gan ārpus konkrētās tēmas, gan stāstītāja.
 1. Tēlainu runu, lai ilustrētu konkrēto domu: Lielākajai daļai no mums ir vieglāk atcerēties metaforu vai stāstu nekā informāciju.
 1. Emocionālo problēmu saskatīšanu un risināšanu: Metaforas un stāstus var izmantot, lai vadītu un identificētu klienta asociācijas.
 1. Pretestības mazināšanu: Metaforas un stāsti automātiski mudina klausītāju uzburt vizuālus tēlus, jaunas idejas-asociācijas un sajūtas. Ir ļoti grūti pretoties savām asociācijām un daudz vieglāk tām sekot nekā kāda cita ierosinājumam.
 1. Motivācijas palielināšanu: Eriksons izmantoja daudzus stāstīšanas veidus, lai veicinātu motivāciju. Veids, kā viņš šim nolūkam izmantoja stāstus, ir unikāls ieguldījums hipnozē un koučingā.
 1. Problēmu pārdefinēšanu: Metaforas un stāstus var izmantot, lai aizstātu esošo skatupunktu no problemātiskas situācijas ar citu – alternatīvu un pozitīvi noskaņotu (reframing). Reframing ir tehnika, ar kuras palīdzību problēmu definē mazliet citādāk, nekā to definē klients, un tas ir tik daudz, ka mīkstina un maina problēmas ietekmi.

4 iemesli apmeklēt kursu!

Zināšanas caur praksi

Iepazīsiet koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Kouča lomā

Izstrādāsiet savas dzīves metaforas un atradīsiset pieeju atbalstīt klientus viņu metaforu izveidē

Praktiskas iemaņas

Praktizēsim metaforu pielietojumu  ikdienā un darbā ar klientiem caur radošumu un klātesamību

Atklāsmes!

Jūs varēsiet noskaidrot, kā prāts atspoguļo un vienlaicīgi veido realitāti.

Norises laiki:
25., 26. marts un 10., 11., 12. Aprīlis  2024

Apmācību maksa:
 650 EUR + PVN

"KOUČINGS CAUR METAFORĀM UN DARBS AR SAPŅIEM"

25., 26. marts un 10., 11., 12. Aprīlis

Palīdziet gan sev, gan saviem klientiem izveidot spēcīgu laivu, lai brauktu uz priekšu pa apziņas straumi!

Pieteikties

TRENERE

Zerrin Baser

MCC koučs

Praktiski psiholoģijas elementi koučiem

Apmācību kurss "Praktiski psiholoģijas elementi koučiem"

“PRAKTISKI PSIHOLOĢIJAS ELEMENTI KOUČIEM"

3.oktobris 2023

Ļaus viegāk izprast klienta izpausmes, lai drošāk turpinātu strādāt ar koučinga metodēm.

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Šī 4 dienu programma ļaus vieglāk pieņemt kienta emocionālās izpausmes un drošāk turpināt strādāt ar koučinga metodēm.

Jūs apgūsiet dažādas jaunas psiholoģijas metodes un instrumentus, kas palīdzēs būt vēl veiksmīgākam koučam un nesūtīt klientu pie cita speciālista.

Jūs apzināsieties, kā pagātnes traumas un negatīvo pieredzi transformēt par resursu tālākai personības attīstībai.

Jūs uzzināsiet, kā palīdzēt izkļūt no iestrēgšanas sesijā gan sev, gan klientam.

Jūs padziļināti izpratīsiet negatīvu pārliecību, attiecību un domāšanas paternu ietekmi uz cilvēka dzīvi un kā tos pārvērst vērtīgā un virzošā pieredzē.

Jums būs interesanti, ja

Jums — darbs ar cilvēkiem

Jums ir svarīgi saprast psiholoģijas elementus, lai apzinātāk un vieglāk strādātu ar cilvēkiem

Jūs — koučs

Jums ir svarīgi stiprināt savas kompetences, labāk apzinoties klienta izpausmes.

Jūs - vadītājs

Iegūt dziļāku izpratni par cilvēka emocijām, komunikācijas stiliem un rīcības motīviem

Apmācību kursā

Jūs iemācīsieties apzināties, ko nozīmē dažādas klienta izpausmes, kā tās izprast un kā rīkoties, esot kouča lomā.

 Jūs uzzināsiet, kā vēl labāk palīdzēt sev un/vai klientam sesijas laikā izkļūt no iestrēgšanas.

Jūs iepazīsieties ar dažādiem instrumentiem, ko varēsiet izmantot savā turpmākajā praksē.

Jūs iegūsiet:

 • KBT, shēmu, sevis līdzjūtības, apzinātības un terapiju instrumentus
 • Karpmana trīsstūra teorijas padziļinātu apzināšanos
 • Izpratni par komunikācijas stilu izmantošanu
 • Zināšanas par dažādām attiecību lomām un modeļiem

Jūs apzināsieties:

 • Kā nenobīties no klienta emocijām
 • Kā paaugstināt savu dziļās klausīšanās līmeni
 • Kā atpazīt un izmainīt ierobežojošus domāšanas paradumus
 • Kā izvest klientu ārā no iestrēgšanas
 • Kā apzināties un stiprināt savu un klienta “veselīgo pieaugušo”
 • Kā apzināti izvēlēties palīdzošas, konstruktīvas uzvedības stratēģijas
 • Kā noregulēt un stiprināt sevi paaugstinātos dzīves dinamikas un stresa apstākļos

Kursa norise:

Apmācību kurss norisināsies klātenē Rīgas Koučinga skolas telpās Antonijas ielā 20b, Rīgā. Tas norisināsies 4 dienas no 9.00 līdz 17.00. 

Apmācību valoda – latviešu.

Norises laiks: 3., 4., 19.oktobris un 2.novembris.

4 iemesli apmeklēt kursu!

Zināšanas caur praksi

Iepazīsiet psiholoģijas elementus caur savu praksi

Kouča lomā

 

Mēs piedāvāsim jums pabūt kouča lomā izmantojot psiholoģijas elementus un pieejas.

Praktiskas iemaņas

Jūs iepazīsieties ar dažādiem instrumentiem, ko varēsiet izmantot savā turpmākajā praksē.

Atklāsmes!

Interesanti kādas tās būs? 

Norises laiki:
3., 4., 19.Oktobris un 2.Novembris 2023

Apmācību maksa:
 500 EUR + PVN

“PRAKTISKI PSIHOLOĢIJAS ELEMENTI KOUČIEM”

3.oktobris 2023

Ļaus labāk izprast kā vieglāk pieņemt klienta izpausmes, lai drošāk turpinātu strādāt ar koučinga metodēm.

Pieteikties

TRENERIS

Katrīna Reikmane

Klīniskā psiholoģe, koučs, KBT un shēmu terapeite

Kvantu prāts

Apmācību kurss "Kvantu prāts - Domāšana 4 kvadrantos"

“KVANTU PRĀTS: DOMĀŠANA ČETROS KVADRANTOS”

Tuvākajā laikā nav ieplānots

Merilinas Atkinsones autorprogramma sadarbībā ar Pīteru Stefani

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Šī unikālā trīs dienu programma ļauj ieskatīties, kas ir kopējs Kvantu fizikai un cilvēka domāšanas veidam un kā domas ir savstarpēji saistītas ar apkārtējo realitāti. Papildus tam šīs savstarpējās saistības apzināšanās dod brīvi redzēt visas iespējas, kad pienāk brīdis pieņemt lēmumu.

Programma notiek būtisku dzīves principu un domāšanas izzināšanas formātā. Tā ļauj katram nopietni aizdomāties par savas apziņas dabu un būtību. 

Kurss ir ļoti efektīvs, jo Jūs iemācīsieties izmantot šos procesus gan sev pašam, gan globāli, atbalstot citus cilvēkus. Tas nozīmē, ka šajās trijās dienās Jūs iegūsiet ļoti līdzīgas metodes un instrumentus, kurus ir iespējams pielietot gan mikro un makro pasaulē, gan savā personīgajā dzīvē, gan attiecībā uz Visuma dabu. Šādā veidā Jūs kļūsiet tuvāk “Dieva domu” izzināšanai.

Jums būs interesanti, ja

Jūs — koučs

Jums ir svarīgi izveidot un praksē izmantot sistemātisku pieeju, lai atbalstītu klientu iziet ārpus standarta domāšanas.

Jūs — koučs

Jums ir svarīgi stiprināt savas kompetences, strādājot ar savu realitātes uztveri.

Jūs - vadītājs

Ja jums ir nepieciešams izstrādāt sistemātisku procesu redzējumu un efektīvu cilvēku vadību.

Apmācību kursā

  Jūs uzzināsiet par kvantu mehānikas pamata paradoksiem, ar kuriem tiekaties ikdienā, kā arī par veidiem, kā izturēties pret šiem paradoksiem. 

  Jūs varēsiet noskaidrot, kā prāts atspoguļo un vienlaicīgi veido realitāti.  

  Jūs iemācīsieties veidot četru kvadrantu kartes izvēlētās jomās. Kvantu fizikas principi kopā ar četru kvadrantu domāšanu veido pavisam jaunu lēmumu pieņemšanas, plānošanas un sistemātiskās pašizaugsmes mehānismu.

  Jūs izveidosiet efektīvu sistēmu personīgās dzīves filozofijas veidošanai un kompleksai pieejai realitātei.

 

Jūs iegūsiet:

 • Rīku komplektu efektīvas domāšanas un objektīvas lēmumu pieņemšanas sistēmas izveidei gan koučam, gan klientiem.
 • Pašizaugsmes, kā arī sevis un klientu transformācijas koučinga instrumentus.
 • Prasmi paveikt sarežģītus, pat šķietami neizpildāmus uzdevumus.
 • Prasmi pārvarēt dzīves šķēršļus un atbalstīt klientus šajā ceļā.
 • Redzējumu uzlabot ilgtermiņa un īstermiņa plānošanas sistēmu, kas balstās uz daļiņu duālo dabu.
 • Paplašinātu izpratni par to, kā domāšanas process un koučings ir saistīti ar kvantu fiziku un matemātiku.
 • Efektīvu sistēmu personīgās dzīves filozofijas veidošanai un kompleksai pieejai realitātei.
 • Karšu domāšanas jaunas paaudzes instrumentus. 

Jūs apzināsieties:

 • Kā ir strukturēts cilvēka prāts un ko cilvēce vispār zina par domāšanu.
 • Kā ārējā fiziskā realitāte atšķiras no iekšējās realitātes.
 • Kādos “domāšanas slazdos” iekrīt mūsu klienti.
 • Kā Visuma likumi ir saistīti ar cilvēka domāšanu.
 • Kas slēpjas aiz klienta vārdiem.
 • Vai ir viegli strādāt ar iedibinātiem uzskatiem un kādi citi apmācības rīki ir šim nolūkam.

Kursa norise:

Apmācību valoda – angļu (tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu).

Uzmanību! Ja iepriekš neesat apguvis koučingu, jums nepieciešams apmeklēt kursu “Koučinga pamati”.

Programmas autori:

Мerilina Atkinsone (Kanāda) – psiholoģijas doktore, sertificēta trenere un koučs, izcila speciāliste, pazīstama meistara Dr. Miltona Eriksona sekotāja.

Starptautiskās Erickson Universitātes dibinātāja un prezidente. Vairāku darbu autore.  No 1985. gada aktīvi darbojas pasniegšanas un konsultāciju jomās. Viņas klientu starpā ir Canadian Airlines, Kodak, IBM, Canada Post un citi uzņēmumi. Viena no koučinga dibinātājām. Koučinga praktiskās pielietošanas līdere. 

Pīters Stefani (Slovākija)- filozofijas doktors, treneris un koučs, uzņēmejs, kvantu fiziķis.

Radoši integrē 12 gadu veidoto zinātnisko pieredzi zemo temperatūru fizikā un 15 gadu biznesa pieredzi transformācijas koučingā un trenera darbā. Viņa uzmanības centrā atrodas tādas joma kā pašizaugsme, domāšanas dziļumu izzināšana. Unikāli ir tas, kā Pīters ievieš kvantu fizikas koncepcijas koučingā un pielieto tās kompleksās domāšanas, plānošanas un efektīvo lēmumu pieņemšanas metožu izstrādē.

Pīters ir darbojies vadošajos amatos dažādu jomu uzņēmumos – elektronikas, ķīmijas rūpniecības, plašā patēriņa preču, rūpniecības tekstila un finanšu pakalpojumu sfērās. Pīters ir vairāk nekā 35 zinātnisko darbu autors zemo temperatūru fizikas jomā. Viņa pētījumi ir plaši atzīti – Pīters ir ieguvis vairāk nekā 200 apbalvojumus.

4 iemesli apmeklēt kursu!

Zināšanas caur praksi

Iepazīsiet koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Kouča lomā

 

Mēs piedāvāsim jums pabūt kouča lomā.

Praktiskas iemaņas

Jūs izveidosiet efektīvu sistēmu personīgās dzīves filozofijas veidošanai un kompleksai pieejai realitātei.

Atklāsmes!

Jūs varēsiet noskaidrot, kā prāts atspoguļo un vienlaicīgi veido realitāti.

Apmācību maksa:
 620 EUR + PVN

“KVANTU PRĀTS: DOMĀŠANA ČETROS KVADRANTOS”

Tuvākajā laikā nav ieplānots

Merilinas Atkinsones autorprogramma sadarbībā ar Pīteru Stefani

Pieteikties

TRENERIS

Peter Stefanyi

MCC koučs

Strādājot ar vadītājiem – līderiem bieži vien saskaros ar jautājumiem

Ilze Rusiņa koučsStrādājot ar vadītājiem – līderiem bieži vien saskaros ar jautājumiem:

❓ mana komanda neizprot mūsu mērķus
❓ komanda neuzņemās atbildību
❓ kāpēc man visu laiku ir jākontrolē
❓ man visu laiku ir jāpasaka, kas un kā ir jādara, u.c.

Uzzināt vairāk