Iekšējais un ārējais koučs uzņēmumā

Vēlos padalīties ar redzējumu iekšējā un ārējā kouča vērtībai un ieguvumiem uzņēmumā no 2 aspektiem.

1️⃣ Mērķi, problēmas un situācijas, ko veiksmīgi un efektivi var risināt ar kouča atbalstu.
2️⃣ Biznesa koučinga vērtības un ieguvumi.

Koučingam uzņēmumā var būt dažādi mērķi un uzdevumi atkarībā no organizācijas konkrētajām vajadzībām un mērķiem.

🎯 Daži izplatīti koučinga mērķi uzņēmumā ir šādi:


✅️ Līderības attīstība: Koučingu var izmantot, lai attīstītu un uzlabotu vadītāju un vadītāju līderības prasmes. Tas varētu ietvert komunikācijas, lēmumu pieņemšanas un komandas vadības uzlabošanu.

✅️ Darbinieku veiktspējas uzlabošana: Koučings var mērķēt uz konkrētiem darbiniekiem, kuriem, iespējams, ir problēmas ar veiktspēju. Kouči strādā ar šīm personām, lai noteiktu jomas, kurās ir jāuzlabo, un atbalsta sasniegt vēlamo.

✅️ Konfliktu risināšana: Koučingu var izmantot, lai risinātu un atrisinātu konfliktus darba vietā. Kouči var palīdzēt indivīdiem vai komandām orientēties sarežģītās starppersonu situācijās un rast konstruktīvus risinājumus.

✅️ Prasmju uzlabošana: Koučings var koncentrēties uz konkrētu prasmju vai kompetenču uzlabošanu, piemēram, komunikāciju, laika pārvaldību, problēmu risināšanu vai pārdošanas paņēmieniem.

✅️ Karjeras attīstība: Koučings var palīdzēt darbiniekiem noteikt un sasniegt savus karjeras mērķus uzņēmumā. Tas var ietvert potenciālo karjeras ceļu noteikšanu, prasmju attīstību un karjeras plānošanu.

✅️ Uzņemšana un integrācija: jauni darbinieki vai komandas locekļi var saņemt kouča pakalpojumus, lai palīdzētu viņiem integrēties uzņēmuma kultūrā, izprast savas lomas un ātrāk kļūt produktīvākiem.

✅️ Pārmaiņu vadība: Koučings var atbalstīt darbiniekus un vadītājus nozīmīgu organizatorisku pārmaiņu laikā, palīdzot viņiem pielāgoties jauniem apstākļiem un saglabāt produktivitāti.

✅️ Stratēģiskā plānošana: Koučings izpildvaras līmenī var koncentrēties uz stratēģisko plānošanu un mērķu noteikšanu, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtermiņa panākumus.

✅️ Darba un privātās dzīves līdzsvars: Koučings var risināt darba un privātās dzīves līdzsvara problēmas, palīdzot darbiniekiem efektīvāk pārvaldīt savu profesionālo un personīgo dzīvi.

✅️ Komandas hashtag#veidošana: Koučings var uzlabot komandas darbu un sadarbību nodaļās vai komandās, uzlabojot komunikāciju un produktivitāti.

🎯 Koučinga mērķiem uzņēmumā ir jāsakrīt ar organizācijas vispārējiem mērķiem un prioritātēm. Koučings ir daudzpusīgs rīks, lai risinātu dažādas problēmas un sasniegtu vēlamos rezultātus darba vietā.

2️⃣ Koučings biznesa saskaņā ar pamatvērtībām un principu kopumu, kuru mērķis ir radīt pozitīvas un produktīvas koučinga attiecības.

🎯 #Biznesa #koučinga #vērtības un #ieguvumi:

✅️ #Konfidencialitāte: klienta informācijas un diskusiju privātuma un konfidencialitātes ievērošana ir būtiska uzticības veidošanai.

✅️ #Atbildības veicināšana: koučs palīdz klientiem noteikt un sasniegt mērķus, atbalstot viņus uzņemties atbildību par savu progresu un rīcību.
Dot iespēju pieņemt savus lēmumus par savu karjeru vai biznesa attīstību.

✅️ Aktīvā #klausīšanās: kouči aktīvi klausās, lai izprastu klienta vajadzības, izaicinājumus un mērķus, bez sprieduma.

✅️ #Nevērtēšana: Kouči nodrošina klientiem nenosodošu un atbalstošu vidi, lai viņi varētu atklāti izteikties.

✅️ Uz #mērķi #orientēts: Koučings ir orientēts uz mērķi, koncentrējoties uz to, lai palīdzētu klientiem definēt un sasniegt savus mērķus.

✅️ #Resursu apzināšanās veicināšana. Koučs nedot padomus, ieteikumus un nevirza klientu, ļaujot pašam atklāt savus resursus un spēku virzīties sev vēlamajā virzienā.

✅️ #Refleksija: kouči piedāvā konstruktīvu refleksiju, lai atbalstītu klientiem pilnveidoties un augt.

✅️ #Profesionalitāte: kouči rīkojas profesionāli un godīgi.
Ētiska rīcība: ētikas vadlīniju un rīcības kodeksu ievērošana ir ļoti svarīga biznesa koučingā.

Šīs vērtības palīdz nodrošināt, ka koučinga attiecības ir produktīvas un vērtīgas klienta personīgajai un profesionālajai izaugsmei.
Ilze Rūsiņa
ICF Profesionāls sertificēts koučs individuāli un komandām

Posted in Blogs.