Komandas koučings var būt noderīgs, risinot dažādas problēmas komandā, tostarp:

➡️ Mani secinājumi vadot Komandas koučinga sesijas par to, kur tas var būt lietderīgi.
Komandas koučings var būt noderīgs, risinot dažādas problēmas komandā, tostarp:
✔️ Komunikācijas problēmas: palīdzēt komandas locekļiem izprast vienam otra perspektīvas un uzlabot saziņas kanālus.
✔️Uzticības trūkums: uzticības veidošana komandas locekļu starpā, izmantojot atklātu dialogu un veicinot atbalstošu vidi.
✔️Konfliktu risināšana: palīdzēt komandai konstruktīvi atrisināt konfliktus un rast abpusēji izdevīgus risinājumus.
✔️Zema morāle vai motivācija: komandas morāles paaugstināšana, nosakot skaidrus mērķus, nodrošinot atzinību un saskaņojot individuālos centienus ar komandas mērķiem.
✔️Slikta sadarbība: sadarbības un komandas darba veicināšana, izmantojot kopīgus mērķus, efektīvu deliģēšanu un stipro pušu novērtēšanu.
✔️Līderības izaicinājumi: Atbalstīt komandas vadītājus viņu līdera prasmju attīstīšanā un pozitīvas komandas kultūras veidošanā.
✔️Izturība pret pārmaiņām: palīdzot komandai virzīties uz pārmaiņām, risinot problēmas, veicinot noturību un veicinot izaugsmes domāšanas veidu.
Kopumā komandas koučinga mērķis ir uzlabot komandas efektivitāti, saliedētību un sniegumu, risinot konkrētus izaicinājumus.
Koučings var palīdzēt identificēt problēmas, veicināt atvērtu komunikāciju un veidot veselīgu darba vidi, kas veicina individuālo un kopējo izaugsmi.
Ilze Rūsiņa
ICF PCC koučs individuāli un komandām

 

Posted in Blogs.