Soļi uz panākumiem.

“SOĻI UZ PANĀKUMIEM”
Parasti es kā trenere un mentors saku “Koučinga pamata instruments ir atvērti jautājumi”. Tā tas arī aptuveni 80% gadījumos ir, taču ir reizes, kad ļoti veiksmīgi koučinga sesijā ir iespējams piemērot kādu no koučinga instrumentiem – kādu supervīzijas pieeju vai filtru no psiholoģijas.

📌Nesen sesijā ar savu ilgtermiņa klienti pēc viņas pieprasījuma uzklausīšanas sajutu, ka būtu vērtīgi piedāvāt izmanot vienu no supervīzijas pieejām – filtru caur kuru sadzirdēt un papētīt. Kā bija? Patiešām ļoti veiksmīgi un vērtīgi nostrādāja. Tāpēc vēlos padalīties arī ar jums kolēģi – kouči.
❓Noteikti esat pamanījuši, ka klientiem nereti ir tendence minimizēt vai pat ignorēt kādus noteiktus aspektus par sevi, citiem vai situāciju. Julie Hey (koučs, supervīzors un daudzu grāmatu autore) šādu situāciju sauc par “discounting” jeb “dot atlaides”. Mēs “dodam atlaides”, lai saglabātu veselo saprātu, jo mēs taču varam uztvert tikai tik daudz cik varam un tāpēc daļu ienākošā mēs “izslēdzam” no uztveres. Mēs koncentrējamies uz to, kas konkrētajā brīdi liekas būtiskākais. Piemēram, mēs elpojam bez apzinātas uzmanības līdz brīdim, kad kaut kas mūs pamudina tam pievērst uzmanību un mēs to sākam apzināti darīt un pamanīt, taču elpojam mēs vienmēr. Vai sarunā ar draudzeni, atrodoties uz ielas, mēs nedzirdam apkārtējās satiksmes skaņas, jo koncentrējamies uz sarunu, tomēr apkārt viss notiek un iespējams tas kādā brīdī var kļūt svarīgāks, taču neesam to pamanījuši.
💡Un tas ir normāls veselīgs process! Mēs “dodam atlaides” tam, kas neatbilst mūsu atskaites sistēmai. Taču ir situācijas, kurās tas nenāk par labu mūsu klientiem. Tāpēc ir vērtīgi to papētīt. Julie Hey ir izveidojusi pieeju šim pētīšanas procesam un nosaukusi to par “steps to success” jeb “soļi uz panākumiem”.
🎯Pieejai “Soļi uz panākumiem” ir 6 līmeņi, kuros iespējams klients “dod atlaides”. Atkarībā no tā, kurā līmenī notiek “atlaižu došana” mums kā koučiem ir svarīgi atbalstīt klientu, to pamanīt un apzināties plusus un mīnusus.
✔ Situācija.
Šajā līmenī klients “dod atlaides” par situāciju kopumā.
✔ Svarīgums.
Šajā līmenī klients apzinās situāciju, taču “dod atlaides” tās nozīmīgumam.
✔ Risinājums.
Šajā līmenī klients apzinās situācijas svarīgumu un akceptē, ka tur ir kāda problēma. Dažiem ar to pietiek un viņi atrod risinājumu, taču citi “dod atlaides” risinājumiem kā tādiem – neredz risinājumus.
✔ Prasmes.
Šajā līmenī klients apzinās situāciju un redz tai risinājumu, taču viņš skatās caur savu atskaites sistēmu, kas ietver sevī ierastas prasmes.
✔ Stratēģijas.
Šajā līmenī klients apzinās, kas ir noticis un kāds tam ir risinājums, un kādas prasmes nepieciešamas un kā tās iegūt. Ja tomēr klients vēl turas pie savas atskaišu sistēmas un statusa, tad “dod atlaides” stratēģijai, lai īstenotu plānoto risinājumu.
✔ Panākumi.
Šajā līmenī šķiet, ka viss ir atrisināts, taču kaut kas kavē virzību.
💫Ericksona koučingā kā pieeja jeb filtrs tiek izmantoti “4 Gremlini” jeb “4 Bailes”. Mēs mēdzam jokot, ka koučs koučinga sesijā var “ķert Gremlinu”, jo katrā koučinga sesijā tāds ir 😊
📌Tāpat arī mūsu klienti vienmēr “dod atlaides” kādā no iepriekšminētajiem līmeņiem, jo pretējā gadījumā viņi pie mums nenāktu.
⏰Nākamreiz plānoju padalīties ar jautājumiem, kurus būtu vērtīgi uzdot katrā no līmeņiem, lai celtu klienta apzinātību. Varēsim padalīties kopā.
Ilze Rūsiņa – ICF PCC koučs / supervīzors / mentors
Posted in Blogs.