Profesija koučs

Apmācības profesijai koučs - "Transformācijas Koučinga māksla un zinātne"

Profesija koučs - Transformācijas Koučinga māksla un zinātne | The Art & Science of Coaching

Pieteikšanās līdz 28.novembrim

Kļūsti par Erickson Profesionālu Kouču

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Transformācijas Koučinga māksla un zinātne”  ir ICF (International Coaching Federation) akreditēta programma (Level 1 un Level 2)* ko piedāvā viena no pasaulē lielākajām un atzītākajām koučinga apmācību organizācijām, kurā apkopotas jaunākās atziņas cilvēku attīstības jomā. Ja jūs vēlaties kļūt par profesionālu dzīves (life) kouču vai biznesa kouču, vai papildus savai profesijai darbā ar cilvēkiem meklējat jaunas pieejas un metodes, programma sniegs jums visplašākās uz risinājumiem vērstas koučinga prasmes, rīkus un augstu koučinga kompetences līmeni.

Programmas apmācību beigās jūs iegūsiet stabilu pamatu uz risinājumu orientēta koučinga teorijā un praksē, lai atbalstītu citus apzināties viņu potenciālu, un atbalstīt viņus veikt darbības, kas atbilst viņu lielākajam redzējumam.
Kā uz risinājumu orientēts koučs jūs attīstīsiet 8 pamatkompetences, kas palīdzēs veidot jēgpilnas un produktīvas sarunas / koučinga sesijas, lai atbalstītu pozitīvas un ilgtspējīgas izmaiņas citos.

Programma ir sadalīta četros moduļos un ir piemērota augstas personīgās un komandas efektivitātes sasniegšanai maksimāli īsā laikā.

Programmas autore – psiholoģijas doktore, koučs un sertificēta trenere, Starptautiskās Ēriksona koučinga universitātes (Erickson Coaching International) pamatlicēja un prezidente – Merilina Atkinsone (Merilyn Atkinson). Miltona Ēriksona skolniece ir populāru grāmatu autore un kopš 1985.gada pasniedzēja un konsultante vadošajās pasaules korporācijās.

Apmācības programmu vada Profesionāli Sertificēti kouči un pieredzējuši kouču treneri no Erickson Coaching International.

Latvijā MŪSU kouči aktīvi turpina savu attīstību iegūstot nākamos starptautiskās sertifikācijas (ICF) līmeņu. 

Associate Certified Coach (ACC) Latvijā aptuveni 23 no tiem “Rīgas Koučinga skolu” pabeiguši 11

Professional Certified Coach (PCC) – Latvijā aptuveni 17 no tiem “Rīgas Koučinga skolu” pabeiguši 10

Master Certified Coach (MCC) – Latvijā 2 un viens no tiem ir “Rīgas Koučinga skolas” vadītāja un šīs programmas trenere Svetlana Romašina

Jums būs interesanti, ja

Jūs — jaunas profesijas meklējumos

Ja jūs meklējat aktuālu un perspektīvu nišu, domājat apgūt jaunu profesiju vai pārkvalificēties. Jums būs iespēja apgūt mūsdienīgu un pieprasītu profesiju - koučs (izaugsmes veicinātājs) un iegūt starptautiski atzītu sertifikātu (ICF).

Jūs — speciālists

Ja jūs jau strādājat ar cilvēkiem kā konsultants, pasniedzējs, treneris, psihologs, mediātors, mentors, skolotājs vai profesionālis no citām blakus profesijām. Jūs iegūsiet papildus zināšanas un jaunu pieredzi, kas paplašinās jūsu pieeju esošajā profesijā darbā ar cilvēkiem.

Sevis pilnveidošana

Ja jūs meklējat veidus, kā sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot apzinātu dzīvi. Jums būs iespēja izdzīvot šo metodi uz sevi, pastrādāt ar sev svarīgiem dzīves uzdevumiem un sajutīsiet koučinga domāšanas veida pozitīvu ietekmi uz tavu ikdienu un dzīvi kopumā.

Jūs — uzņēmumā

Ja vēlaties kļūt par iekšējo kouču uzņēmumā. Jums būs iespēja apgūt mūsdienīgu un pieprasītu profesiju - koučs (izaugsmes veicinātājs) un iegūt starptautiski atzītu sertifikātu (ICF).

Apmācību programma - Koučings darba vietā

Ja jūs esat uzņēmējs, uzņēmuma vai nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, HR vadītājs vai tikai domājat par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā.

Programmā – Transformācijas Koučinga māksla un zinātne 

1 modulis

Koučinga fundamentālie pamati.

Koučinga filozofija, koučinga pamatprincipi, ētika, koučinga sesijas struktūra un kouča soļi darbā ar klientiem balstoties uz ICF kouča 8 kompetencēm.

Pēc I moduļa jūs varēsiet:

 • Novadīt uz rezultātu orientētu koučinga sesiju no sākuma līdz beigām 
 • Radīt nepieciešamo uzticēšanos ar klientu
 • Izveidot skaidru koučinga sesijas rezultātu
 • Pielietot spēcīgus jautājumus, kuri veicinās klientus pietuvoties vēlamajiem risinājumiem un darbībām
 • Izprast smadzeņu sistēmas funkcijas un to lomu efektīvā komunikācijā
 • Ieraudzīt sev vēlamo paštēlu
 • Sākt sajust koučam atbilstošu domāšanas veidu
 • Sniegt atbalstošu un konstruktīvu atgriezenisko saiti

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 4 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00

vai 

Tiešsaistē: 6 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 13:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. 

 

Module II

Koučinga instrumenti

Modulis ir veltīts mērķiem un projektu ieviešanas procesam. Šeit jūs apgūsiet konkrētus instrumentus, ar kuru palīdzību jūs varēsiet atbalstīt klientus veiksmīgi sasniegt rezultātu, sākot ar prioritāšu noteikšanu, plānošanu, laika vadīšanu līdz pat lēmumu pieņemšanai un radoša potenciāla realizācijai.

Pēc II moduļa jūs varēsiet:

 • Izmantojot koučinga instrumentus atbalstīt klientu prioritāšu izvirzīšanā un to veiksmīgā sasniegšanā
 • Optimizēsiet un paplašināt gan savas gan klienta lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Jūs varēsiet kvalitatīvi un efektīvi plānot, atstājot sev pietiekamu brīvības un elastīguma apjomu, kā arī pielietot to  ar saviem klientiem
 • Izmantot spēcīgas vizualizācijas tehnikas
 • Tikt galā ar negaidītiem uzdevumiem, iekļaujoties plānotajā grafikā un atbalstīt tajā savus klientus
 • Pielietot procesus, kas atbalsta klientu attīstīt meistarību savā dzīvē
 • Radīt un uzturēt radošu pieeju darbam

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 4 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00

vai 

Tiešsaistē: 6 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 13:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. 

Module III

Transformācijas koučings

Modulis attīsta iemaņas kvalitatīvi strādāt ar vērtībām. Jūs redzēsiet, kā vērtību attīstība atver cilvēku potenciālu. Jūs izbaudīsit individuālo dziļo vērtību izpētes procesu un iemācīsieties palīdzēt arī citiem iziet šādu procesu. Jūs uzzināsiet, kā evolucionē cilvēku, organizāciju un sabiedrības vērtības saskaņā ar Klēra V. Greivza sistēmu.

Pēc III moduļa jūs varēsiet:

 • Nostiprināt savas dzīves vērtības
 • Izmantot specifiskas tehnikas, lai attīstītu apņēmību un atbildību saviem un klientu mērķiem un darbībām to sasniegšanai
 • Uzdot jautājumus, kuri ļauj ieraudzīt savas un klientu pamatvērtības un pārliecības
 • Pielietot pieejas, kas veicina sevis un savu vērtību (kā arī klientu) apzināšanos un savu kompetenču attīstību 
 • Izmantot dažādus rīkus, lai palīdzētu klientam pārvarēt šķēršļus
 • Saudzīgi izaicināt klientus tā, lai veicinātu apzināšanos un atklāsmju rašanos
 • Caur vienkāršu tehniku atbalstīt klientu pārejai no stresa stāvokļa uz resursu stāvokli
 • Pielietot piemērotus jautājumus darbā ar klienta metaforām

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 4 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00

vai 

Tiešsaistē: 6 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 11:30 – 16:00, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses.  

Module IV

Integrācija

Šis modulis ir veltīts dziļākai 8 kompetenču izpratnei un iepriekš iegūto zināšanu integrācijai. Jums būs iespēja pamanīt nianses kouča darbā ar klientiem attīstot savu kā kouča meistarību.

Pēc IV moduļa jūs varēsiet:

 • Apzināti pabeigt projektus un izveidot kopsavilkumus
 • Paaugstināt izturību pret stresu caur efektīvu tehniku
 • Izveidot ilglaicīgu rezultātu un veiksmes karti četrās galvenajās dzīves jomās
 • Izstrādāt klienta metaprogrammu profilu (diagnostikas metode)
 • Dziļi izprast kouča 8 kompetences
 • Izveidot savu kā kouča tālāko attīstības plānu
 • Identificēt un spēt atšķirt kouča profesionalitātes līmeņus – iesācēja, vidējais un padziļinātais
 • Caur spēcīgiem jautājumiem autentiski un spontāni mijiedarbotie ar klientu
 • Komunikācijā ar klientu izmantot atbalstošu valodu, kas dos vislielāko ietekmi
 • Izveidot un uzturēt vidi, kas veicina klientā pašatklāsmes

Norise atkarībā no grupas:

Klātienē: 4 pilnas dienas nodarbības pl. 9:00 – 17:00

vai 

Tiešsaistē: 6 tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 9:00 – 13:30, kas satāv no teorētiskās daļas un prakses. 

4 iemesli apmeklēt apmācības!

Zināšanas caur praksi

Apgūt koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Mūsdienīga profesija

Koučs (izaugsmes veicinātšjs) – šobrīd viena no pieprasītākajām profesijām darbā ar cilvēkiem.

Elastīgs domāšanas veids

Domāšanas veids, kas ļauj viegli pielāgoties un  pieņemt straujās izmaiņas, saskatot tajās jaunas iespējas.

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki  2023/ 2024

Apmācību datumi un laiki 28. plūsma ONLINE:

1. modulis       15., 16., 17.novembris un 29., 30.nov. un 1 decembris 2023  pl.9:00-13:30

2. modulis      10., 11.,12. un 24., 25. un 26.janvāris 2024  pl.9:00- 13:30

3. modulis       28., 29.februāris un 1.marts un 20., 21. un 22.marts 2024  pl.9:00- 13:30

4. modulis       24., 25. un 26.aprīlis un 8., 9. un 10.maijs 2024  pl.9:00- 13:30

Starpmoduļu tikšanās 22.novembris, 13.decembris 2023, 17.janvāris, 7. un 21.februāris, 6.marts, 3. un 17.aprīlis 2024 pl.17:30 – 20:00

Apmācību maksa:

 • 3500 EUR + PVN – Maksājot par visiem moduļiem kopā
 • 950 EUR + PVN – Maksājot par katru moduli atsevišķi
 • 400 EUR + PVN – Sertificētiem koučiem (Erickson kouča Zelta sertifikāts), kas iepriekš jau apguvuši šo programmu, iespēja atkārtoti iziet programmu par katru moduli maksājot atsevišķi

Iekļauts pilns apmācību process ar sertifikāciju:

 • 154 apmācību stundas
 • 16 apmācību dienas
 • 18 stundas prakses kopā ar profesionālu kouču
 • 1 individuālā mentorsesija
 • Grupas mentorsesija ar MCC kouču
 • Grupas supervīzija ar PCC kouču
 • 20 stundas integrācijas tikšanās
 • Treneri ICF MCC un PCC
 • apmācību materiāli

Pēc veiksmīgi pabeigtas programmas Jūs iegūsiet starptautisku Erickson Coaching International sertifikātu – “Koučinga māksla un zinātne”  programmas Erickson Coaching International  – Erickson Professional Coach (EPC)

* Turpiniet un iegūstat Starptautiskās Koučinga Federācijas (ICF) sertifikāciju uz

Level 1 (ICF ACC) – sertifikāta iegūšana caur Level 1 ICF Mentorings

Level 2 (ICF PCC) – sertifikāta iegūšana caur Level 2 ICF “Kouča ceļš uz profesionalitāti”

Vairāk informācijas no ICF var uzzināt ŠEIT vai droši zvaniet. 

ICF_Level 1 un 2

Sertifikāts (EPC) pēc programmas "Transformācijas Koučinga māksla un zinātne" beigšanas.

Interesanti, ko teiksi Tu?!

Profesija koučs - Transformācijas Koučinga māksla un zinātne | The Art & Science of Coaching

Pieteikšanās līdz 28.novembrim

Kļūsti par Erickson Profesionālu Kouču

Pieteikties

Mūsu komanda

Svetlana Romašina Koučs

Svetlana Romašina

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

TRENERI

Svetlana Romašina Koučs

Svetlana Romašina

MCC koučs

Paulius Rate

PCC koučs

Moera Saule

MCC koučs

Svetlana Popova

MCC koučs

Ilze Rusiņa koučs

Ilze Rūsiņa

PCC koučs

Peter Stefanyi

MCC koučs

Jan Georg Kristiansen

MCC koučs

Galina Mihailovskih

PCC koučs

KURATORI

Inita Lūka

PCC koučs

Koučinga Pamati

Apmācību kurss "Koučinga Pamati"

ONLINE apmācību kurss "KOUČINGA PAMATI"

25. un 26. oktobrī 2023 (16:30 - 20:00)

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš grib sākt iepazīties ar koučinga būtību no pašiem pamatiem.

Pieteikties

Kas jūs sagaida?

Vienas dienas kursā “Koučings pamati” jūs iegūsiet skaidrību kā varat izmantot koučingu savā personīgajā un darba ikdienā.  Būs iespēja redzēt kā darbojas koučings un caur praksi iegūsiet pirmo pieredzi koučinga pieejas izmantošanā.

Jums būs interesanti, ja

Jūs — vadītājs

Ja jūs esat uzņēmējs, uzņēmuma vai nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, HR vadītājs vai tikai domājat par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Jums būs iespēja uzzināt kāpēc šobrīd koučings ir tik pieprasīts biznesa vidē, kādi ieguvumi no tā ir un apgūt pirmās iemaņas koučingā.

Jūs — speciālists

Ja jūs jau strādājat ar cilvēkiem kā konsultants, pasniedzējs, treneris, psihologs, mediātors, mentors, skolotājs vai profesionālis no citām blakus profesijām. Jums būs iespēja uzzināt kā koučinga pieeja var atbalstīt jūs jūsu esošajā profesijā darbā ar cilvēkiem.

Sevis pilnveidošana

Ja jūs meklējat veidus, kā sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot apzinātu dzīvi. Jums būs iespēja izdzīvot šo metodi uz sevi un saprast vai tas ir piemērots tev.

Jūs — jaunas profesijas meklējumos

Ja jūs meklējat aktuālu un perspektīvu nišu, domājat apgūt jaunu profesiju vai pārkvalificēties. Jums būs iespēja iepazīties ar mūsdienīgu un pieprasītu profesiju - koučs (izaugsmes veicinātājs).

Koučinga pamati uzņēmumā

Ja jūs domājat ar ko sākt, lai ieviestu koučinga pieeju uzņēmumā un meklējat veidus kā mainīt uzņēmuma kultūru un atbalstīt darbiniekus viņu domāšanas veida paplašināšanā. Piedāvājam kursu "Koučings pamati" pielāgotu jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Apmācību kursā

Vienas dienas apmācību kurss. Kurss ir piesātināts ar praktiskiem vingrinājumiem un trenera atgriezenisko saiti.  

Jums būs iespēja pamēģināt koučinga pieeju uz sevi. 

Varēsiet sajust un saprast cik interesanti un vērtīgi tieši jums būtu apgūt koučingu padziļināti.

Jūs uzzināsiet:

 • Koučinga rašanās vēsturi
 • Kas ir koučings, kouča kompetences
 • Ar ko koučings atšķirās no citām blakus profesijām
 • Ēriksona koučinga  pamatprincipus
 • Kāpēc koučings kā vadības stils ir tik rezultatīvs un populārs?
 • Kas ir profesionāls koučš
 • Jautājumu veidus – slēgtie, atvērtie un atverošie jautājumi
 • Kā formulēt efektīvus jautājumus
 • Koučinga pamattehnikas
 • 4 plānošanas jautājumus
 • Koučinga sesijas struktūru

Jums būs iespēja:

 • Atklāt efektīvu koučinga pielietojumu sev
 • Iespēja vairākas reizes pabūt klienta un kouča lomās
 • Koncentrēties uz saviem plāniem un mērķiem uzdodot sev svarīgums jautājumus
 • Praktizēt klausīšanos un iemaņu uzdot jautājumus

Kursa norise:

Kursā novērosiet kā veidot vienkāršu un efektīvu koučinga sarunu. Kurss ir piesātināts ar praktiskiem vingrinājumiem un trenera atgriezenisko saiti.

 • Minimus teorijas, maksimums prakses
 • Saprotamas un vienkāršas demonstrācijas

4 iemesli apmeklēt kursu!

Zināšanas caur praksi

Iepazīsiet koučinga procesus un metodes caur savu praksi

Kouča lomā

Mēs piedāvāsim jums pabūt kouča lomā, lai jūs varat sajust un saprast cik interesanti un vērtīgi jums būtu apgūt koučingu padziļināti

Praktiskas iemaņas

Jūs varēsiet sākt izmantot koučinga pieeju savā ikdienā gan darbā gan personīgajā dzīvē

Atklāsmes!

Saņemsiet savas personīgās atklāsmes, kas jūs veicinās turpināt attīstīties un sasniegt vēlamos rezultātus 

Norises laiki:
25. un 26. Oktobrī 2023 (16:30 – 20:00)

Apmācību maksa:
125 EUR + PVN

Dalībnieku atsauksmes

„ Ļoti daudz ieguvu piedaloties šajā seminārā „Ievads koučingā”. Nonācu pilnīgi citā pasaulē. Atklāju sevī jaunu potenciālu, spēju jebkurā notikumā un cilvēkā saskatīt pozitīvo, risināt problēmsituācijas Man iegūtās zināšanas palīdzēja uzlabot komunikāciju gan ar kolēģiem, gan klientiem. Semināru ļoti profesionāli un interesanti vadīja Svetlana Romašina. Labi uzskates materiāli, saprotami piemēri, intensīvas praktiskās nodarbības. Iesaku visiem šāda veida seminārus savas personības pilnveidošanai un attīstībai. ”
Aija Zvaigzne
SIA RC Baltic galvenā grāmatvede. Koučš.
" Man iepatikās būt kā koučam un kā klientam. Pats svarīgākais ir prast klausīties un iemācīties uzdot pareizos jautājumus un tad - iegūt super rezultātu. 🙂 "
Jānis
dalībnieks

Interesanti, ko teiksi Tu?!

ONLINE apmācību kurss "KOUČINGA PAMATI"

25. un 26. Oktobrī 2023 (16:30 - 20:00)

Apmeklēt šo kursu būs lietderīgi ikvienam, kurš grib sākt iepazīties ar koučinga būtību no pašiem pamatiem.

Pieteikties