LEVEL 1 ICF Mentorings

LEVEL 1 ICF Mentorings

 

Mēs  piedāvājam turpināt uz tālāk iet uz Starptautiskās koučinga federācijas (ICF) nākamo sertifikācijas līmeni – Level 1. 

Nepieciešams: 

Lai iegūtu ICF LEVEL 1 sertifikāciju jābūt pabeigtai koučinga apmācību programmai “Transformācijas koučinga māksla un zinātne”.

Pēc apmācību beigām Jums nepieciešams turpināt ar MENTORINGU:

√ 3 individuālās mentorsesijas (3 stundas)

√ 4 grupas mentorsesijas (8 stundas)

√ 1 eksaminācijas klātienes koučinga sesija

Apmācību maksa:
870 EUR + PVN

Sertifikāts Level 1

Līderis ir tas, kurš atbalsta un vairo “savu” cilvēku attīstību un attīstās pats.

Līderis ir tas, kurš atbalsta un vairo “savu” cilvēku attīstību un attīstās pats, kur viens no veidiem ir “kouča pozīcija”.

 

💫 Kouča pozīcija ir veids, kā saglabāt objektīvāti un pārvarēt savus aizspriedumus. Tas ir ne tikai aicinājums citiem nākt klajā ar saviem risinājumiem, bet arī veids, kā ieraudzīt pasauli, kas var mazināt satraukumu un atklāt dažādas perspektīvas.

Uzzināt vairāk

Soļi uz panākumiem.

“SOĻI UZ PANĀKUMIEM”
Parasti es kā trenere un mentors saku “Koučinga pamata instruments ir atvērti jautājumi”. Tā tas arī aptuveni 80% gadījumos ir, taču ir reizes, kad ļoti veiksmīgi koučinga sesijā ir iespējams piemērot kādu no koučinga instrumentiem – kādu supervīzijas pieeju vai filtru no psiholoģijas.

Uzzināt vairāk

Supervīzija koučiem.

Supervīzija koučiem.

❓Supervīzija – man bieži jautā –

Kas tas ir? Kā tas var mani kā kouču atbalstīt?

Uzzināt vairāk